book external view

Utenos apskritis

Utena county

Utenos apskritis

Gyvenamoji vietovė

Locality

Statusas*

Status**

Iš viso

Total

Vyrai

Males

Moterys

Females

Utenos apskritis 152004 70962 81042
Anykščių r. sav. 28668 13256 15412
Andrioniškio sen. 520 244 276
Andrioniškis MST 229 107 122
Arlovietė VS
Beržoniškis K 2 2
Butkiškis K 4 2 2
Dauguliai VS 4 1 3
Duobulė VS
Girelė VS 10 5 5
Gyvatynė K 19 10 9
Griežionėlės K 12 5 7
Griežioniškiai VS 6 3 3
Krepšiagalys K 2 1 1
Krivinskai K 6 3 3
Latava K 8 4 4
Magylai K 4 1 3
Maželiai K 5 2 3
Mendrupys K 1 1
Migdoliškis K 1 1
Mikieriai K 25 11 14
Paandrioniškis K 5 3 2
Padvarninkai K 45 21 24
Pagriežiai K 2 1 1
Pasmodai K 17 7 10
Pašventys VS
Peniankai K 11 5 6
Pirmaliūnis K 3 1 2
Plikiškiai K 18 7 11
Puroniškis VS
Ramaškonys K 5 3 2
Sabaliūnai K 2 2
Sedeikiai K 33 19 14
Svileliai K
Šilagaliai K 7 2 5
Vertimai K 5 3 2
Zabelynė K 29 13 16
Anykščių sen. 14239 6477 7762
Abromiškis K 3 1 2
Adampolis VS
Aleininkai K
Anykščiai M 10575 4693 5882
Anykščiai VS 110 51 59
Ažugojai K 2 1 1
Ažuožeriai K 383 170 213
Ažupiečiai K 24 14 10
Ažupiečiai VS 1 1
Bičionys K 44 21 23
Bijeikiai K 6 4 2
Bikūnai K 29 11 18
Bimbai K 9 6 3
Bliuvonys K 6 4 2
Burbiškis K 286 125 161
Diliai K
Dirvonai K
Dubiškės K 6 2 4
Dvaronys K 4 2 2
Egliai K 2 1 1
Elmininkai I K 140 78 62
Elmininkai II K 17 9 8
Elmiškis K 1 1
Fedariškis K
Gintviliškis VS 1 1
Gyliai K 22 11 11
Gojus K 1 1
Gražumynas K 7 2 5
Grubai K
Ilgabrada K
Inkūnai K 5 2 3
Janydžiai VS 6 3 3
Jokūbava K 17 11 6
Jokūbėliškis K
Jurzdikas K 29 15 14
Juškonys K 58 24 34
Katlėriai K 26 17 9
Keblonys K 166 81 85
Kerai K
Kiaušai K 7 4 3
Kirkiliškiai K 32 15 17
Klevėnai K 18 10 8
Klimiškiai K 2 1 1
Klykūnai K 12 7 5
Kubiliškiai K
Kuniškiai K 188 98 90
Lagedžiai K
Lašiniai K 10 6 4
Liepdegėnai K 24 9 15
Liudiškiai K 46 26 20
Ližai K
Lukošiškiai K 4 3 1
Maigiai K 5 2 3
Margiai K 1 1
Mažeikiškis K
Medžiuoliai K 2 1 1
Meliaušiškis K
Mūrelis K
Naujieji Elmininkai K 573 280 293
Naujonys K 30 9 21
Navina K
Niūronys K 67 31 36
Paelmis K 1 1
Pagiriai K 95 52 43
Pagojė VS
Pagraužiai K 10 4 6
Pagubrys K
Pakarkliai K 5 2 3
Pašventupys K 12 7 5
Pavajai K 6 3 3
Pavarės I K 25 12 13
Pavarės II K 33 15 18
Pavarės III K
Pavarės IV K
Pečiuliškis K
Peliuškos K 3 3
Peniankai K 10 4 6
Pesliai K
Pienionys K 3 1 2
Piktagalys K 54 29 25
Posiniai K
Puntukas K
Rubikiai K 204 94 110
Skapiškiai K 3 3
Smalina K
Spiečiūnai K 5 4 1
Stakės K 7 2 5
Starkakampis VS 5 3 2
Storiai K 33 18 15
Šeimyniškėliai K 69 33 36
Šeimyniškiai K 61 34 27
Šepetiškis K 41 17 24
Šiekšteliai K 9 7 2
Šienraistis K
Šileliai K 2 1 1
Šlapios K
Šlavėnai K 243 122 121
Tamošiūnai K
Užbliuvonys VS
Vaišviliškiai K 25 11 14
Vaivadiškiai K 17 9 8
Vajėšiai K 5 3 2
Vėjeliškiai K 49 24 25
Vikonys K 165 85 80
Vitkuškis K
Vosgėliai K 16 7 9
Zablackai K 7 3 4
Žažumbris K 4 3 1
Žilvičiai K 5 2 3
Debeikių sen. 1706 832 874
Aknysčiai K 33 13 20
Aknystos K 238 127 111
Antupiai K 13 4 9
Aukštakalnis VS
Aušra K 51 23 28
Ąžuolynė K 16 8 8
Bebarzdžiai K 21 10 11
Čekonys K 144 69 75
Danišiūnai K
Dauneikiai K
Debeikiai MST 404 174 230
Dobilynė VS 1 1
Gaidžiai K 6 2 4
Gerkonys K 20 10 10
Gintiniai K 5 4 1
Gudeliai K 7 4 3
Ivonys K 3 2 1
Jankaviškis VS
Jazminava VS 1 1
Jononys K 29 16 13
Juozapava VS
Jurzdikas K 13 9 4
Kalveliai K 57 33 24
Kapčiuškiai K
Karalinava K
Katlėriškiai K 4 2 2
Kirkėnai K
Knebiai VS
Kurtiniai K 4 3 1
Kuzmiškiai K
Legai K
Leliūnai K 286 149 137
Marimpolis K
Medinos K 8 2 6
Meldučiai K 27 14 13
Mickūnai K 43 21 22
Mičionys K 20 9 11
Mikniūnai K 2 2
Miškiniai K
Palipšė K
Palūšnės VS
Papšiai K 20 7 13
Peštiniai K 5 3 2
Puodžiai K 17 8 9
Pūstinka K 3 2 1
Radiškis K
Ragaišiai K 3 2 1
Ramuldava K 11 5 6
Rašimai K 8 5 3
Rašimėliai K 4 2 2
Rukšiškiai K 2 1 1
Sindriai K 9 6 3
Stalėriškis K
Stanislava K
Stasiškiai K 2 1 1
Steponava K 2 1 1
Sterkiškis K 17 8 9
Sterkonys K
Surdegis VS
Surviliškis K 1 1
Šventupys K 39 23 16
Tilvikai K 1 1
Toliškės VS
Užulieknis K 2 1 1
Vainiūnai K 8 3 5
Varkujai K 92 44 48
Zigmantava K 4 1 3
Kavarsko sen. 3106 1432 1674
Aleksandrava K
Anulynas VS 3 2 1
Apykeliai K 7 3 4
Ąžuolynė K 7 5 2
Bebrūnai K 42 23 19
Budriai K 49 25 24
Bugeniškis K 11 8 3
Buria K
Dabužiai I K 211 93 118
Dabužiai II K 27 10 17
Dagia I VS
Dauginčiai K 79 37 42
Daumantai K
Dečionys K 5 1 4
Degionys K 13 5 8
Deveniai K
Diliavietė VS
Domeikiai K 41 18 23
Dvareliai K
Džiugai K 19 9 10
Ferdinantava K 2 1 1
Garbėnai K 7 4 3
Gelučiai K
Girelė K 23 15 8
Grikieniai K
Gudonys K 7 4 3
Ignotiškis K 1 1
Jakšiškis K 39 23 16
Jakūnai K
Janonys K 33 16 17
Janušava K 230 115 115
Jasonys I K 2 2
Jasonys II K
Jerzuvka K 5 1 4
Jokūbava K 3 1 2
Judinys K 3 2 1
Juodmiškis K
Jurgėnai K 10 5 5
Jusiškis K 1 1
Kabošiai K 60 33 27
Kalnuočiai K 5 1 4
Kaspariškiai K 12 5 7
Kavarskas M 666 292 374
Kavarskas VS 106 46 60
Kernagiškiai VS
Keziai K 2 1 1
Knitiškiai K 10 3 7
Konceviciškiai VS
Laviškis K 14 9 5
Mackeliškiai K 24 10 14
Mackonys K 6 2 4
Majokai K 5 2 3
Maldeniai K
Malgažatava K
Margiai K 8 3 5
Marijampolis K
Mariniškiai K
Mažeikoniai K
Maželiai K 76 34 42
Medžiočiai K 34 11 23
Miškiniai K
Narbutai K 7 3 4
Naujokai K 2 1 1
Paberžė K 9 3 6
Pagojė I K
Pagojė II K 5 2 3
Pajudinys K 6 4 2
Pakalniai K
Pakėnai K
Pankėnai K
Papiškiai K 2 1 1
Papragiai K 16 6 10
Paraisčiai K 7 4 3
Pasusienys K 33 18 15
Pazniokai K
Pienionys K 31 11 20
Pikieta VS
Piktagalys K 15 7 8
Pilėnai VS 2 1 1
Pilypai K 2 1 1
Plotai VS
Pramislava K
Pravydžiai K 25 10 15
Pukeniai K 2 1 1
Pumpučiai K 133 67 66
Purveliai K 3 2 1
Pusbačkiai K 11 6 5
Radeckai K
Ramonai K 1 1
Raščiagalys K
Repšėnai K 63 32 31
Rezgys K
Ribokiškis K 11 5 6
Riklikai K 22 11 11
Sabuliai K
Sibirka K
Sirvydai K 3 1 2
Skapiškiai K
Sodeliškiai K 2 1 1
Staškūniškis K
Sudeikiai K
Svirnai I K 20 9 11
Svirnai II K 246 108 138
Šeriai K 226 94 132
Šeštokiškiai K 7 3 4
Šlaitai K 1 1
Šobliškiai K 1 1
Šoveniai K 101 50 51
Tumėja K
Vaičiuliškiai K 7 4 3
Vaidevučiai K 14 7 7
Varneliai K 8 3 5
Veršeliai K 5 3 2
Veselava K 11 4 7
Vetygala K 8 5 3
Vigadka VS
Vilkatėnai K 17 8 9
Vilpišiai K
Vyšniakalnis K 2 1 1
Zaviesiškis K 96 46 50
Žalioji K
Žibučiai K 13 7 6
Žvirblėnai K 2 1 1
Kurklių sen. 1313 611 702
Adomava VS 6 2 4
Antakalniai K 3 1 2
Antanava K 1 1
Antanuvka VS
Antaplaštakis K 12 7 5
Armoniškiai K
Auguškos K 7 4 3
Brazgiai K 3 2 1
Buteikiai K 10 4 6
Čipiškis K
Dejūnai K 10 4 6
Dembuvka K 4 3 1
Desiukiškiai K 19 8 11
Didžiakaimis K 33 15 18
Dragaudžiai K 4 2 2
Dūdos K
Gabrėlai K
Gaideliai VS
Gražiavietė K
Gudeliai K 7 5 2
Janapolis K 3 1 2
Kalinuvka K
Kališkos K 14 6 8
Karališkiai K 3 1 2
Klenuvka K 15 7 8
Kolonija K 4 1 3
Konstantinuvka VS 3 2 1
Kryžokai K
Kukiškis K
Kunigiškiai K 32 15 17
Kurkleliai K 14 6 8
Kurklė VS 3 1 2
Kurkliai I K 27 14 13
Kurkliai II K 186 94 92
Kurkliai MST 374 157 217
Lašupis K 1 1
Liepinė VS
Lobos K 4 2 2
Luciūnai K 19 11 8
Maskoliškis K
Medinos VS 2 1 1
Merečiškiai K 1 1
Moliakalnis K 3 1 2
Mūrai K 3 1 2
Naujasodis K
Navasiolka K 2 1 1
Obelynė VS 5 3 2
Paąžuoliai K
Padvarninkai K 1 1
Pagirė VS
Pagojė VS
Pagrūšė VS 1 1
Pakalniai K 7 3 4
Pakeršiai K 7 3 4
Pamelija VS
Papilėnai VS
Paulinava K 8 4 4
Pavirinčiai K 33 17 16
Pilviškiai K 2 1 1
Plaštaka K 10 4 6
Rundžiai K 16 8 8
Sargūnai K 11 5 6
Starkiškis K 3 1 2
Staškūniškis K 258 119 139
Šerelinė VS
Šiaudinė K 3 1 2
Šilelis VS
Šilinė K
Šližiai K 10 6 4
Trakiniai K 6 4 2
Užunvėžiai K 22 8 14
Užušilės K 10 5 5
Vaiveriškiai VS
Vaja VS
Valakiniai K 11 2 9
Vanagai K 25 16 9
Varguliai K 7 4 3
Verbuvka K 6 4 2
Vildžiūnai K 7 4 3
Vilkiškiai K 3 2 1
Vyliaudiškis K 3 1 2
Zizdra VS 6 3 3
Skiemonių sen. 1182 574 608
Aniūnai K 18 9 9
Antaniškis K 3 1 2
Antežeris K
Atkočiškės VS
Audeniškis VS
Aukštadvaris VS
Balteniai K 5 2 3
Balteniškiai K
Baltušava K
Buivydai K
Čivyliškis K 3 1 2
Dalinka K 8 6 2
Desiuškiai K
Diktarai K 9 3 6
Gaidamiškiai K
Gečionys K 48 27 21
Geležinė K 7 4 3
Geležinėlė K 4 2 2
Geniūnai K 2 1 1
Gikonys K 30 11 19
Gyvatynė K
Grūdeliškis K 2 1 1
Gudiškiai K
Gurapolis K
Jašiškis K
Jonydžiai K 10 5 5
Jurgiškis K
Kalveliai K 8 4 4
Kampiniai K 1 1
Kančiškiai K
Katlėriai K 117 57 60
Kavoliškis K 3 1 2
Kelpiškis K
Kilėva K
Kilėviškiai K 6 4 2
Kiškeliai K 20 10 10
Kriokšlys K 2 2
Kudoriškis VS 2 1 1
Kurkleliai K 29 13 16
Legeniškis K
Linksmakalnis K 1 1
Linksmavietė K
Lukna VS 4 2 2
Mačionys K 177 92 85
Mediniškiai K 4 2 2
Melėnai K 5 1 4
Mikoliškis K
Milžinkapis VS
Miškiniškiai I K 11 6 5
Miškiniškiai II K
Mozūriškiai K 3 1 2
Nagurkiškiai K 36 17 19
Narkiškis K
Naujaūlyčis K
Ožionys K 6 5 1
Paberėžiai K
Paežeriai I K 2 1 1
Paežeriai II K
Paežeriai III K 2 1 1
Pagrįžai K
Palionys K 7 4 3
Palukniai K 15 8 7
Paraisčiai K
Pašilčiškis K
Pašiliai K 67 34 33
Pečiuliai K 7 2 5
Piliakalnis VS
Pilviškiai K 3 1 2
Plepiškiai K 3 2 1
Pūstalaukiai K 55 27 28
Remeikiai K 10 4 6
Sarickai K 21 7 14
Sarteniškis K
Senoniškis K
Sintautai K 11 6 5
Sirvydiškis VS
Skiemonys K 217 105 112
Skiemonys MST 38 17 21
Smulkis K 4 2 2
Subačiai K
Šilai K 4 2 2
Šlapelės K
Šlynynė K
Terpežeriai K
Topoliškiai K 1 1
Totoriškis VS 1 1
Traineliškis K
Trakiniai K
Trakiškis K 1 1
Trumbatiškis K 3 1 2
Ustronė I VS
Ustronė II VS
Užuoraistis VS 2 1 1
Vaisiutiškis K 6 3 3
Vaišviliškiai K 2 1 1
Vaitutiškiai K 6 2 4
Varnupys K 1 1
Velykūnai K 20 10 10
Vietiškės K 4 3 1
Vildiškiai K 18 10 8
Voversys K 37 17 20
Želtiškiai K 13 3 10
Žibučiai K 2 1 1
Žiogai K 15 7 8
Svėdasų sen. 2202 1026 1176
Auleliai K 134 63 71
Bajorai K 63 30 33
Butėnai K 111 52 59
Čiukai K 6 3 3
Daujočiai K 203 95 108
Degsniai K 4 1 3
Drobčiūnai K 7 3 4
Ertėjai K
Galviškis VS
Galvydžiai K 10 7 3
Girelė K
Gykiai K 8 5 3
Grikiapeliai K 143 69 74
Gudonys K
Jotkonys K 24 7 17
Juodeglynis VS
Kalniečiai K 1 1
Kraštai K 4 2 2
Krašteliai K
Kunigiškiai I K 49 18 31
Kunigiškiai II K 48 23 25
Kuodžiupis K
Kupriai K 3 2 1
Kušliai K 13 8 5
Liepagiriai K 17 9 8
Maleišiai K 4 1 3
Miliūniškis K 9 4 5
Milokiškis K 2 2
Miškiniai K 5 3 2
Moliakalnis K 36 18 18
Morkūniškiai K
Narantis K
Narbūčiai K 22 9 13
Naujikai K 1 1
Netikiškiai K 16 9 7
Padvariai K 5 1 4
Palaukiškiai K 6 2 4
Pamaleišys K 1 1
Pauriškiai K 15 7 8
Rimdžiai K
Rudakasiai K
Sausalaukė K 5 2 3
Savičiūnai K 14 7 7
Sliepšiškis K 29 15 14
Svėdasai MST 884 411 473
Šaltiniai K 9 5 4
Šeduikiai K 3 1 2
Tadauskai K
Trumpučiai K
Vaitkūnai K 181 87 94
Vikonys K 91 39 52
Vilkabrukiai K 9 2 7
Visėtiškės K 1 1
Zoviškiai K 1 1
Žalioji K 5 2 3
Traupio sen. 818 384 434
Alukėnai K 13 8 5
Degsniai K 3 1 2
Janapolis K 18 9 9
Kamisarava K 1 1
Klaibūnai K 138 60 78
Laukagaliai K 52 25 27
Levaniškiai K 331 162 169
Maciūnai K 13 5 8
Mickūniškiai K 26 12 14
Naujadalis K
Nevėžninkai K 10 5 5
Pageldonis K 5 3 2
Pailgamiškis K
Palepeikiai K 2 1 1
Piliakalnis K
Surdaugiai K 12 5 7
Surviliškis K 2 1 1
Šapis K
Šikšnalaukys K
Traupis MST 179 81 98
Užubaliai VS
Užuraisčiai K
Vičiūnai K
Žalioji K 3 3
Žerkiškiai K 5 2 3
Žiurliai K 5 3 2
Troškūnų sen. 2745 1293 1452
Aleksandravėlė VS 6 4 2
Anioliškis K
Antanynė K
Bareišėliai VS 5 3 2
Bareišiai K 17 8 9
Bečerninkai K 6 3 3
Briedinė VS 1 1
Daugėliškiai VS 5 3 2
Dubriškis K 4 1 3
Gaidžiupės K
Gailiutiškis VS
Gečionys VS 5 3 2
Gerkiškiai K 11 5 6
Grumbinai VS 5 3 2
Gudeliai K 22 12 10
Gurskai K 11 7 4
Jackagalys K 6 3 3
Jovarai K 5 2 3
Juostininkai K 63 25 38
Justinava VS
Kalnuočiai K 11 6 5
Kanapynė K 12 6 6
Karčekai VS 17 11 6
Karčiai K 34 17 17
Kaupiniškiai VS 8 4 4
Kiaulėnai K
Kiaušagalys K 16 7 9
Kildonys K
Kirmėliai K 159 76 83
Kirmėliukai K
Konciapolis VS 4 3 1
Kumpiniškis VS
Kučkeliai K
Latavėnai K 69 36 33
Laukagalėliai K
Liausynė K
Lydžiai K 10 6 4
Mažionys K 28 14 14
Mediniškiai K 21 7 14
Meiluškiai K 6 4 2
Mickapetris VS
Mileikiškiai K 51 25 26
Mitošiūnai K 83 31 52
Mitrai K
Miškalaukis K
Motiejūnai K 5 3 2
Nakonys K 23 12 11
Naujasėdis K 3 3
Nausodė K 7 3 4
Nevėžka VS 5 3 2
Padrujys K
Pajuodžiai K 7 4 3
Pajuostinys K 7 3 4
Pajuostis VS 13 8 5
Pakapė K 16 9 7
Pakapė K
Palatavys VS
Pasausiai K 1 1
Pelekiškis K
Pelyšėlės I K 14 8 6
Pelyšėlės II K 7 2 5
Pelyšos II K
Petkūnai K 19 9 10
Pienagalys K 1 1
Purvynai VS
Raguvėlė K 314 138 176
Rakutėnai K 3 2 1
Ramanava K 21 10 11
Rudžionys K
Rukiškis K 53 27 26
Samanai VS 5 3 2
Skaistkalnis K
Skamarokai K 1 1
Skauradai K
Slabada K
Smėlynė K 280 133 147
Stukonys K 5 3 2
Surdegis GST 5 2 3
Surdegis K 20 11 9
Surdegis MST 158 73 85
Survilai K
Šlapės K
Termintiškis VS
Tešliūnai K
Titeikėliai K 6 4 2
Titeikiai K 30 14 16
Troškūnai M 451 194 257
Troškūnėliai VS 15 9 6
Umėnai K 22 13 9
Vagilka VS
Vaidlonys K 296 150 146
Varšauka VS 5 2 3
Vašuokėnai K 65 29 36
Važdėlės K
Vidugiriai K 25 13 12
Vidugiriai VS 9 5 4
Vilkatupė K
Zavadiškis VS
Žiedoniai K 70 30 40
Žiliškės K
Žudžgalys K 25 13 12
Žukauskai K 17 7 10
Žviliūnai K 15 6 9
Viešintų sen. 837 383 454
Akmena K 2 1 1
Antalina K 24 8 16
Astruvka K
Ažubaliai K 3 2 1
Balčiūniškiai K 3 2 1
Baltkarčiai K
Bylėnai K 4 3 1
Burbekliai K 5 3 2
Čiunkiai K 2 1 1
Didžiuliškiai K 34 17 17
Erškėtynė K
Gilvydžiai K 29 12 17
Griežionys K
Grigiškiai K
Juodviliškis K
Juodžgalys K 6 3 3
Juozapava K 5 3 2
Jurgiškis K 17 7 10
Karūniai K 20 9 11
Kumpynės VS
Laičiai K 13 5 8
Laiteliai K 6 3 3
Maldeikiai K
Marinava K 1 1
Medinos K 1 1
Meldiškiai K 6 2 4
Navikai K
Nemeiriai K 11 5 6
Paežeriai K 15 9 6
Pagranda K
Papiliai K 21 12 9
Pasuosis VS
Pelyšos I K 6 4 2
Putinas K 23 13 10
Pūsčiai K 1 1
Skaidrė K 3 1 2
Skudai K 23 13 10
Smėlinka K 3 1 2
Sviesteliškis K 5 3 2
Šilai K 22 12 10
Šlynynė K
Trakininkai K
Valečkai K 9 3 6
Varneliškiai VS 2 1 1
Viešintėlės K 221 104 117
Viešintos K 8 3 5
Viešintos MST 281 114 167
Žemaitėliai K
Žliobiškiai K 2 1 1
Ignalinos r. sav. 18386 8570 9816
Ceikinių sen. 557 266 291
Akmeniškė K
Augutiškė K
Balčiulėniškė K
Barkuškė K 4 3 1
Bašiškė K
Budriai K
Bujutiškė K 2 1 1
Burkoliškė K 1 1
Būdninkai K 2 1 1
Ceikiniai K 174 80 94
Ceikiškė VS 2 1 1
Čebatoriai K
Čižiškiai K 15 9 6
Dalgedos K
Degutiškė K 4 1 3
Dimbeliai K 14 9 5
Garniai K 4 2 2
Gaspariškė K 6 5 1
Giriniškė K
Jakaviškiai K 4 1 3
Juodiškė K 6 3 3
Kančioginas K 52 26 26
Kandrotiškė I K 6 2 4
Kandrotiškė II K 5 1 4
Karačiūniškė K
Lazdinkos K
Lepšiai K 7 4 3
Liepiškė K 5 3 2
Merkmenys K 11 6 5
Mėšliai K 25 10 15
Mielaičiai K
Mikalavėlis K
Nalivaikos K 6 2 4
Naujas Sklypas K
Nevaišiai K 5 3 2
Pamiliškė K 2 2
Paragiškė K 11 5 6
Pašventė VS
Ramutiškė K 6 5 1
Rizgūnai K 5 2 3
Ropiškė K 3 1 2
Ropiškėlė K 2 1 1
Rubelninkai K 82 42 40
Sadūniškė K 2 1 1
Salelė K 3 1 2
Strakšiškė K 16 7 9
Šaltupis K 7 5 2
Šileikiškė K 35 15 20
Tarosauka K 6 4 2
Totoriškė K 1 1
Valeikauka K
Valėnai K
Varniškė K 2 2
Velykamiškis K 12 3 9
Vigadka K
Viktarinė K
Zatišius K 2 2
Didžiasalio sen. 1659 742 917
Bobėnai K 15 7 8
Didžiasalis K 1299 574 725
Dysna K 62 31 31
Galalaukiai K 25 10 15
Grigališkė K
Kaukiškė K 1 1
Kėkštai K 12 6 6
Kudabiškė K 3 1 2
Kuksos K
Kukučiai K
Kurtiškė K 3 2 1
Lazinkos K 5 1 4
Marijampolis K
Naujoji Katinautiškė K 2 1 1
Navikai K 124 58 66
Padysnis K
Pajuodupis K 3 1 2
Petroniškė K
Petrošiūnai K
Piemenys K
Pivorai K 30 13 17
Pupiena K
Radiškė K
Rimaldiškė K 18 10 8
Sapliai K 2 1 1
Sekonys K 2 2
Senoji Katinautiškė K 3 1 2
Spijotiškė K
Surma K
Svirkos K 13 7 6
Vilėkos K 8 4 4
Vosiūnai K 29 14 15
Dūkšto sen. 1706 791 915
Alejūnai K 6 2 4
Alksnaitis VS 3 1 2
Alksnas VS 3 1 2
Antanavas K 3 2 1
Antaniškė I K 1 1
Antaniškė II K
Aukštakalniai K 13 6 7
Ažukarklinė K 73 34 39
Ąžuolynė K
Ažutaunis K 3 2 1
Bažnytkaimis K
Beržininkai K 30 14 16
Bėgūnai K 2 1 1
Bikėnai K 12 5 7
Bimberiškė K
Čižiūnai K 21 12 9
Degutėliai K 2 1 1
Didžiasalis K 30 12 18
Driškūnai K 2 1 1
Dvarykščius K 11 5 6
Dūkštas M 888 395 493
Dūkšteliai K 53 27 26
Ežeriškė VS
Galiniškė K 4 3 1
Gerkonys K 23 16 7
Gimtinė K
Girutiškė I K 17 5 12
Girutiškė II K 2 1 1
Kairiškė K
Kamuntavas K 3 2 1
Kaniūkai K 248 116 132
Karačiūna K
Karnitiškė K 6 3 3
Keižiai K 1 1
Kuzmiškė K 7 4 3
Kuzmitiškė K 2 1 1
Liesniškė VS 2 1 1
Medeišiai K 20 10 10
Mieleikiškė VS
Moliakalnis K 17 10 7
Paberžuonė VS
Padliaudanka K
Pasamanė VS
Pašventė K 5 3 2
Pažemiškis K 47 21 26
Piliakalnis K 5 1 4
Platumos VS 4 2 2
Plavėjai K 20 8 12
Ritkūniškė K 8 5 3
Rojus K 10 7 3
Rudėniškės K 16 6 10
Saksoniškė K 1 1
Silvestriškė VS
Simaniškė K 9 7 2
Sokiškiai K 7 3 4
Sviliškė K 3 2 1
Šaltiniai K 15 6 9
Ščiurys K
Šukeliškė K 3 2 1
Taboras K
Tarasiškė K
Tumelina K 13 6 7
Varginiai VS 2 1 1
Varnos K 2 2
Vaškonys K 3 3
Vėderiniai K 17 9 8
Vigodka K
Viktoriškė K 3 1 2
Žagarinė K 5 4 1
Žąsiniai K
Ignalinos m. sen. 6007 2720 3287
Ignalina M 6007 2720 3287
Ignalinos sen. 1571 773 798
Antagavė K 55 23 32
Aza K 4 2 2
Bendoriškė K 4 2 2
Bėčionys K 10 6 4
Bėčiūnai K 199 106 93
Burkolai K 11 6 5
Ceikinėliai K 24 12 12
Dainiai K 5 2 3
Didžiasalis K 57 28 29
Dindos K 17 8 9
Dūdėniškė K 1 1
Garbūnai K 8 4 4
Gaureliai K 26 10 16
Gaveikėnai K 28 17 11
Girminiai K 172 90 82
Girneliškė K 7 3 4
Jonalaukis K
Kamša K 2 1 1
Kazokinė K 95 47 48
Kylatrakis K
Kurniškė VS 4 2 2
Kūjiškė K 5 2 3
Laukiniai K 4 2 2
Leileikos K 5 3 2
Lipniškė VS
Liubčiškė K 3 2 1
Makniškė K 1 1
Maskoliškė K
Mažulonys K 4 2 2
Medžiuškiai K 4 1 3
Meironys K 42 23 19
Melninkai K 7 4 3
Meškėnai K 15 6 9
Mikalinė K 4 2 2
Narsutiškė K 11 6 5
Nastazavas K 7 4 3
Naujasalis K 8 5 3
Pabaltys K 4 2 2
Pagavaitis VS 4 1 3
Pagavė K 8 3 5
Pakryžė K 5 3 2
Palaukiškė K 4 2 2
Palaukoja K 14 7 7
Palūšė K 83 41 42
Pamiškė K 6 4 2
Pamoliškė K 4 2 2
Panižiškė K 5 2 3
Papravalė K 2 1 1
Pašvoginė K 2 1 1
Pavajuonis K 4 1 3
Paversmis K 1 1
Pečiuliai K 4 2 2
Pelekas K 4 2 2
Petriškė K 22 10 12
Pipiriškė K 9 5 4
Poviliškė K 17 9 8
Ramutiškė K 3 1 2
Rimašiai K 16 8 8
Rukšiškė K 12 6 6
Sabališkė K 27 15 12
Savuliai K 17 6 11
Siūriai K 4 2 2
Spinkaičiai K
Strazdiškė K 4 2 2
Strigailiškis K 294 136 158
Šilinė VS
Trainiškis K 2 2
Urviniškė K 3 2 1
Vaišniūnai K 31 15 16
Vėlionys K 7 4 3
Zablatiškė K 11 5 6
Zuikiškė K 3 1 2
Zuikos K 30 14 16
Žydeliai K 56 24 32
Kazitiškio sen. 1011 483 528
Akriemiai K 4 2 2
Aminėniškė K 1 1
Antakmenė K 9 5 4
Apkartai K 2 1 1
Asiūklė K 11 6 5
Ažėnai K 22 10 12
Ažvinčiai K 12 6 6
Bajorai I K 24 11 13
Bajorai II K 8 3 5
Bajorai III K 5 3 2
Baltabiržis K
Biržiniškė K 14 8 6
Byriškė K
Buiviliškė VS
Čepiejai K 6 2 4
Dailidės K 1 1
Dainiškė K
Daržininkai K
Diediškė K
Dirvonai VS 2 1 1
Dirvoniškės K
Dvarnapolis I K 3 2 1
Dvarnapolis II K
Galai K 4 2 2
Galiniai K
Garbšiai K 2 1 1
Garšvinė K 4 2 2
Gedžiūnai K 3 1 2
Gedžiūnėliai K
Geibos K
Grikiapeliai K 3 1 2
Grybėnai K 111 49 62
Gubava K 1 1
Gubavėlė K
Gurbai VS
Jakėnai K 31 11 20
Jakštiškė K 7 4 3
Joniškis K 1 1
Juodalaukis K
Jurgėnai VS
Kalviškė K
Kazitiškis K 343 167 176
Kazlupiškė VS
Kolėniškė K
Kuronai K
Kuzmiškė K 7 3 4
Laučiūniškė K 14 8 6
Lauksteniai K 5 1 4
Leoniškė VS
Ligūnai K 48 26 22
Lukšėniškė K
Malvinavas K 8 4 4
Margavonė K 2 2
Marijonavas VS 5 1 4
Mazurkos K
Meilūnai K 2 2
Mikoliūnai K
Miliaučiškė K 1 1
Miniškė K
Miškiniškė K 10 5 5
Naubėnai K 2 1 1
Naujasalis K 9 5 4
Navikai K 3 3
Nykiškė K
Notrynė VS
Paežerinė VS
Pagurbė K 1 1
Pašilė K 6 2 4
Pažieviškė K 8 5 3
Petrikonys K 3 2 1
Radeikiškė K
Rainiai K 4 1 3
Remeniškė K 4 3 1
Rokėnai K 6 3 3
Rukiškė K 1 1
Rupinskai K 2 1 1
Rupinskėliai K
Sabališkė K 15 6 9
Serapiniškė K 41 26 15
Sietinė VS 1 1
Sodžiūnai K 8 4 4
Sungardai K 4 3 1
Švedriškė K 77 32 45
Tarlokiškė VS
Tartokas K 2 1 1
Teliukiškė K
Tolimėnai K 5 2 3
Trakai K 2 1 1
Trūdai K 5 2 3
Uždeliai K
Užsieniai K 4 2 2
Vardžiukiemis K 34 18 16
Vėjinė VS
Zūbiškė K 4 2 2
Žalioji VS 7 4 3
Žeimiai K 17 7 10
Želmeniškė K
Linkmenų sen. 937 449 488
Antalksnė K 125 56 69
Antaprūdė VS 3 2 1
Benediktavas K 1 1
Beržaragis K 2 1 1
Briedinės K 4 3 1
Cijonai K 12 5 7
Darželiai K 4 3 1
Derviniškė K
Drūtūnai K 12 7 5
Dvariškiai K 12 6 6
Gineitiškis K 1 1
Ginučiai K 44 20 24
Grikiapelė K 83 36 47
Jakutiškis K
Jovaraučiškės K 3 1 2
Kaukiškė K 3 1 2
Kazimieriškė K 2 2
Kiauneliškis K 2 1 1
Kimbariškė K 3 2 1
Kiškiai K 15 8 7
Krivasalis K 36 23 13
Kupriai K
Lapiakalnis K 1 1
Liminas K 13 7 6
Linkmenys K 134 70 64
Mačiutiškės K 3 2 1
Maksiūnai K 9 2 7
Maleišiai K 10 5 5
Medinos K 9 4 5
Mikališkis K 4 2 2
Morkūniškė K 1 1
Motiejūnai K 10 4 6
Mozūriškė K 2 1 1
Narušiai K
Naujasodis K 114 54 60
Naujieji Bajorai K 3 3
Pabiržė K 10 5 5
Padumblys K
Pajaurė VS 5 2 3
Pakiaunys K 3 1 2
Palabažys K 3 1 2
Palmajė K 2 1 1
Papiliakalnė K 13 7 6
Papliaušys K
Paukojė K 8 4 4
Paulinavas VS
Pažeimenys K
Pažiezdris K 9 3 6
Peleniai K 13 4 9
Peliagrinda K 6 4 2
Pylimas K
Pupiškė K 28 15 13
Pusvarsnėliai K 15 7 8
Puziniškis K 15 7 8
Ramusis K 7 3 4
Ripelialaukis K 6 3 3
Rukiškė K
Rukšėnai K 8 3 5
Salos K 17 8 9
Senieji Bajorai VS
Sidariškės VS 8 4 4
Simoniškis I K 3 1 2
Simoniškis II K 4 2 2
Stagalėnai K 2 2
Stirninė K 3 1 2
Stripeikiai K 5 2 3
Subiškis K 3 2 1
Šakarva K 16 6 10
Šileikiškė VS 1 1
Šiliniškės K 3 3
Šiškiniai K 35 20 15
Tumėniškė K 2 2
Vaidžiuškės K 4 1 3
Varniškė K
Vasiuliškė K
Mielagėnų sen. 901 408 493
Apšiūtos K 11 5 6
Baltasis VS
Bernotai K 127 50 77
Blažiejiškė K 3 1 2
Buckūnai K 26 11 15
Černakiškė K
Dantiškė K
Degsnė K
Dubiškė K
Edvardavas K
Gilūtos K 121 55 66
Gorkos K
Guntauninkai K 32 14 18
Jaciūnai K 1 1
Juodagalviai K 26 12 14
Jurkiškė K 5 2 3
Kalninė K 18 9 9
Kazliškė K 2 1 1
Kėriškė K 11 6 5
Kikižeris VS 2 1 1
Kriaučiukai K
Krikonys I K 39 20 19
Krikonys II K 9 6 3
Kurmiškė VS 6 4 2
Leipuškė K 2 2
Maldanėnai K 8 3 5
Malkūnai K 14 6 8
Mielagėnai MST 236 108 128
Milašaitis K 5 3 2
Milašius K
Molykai K 5 3 2
Motiejiškė K
Mėčionys K 46 19 27
Mėšonys K 21 9 12
Naujas Sklypas VS 3 2 1
Odesina K 2 1 1
Paliesius K 25 9 16
Pasmėlė K
Radutis VS 1 1
Raščiūnai K 31 19 12
Reketiškė K 4 2 2
Ryžiškė K 7 2 5
Salomenka K 26 10 16
Simiškė K
Smilginiškė VS 1 1
Sriūbos K
Svylė K 10 4 6
Šilvija VS 2 1 1
Triluščiai K
Tumelėnai K 4 3 1
Turčiškė K 7 4 3
Urveliai K 2 1 1
Vosyliškė K
Žardeliškė K
Žvyriniškė K
Naujojo Daugėliškio sen. 1379 670 709
Andrikavas K 1 1
Ažusienis K 1 1
Baikeliai K 20 7 13
Baušiškė K 2 1 1
Benėšiai K 4 2 2
Cicėniškė K 2 2
Češulėnai K 34 15 19
Daniūnai K 7 4 3
Daubariškė K 2 1 1
Daubariškėlė K 4 1 3
Degutiškė I K 8 3 5
Degutiškė II K 3 2 1
Dikiškė K 13 6 7
Dvarykščius VS 1 1
Gaveikiškė K
Gervelės K 13 8 5
Grigiškė K 22 14 8
Gudėnai K 5 3 2
Izabelinė K 29 15 14
Izabelinėlė K
Janavas K 11 8 3
Janionys K 47 26 21
Jureliškė K 1 1
Jurgeliškė K
Kačergiškė K 8 4 4
Kajotai K 5 2 3
Kalviasalis K 28 15 13
Kazimieravas K 20 10 10
Kazlupiškė II VS 3 2 1
Kiniūnai K 8 3 5
Konstantinavas VS
Kūtiškė K 19 11 8
Laurinčiukiškė K 4 2 2
Lėliupis VS 3 1 2
Liekiai K 9 5 4
Markiniškė K 3 1 2
Mažėnai K 123 61 62
Mažviliškė K 6 3 3
Medinos VS 2 2
Mieleškiai K 14 9 5
Mieliatiltis K
Mikalavas K 56 26 30
Milašiai K 1 1
Moliakalnis K 2 1 1
Molinė K 1 1
Naujasis Daugėliškis K 275 125 150
Naujasis Kampelis K 5 5
Navikai K 3 1 2
Neverėnai K 10 5 5
Niukiškė K
Ožionys K 36 19 17
Padysnis I K 9 4 5
Padysnis II VS 1 1
Pajurgiškė K 2 1 1
Pamunė K 21 10 11
Paringys K 28 12 16
Parubežinė K
Pašakariškiai VS
Pašiškė K
Paukštės K
Pekoriškė K 2 1 1
Pempiškė K 4 1 3
Petroniškė K 2 2
Pinigiškė K
Plėniškė K
Polianka K 4 2 2
Pročiūnai K 11 6 5
Pupiniai K 14 8 6
Radeikiškė K 9 4 5
Raibeniai K
Rameikos K 25 12 13
Ravai VS
Rėksniškė K
Ropiškė K 5 2 3
Ruokiškė K 6 3 3
Senasis Daugėliškis K 31 15 16
Seniškis I K 22 8 14
Seniškis II K 5 2 3
Silvestriškė VS
Sliesoriškė K
Smėliai K 5 1 4
Smilginiškė K 3 1 2
Šakaraistis K
Šiūlėnai K 98 47 51
Taujūnai K 132 70 62
Trapikiškė K 7 3 4
Triburčiai K 5 2 3
Triklotiškė K 17 8 9
Upis K
Varniškė K 1 1
Vasiuliai K 20 11 9
Vastakiškė K 4 3 1
Vencloviškė K 2 1 1
Vingiriai K 5 1 4
Viršupis K 5 3 2
Zaborija VS
Žvengliškė K
Rimšės sen. 879 425 454
Akmeniškė K
Andrelėnai K 3 2 1
Antalgė K 22 10 12
Ažukalviškė K 1 1
Balandiškė K 2 2
Barauka K 1 1
Berniūnai K 7 4 3
Beržininkai II K 14 9 5
Bieniūnai K 31 16 15
Birdekšniai K 2 1 1
Blatniškė K
Čepukai K 27 17 10
Davedynos K
Egliniai K 10 4 6
Ežeriškė K 2 1 1
Ferma K 23 14 9
Gaidė K 37 21 16
Gakėnai K 3 1 2
Gakiškė K
Galilaukė VS 2 1 1
Gerveniškė K 5 3 2
Girdžiūnai K 5 2 3
Gramantiškė K 5 2 3
Griškiškė K 23 11 12
Gūriai K 8 4 4
Kalnežeris VS
Kalninė K
Kalniškė K
Kalviškiai K 2 1 1
Kovališkės K 3 1 2
Kukutėnai K 5 3 2
Lisiškė I K 4 3 1
Lisiškė II K 6 2 4
Mačionys K 1 1
Magunkos K 1 1
Magūnai K 8 6 2
Makaravas K 1 1
Marijonavas K
Mateikiškė K 3 1 2
Mažviliškė K 2 1 1
Meikštai K 108 50 58
Nagėnai K 10 3 7
Novina K
Pečiūniškės K 10 4 6
Pociūnai K 11 5 6
Prūčiai K 24 9 15
Prūtelė K 1 1
Pušynas K 4 2 2
Pūškos K 3 1 2
Rimšė MST 208 97 111
Rudžiai K 6 3 3
Smilginiškė K 3 3
Stanionys K 9 4 5
Stašionys K 24 13 11
Strilungiai K 28 13 15
Šiūlėnai K 20 10 10
Švikščionys K 15 8 7
Toliotiškė K
Trakniškė K 1 1
Tripuckai K 7 3 4
Trukonys K 1 1
Tryčiūnai K 26 13 13
Vaitiškė K 3 1 2
Varniškiai K 8 4 4
Vendžioniškė K 2 1 1
Vėlūnai K 24 11 13
Vigutėnai K 4 2 2
Vilkaragis K
Vilkuočiai K 5 3 2
Vilnokai K 6 2 4
Vosyliškės K 4 1 3
Žibakiai K 26 13 13
Žygmantiškė K 9 3 6
Tverečiaus sen. 537 257 280
Andriejauka K 12 5 7
Astraviškiai K 15 8 7
Būkliškė K 7 2 5
Čelniukai K
Čepeliškė K 4 3 1
Čiekupis K
Daktoriai K 1 1
Dietkauščizna K 90 42 48
Dvaryščiai K 7 3 4
Erzvėtas K 39 18 21
Gudapievis K 2 1 1
Kalveliškė K
Kalviškė K
Kazakavas K 2 1 1
Kelpučiai K 7 5 2
Kisielka K
Kliukai K 10 4 6
Kriaučiškė K 14 7 7
Kukutėliai K 10 3 7
Latakiškė K
Laumakė K 8 4 4
Lukošiškė K 35 16 19
Pakalniškiai K 6 2 4
Pečiurkos K 2 1 1
Popovka K 9 4 5
Pošiūnai K 8 5 3
Ropiena K
Šakeliškė K 2 2
Šiulgos VS
Tverečius MST 231 112 119
Vaboliškė VS 7 4 3
Vaiciekavas K
Veikščios K 1 1
Vytėnai K
Zaliesius K
Žvyriai K 8 5 3
Vidiškių sen. 1242 586 656
Abugaliai K 12 8 4
Ažubalis K 8 2 6
Ažušilė K 32 18 14
Bališkiai K 18 8 10
Betiškė K
Buiviliškė K 5 3 2
Ceikiškė K
Degsnė VS
Dūdos K 16 10 6
Džiaugsminė K 2 2
Eglyniškė K
Gerveliškė K
Jonėnai K 12 4 8
Kairiškė K
Kalviškė K 2 1 1
Kaneišiai K 32 15 17
Kukoriškė K 17 10 7
Kuzliškė K
Lobiniai K 16 8 8
Makaniškė K 12 4 8
Makniūnalaukė K 34 18 16
Maksimonys K 28 14 14
Navikai K 13 6 7
Pakalkiškė K
Petukai K
Prisieginė K 7 3 4
Remeniškė VS 1 1
Rimšėnai K 42 17 25
Vidiškės K 931 437 494
Vinciškė K 2 2
Žitamantas K
Žvirbliškė K
Molėtų r. sav. 20700 9885 10815
Molėtai M 6434 3003 3431
Alantos sen. 1732 818 914
Adomiškėlis VS 14 5 9
Adomiškis K 1 1
Alanta K 73 34 39
Alanta MST 348 156 192
Alantėlė K 3 1 2
Alantėlė VS 6 3 3
Antakščiai K 14 7 7
Antaliežiai K 36 24 12
Antanava K
Avilčiai K 27 12 15
Ažubaliai K
Ažuprūdžiai K
Bajorai K 10 2 8
Bareikiai K 24 7 17
Bučiškiai K
Buržilai K
Cezariškis K
Dauniškiai K 5 2 3
Debeikiai K 10 3 7
Degsniai K
Duobiniai K 4 1 3
Duobytė K 6 4 2
Gabrieliškis VS 1 1
Gaidamoniai K 8 6 2
Gaigalai K 15 7 8
Galiniai K 11 6 5
Gegužinė VS
Glembuvka VS 4 1 3
Išdega VS
Janonys K 12 5 7
Jaurai K 9 5 4
Juodiškiai K 3 1 2
Juodiškis K 12 9 3
Juotiškės K 3 1 2
Juozapava K 3 2 1
Jurgiškis VS 4 2 2
Kadariškės K
Kadūnai K
Kalviai K 9 6 3
Kameniškis K
Karalinava K 25 12 13
Karališkės K 6 3 3
Karališkis VS
Kazlai K 30 12 18
Klabiniai K 47 24 23
Laičiai K 101 55 46
Liobiškiai K 4 1 3
Maišiakulė K 9 4 5
Marcelina K
Mediniškiai K 5 3 2
Meilelė K 1 1
Migiškiai K 9 1 8
Mokyliai K 1 1
Motiejūnai K 9 5 4
Naujasodis K 496 237 259
Paąžuoliai K 11 5 6
Padvarniai K 10 4 6
Pagiriai K 2 2
Pagojys VS
Pagulbis K 1 1
Pakryžė K 12 7 5
Paraudinė VS 1 1
Pasuojė K 12 5 7
Patiltė VS
Pavirinčiai K 11 5 6
Petruvka K 3 1 2
Piešiškės K 17 9 8
Rasokalnis K
Runionys K 60 30 30
Salos VS
Sedūniškis K
Semeniškis K 2 1 1
Semenuvka K 1 1
Sikariškiai K 7 3 4
Sikūniai K 6 3 3
Skritakalnis VS
Smėlinka K
Spuliai K 1 1
Svobiškėlis K 10 4 6
Svobiškis K 8 5 3
Šemetiškiai K 2 1 1
Šilelis K 1 1
Šilinka K 9 3 6
Šunakojai K 21 9 12
Tiesiūniškiai K 11 5 6
Tijūniškis K 6 3 3
Tomiluvka K 11 7 4
Trumponys K 35 13 22
Ukrainka VS
Uosipiai K 3 1 2
Upeliškis K 2 1 1
Vaikšniūnai K
Varnasalis VS
Varnupys K
Vastapai K 13 9 4
Viktoriškis VS 2 1 1
Vilniškis K 7 2 5
Zapijuvka K 3 1 2
Želtiškiai K
Žygeliškis K 13 8 5
Balninkų sen. 944 450 494
Agatava K
Aklušė K 24 12 12
Aleksandrava VS
Antamakiai K
Antanava K
Antanuvka K 4 2 2
Aparai K
Austranija K
Ažuožeriai K 2 1 1
Balninkai MST 319 141 178
Balninkėliai K
Čereškos K 9 6 3
Dapkūniškiai K 205 99 106
Dapulšis K 3 1 2
Dvarniškis K 5 3 2
Galai K 4 2 2
Galubovka K
Gėliogaliai K 31 16 15
Gilužiai K 34 17 17
Girsteitiškis K 159 76 83
Gruodžiai K 20 8 12
Jaruliškis K
Juodpurviai K 2 1 1
Kampai K
Kazimierava K 1 1
Kibildžiai K 5 3 2
Krūmiškiai K 3 1 2
Kuktiškis VS
Kuliabrida K
Labeliai K 17 8 9
Libertava K
Narušiškis K 6 4 2
Pabaldiškis K 1 1
Pabaldonė K 2 1 1
Pabarai K 12 3 9
Paberžė K 2 2
Pagojai K
Pagrinda K 8 5 3
Pakeršiai K
Papiškiai K 1 1
Paraisčiai K 1 1
Perkaliai K 44 23 21
Petrikiškiai K
Pikietka K
Pusvaškiai K
Raudoklė K 3 2 1
Rūtėnai K 3 2 1
Skerdimai K 1 1
Spragilai K
Svetlava K
Ščiurys K
Šileliai K
Šmotiškis K 1 1
Trakai K
Valentinava VS
Valiai K
Vališkiai K 1 1
Vanaginė K 3 1 2
Vengriai K 5 3 2
Verėjimai K
Zapaška K 3 2 1
Zapolė K
Zatiškis VS
Čiulėnų sen. 1408 687 721
Aidiečiai K 7 5 2
Aigėlai K 1 1
Aiterada K 6 3 3
Akmeniai K 26 14 12
Alnė K 1 1
Andrioniškis K 16 8 8
Anomislis K 11 6 5
Antadūrė VS 4 1 3
Antamalkėstė K 4 2 2
Antatiškės K 19 7 12
Bimbiriai K 22 9 13
Braškiškės K
Budriškės K 10 5 5
Cezariškiai K 47 27 20
Čiulėnai K 20 9 11
Damošiškės K 5 4 1
Drąsėnai K 41 20 21
Gaidalaučizna K 4 2 2
Gaidžiai K 9 5 4
Garneliškės K 5 3 2
Gečionys K
Geležninkai K 1 1
Giliosios K
Graužė VS
Ivankos K 6 3 3
Janauka K 18 7 11
Janušiškės K 1 1
Juodėnai K 63 23 40
Juodiškės K 50 24 26
Kabeliai K 4 3 1
Kemetiškiai K 52 25 27
Kėveliai K 14 5 9
Krivitiškiai K
Kuliniai K 1 1
Kulionys K 34 18 16
Kumelynė K 6 2 4
Levaniškiai K 205 103 102
Mieliūnai K 11 6 5
Mindučiai K 18 9 9
Navasiolka K
Obelynė K 2 1 1
Oželiškės K 1 1
Padumblė K 2 2
Paeisetė I K
Pagojai K
Painketriai K 2 1 1
Pakubėtiškiai I K 10 5 5
Pakubėtiškiai II K 5 3 2
Papūgžlynė K 2 1 1
Pašeikis K
Pašekščiai K 19 12 7
Pavarnynės K 7 5 2
Pikietka VS 1 1
Poviliškis VS 1 1
Purvėnai K 33 18 15
Raudonėlė K
Rudiliai K 44 23 21
Saladiškės K
Saliniškis K 2 2
Sanklodiškės K 5 2 3
Sklėriškė K 2 1 1
Sližiškiai K 2 1 1
Smėlinka VS 7 4 3
Smilgiai VS
Spaskos K 6 3 3
Stacijava K 30 16 14
Stirniai K
Strakėnai K 15 9 6
Stroliškiai VS
Šaltupys K 2 1 1
Šeikiai K 9 4 5
Šeštokiškės K 71 35 36
Šnieriškėlės K
Taitiškės K 2 1 1
Toliejai K 379 176 203
Ustronis K
Užsienis K
Vaivadiškės K 2 2
Varniškiai K
Vyšnelės K
Zagurtiškės K 3 1 2
Žiežuliai K
Žvaigždžiakalnis K
Dubingių sen. 939 464 475
Adomaitiškiai K 1 1
Antanava VS 1 1
Arabija VS
Arliškiai K 1 1
Barkuškiai K
Bijutiškis K 154 77 77
Brazdoniškiai VS
Ciūniškiai K 56 26 30
Čečerviškiai K 4 3 1
Čimbarai K 10 5 5
Dailidiškiai K 4 3 1
Degsnė K
Diskava VS 4 2 2
Drąsiai K 27 15 12
Dubingiai K 22 12 10
Dubingiai MST 208 107 101
Galiniai K 1 1
Gasparėnai K
Gaveikiai K 2 2
Giraičiai K 28 15 13
Gramiškiai K
Graužinka VS
Grinkliškiai K 2 1 1
Grybiškiai K 7 4 3
Gudeikiai K 7 4 3
Gurakalnė K
Gurniai K 2 1 1
Guroniai VS 2 1 1
Jurkiškis VS 2 1 1
Kartuvėlė VS 1 1
Kieriškiai VS 2 1 1
Kliukai K 17 8 9
Kovaičiai K 3 1 2
Krasnogurka K
Kreiviškiai K 36 16 20
Kuriškiai K 3 2 1
Kužai K 2 1 1
Labotiškiai K 11 6 5
Laumikoniai K 24 13 11
Lauryniškiai VS
Liudgarda VS 5 1 4
Markeliškiai VS
Marozauka K 33 19 14
Miežoniai K 38 18 20
Mikališkiai K 3 1 2
Murališkiai K 46 17 29
Namališkiai K 1 1
Paspieška K 1 1
Piktaraistis K 8 2 6
Pilviškiai VS 2 1 1
Pivoriūnai K 17 9 8
Raznatolkai K 3 2 1
Rudokai K 11 5 6
Sabalianka VS 5 2 3
Sarališkiai VS 1 1
Skauroniškiai K
Skorenikai K 14 7 7
Smailiai K 50 22 28
Šakimas K 1 1
Šiupieniškiai K 10 5 5
Trumpakojai K
Turliškiai K 9 5 4
Varniškiai I VS
Varniškiai II VS 3 2 1
Verbyliškiai VS
Vieversiai K 5 2 3
Voroniai K 20 10 10
Zaberža K 1 1
Žalktynė K 8 3 5
Giedraičių sen. 2034 1008 1026
Abramaučizna K 3 1 2
Akmenka K 11 6 5
Aleksandriškiai K
Alka K
Ambraziškiai K 110 55 55
Antajuodžiai K 10 5 5
Antapusnė K 3 2 1
Aukštinė VS 3 2 1
Baravykynė K 3 3
Baskai K 2 1 1
Bekešiai K
Bekupė K 235 122 113
Bilšiai K 2 1 1
Bitėnai K 2 2
Buzaičiai K 4 2 2
Čivyliai K 7 3 4
Daubariškiai K 6 3 3
Daujočiai K 5 1 4
Didžiokai K 28 18 10
Dienavagiai K 28 20 8
Dunduliai K 8 3 5
Dūdėnai K 12 4 8
Gailiškiai K 1 1
Gailiūnai K 13 6 7
Galinava VS 3 1 2
Gerčiukai K
Giedraičiai MST 684 316 368
Giedraičiai VS
Gižiai K 6 2 4
Granica K 2 1 1
Gubesa K
Jančiūrai K
Jasiuliškiai K 10 5 5
Jasiūniškiai K 6 2 4
Jaurai K 8 5 3
Juozapava K
Juozapuvka K 5 2 3
Kalnai K
Kalniškiai K 8 4 4
Kamaraučizna K 9 5 4
Kamasta K 2 1 1
Karkažiškiai K
Karklynė K 4 3 1
Karužalaukis K 6 2 4
Kazliškėliai K 5 4 1
Kazliškiai K 9 4 5
Kojeliškiai K 5 4 1
Kopūstiškiai K 1 1
Kraujaleidžiai K 68 36 32
Kulundžiai K 4 3 1
Kupriškiai K 8 6 2
Kuveniai K 5 2 3
Latviai K 3 1 2
Laumėnai K 5 3 2
Ledamušiai K
Liesuvka K
Lyginiai K
Marguoliai K 10 3 7
Martyniškiai K 14 7 7
Masiuliškiai K 2 1 1
Medinai K
Melužiai K
Miškiniai K 9 5 4
Miškiniai VS 4 3 1
Mūravanka K 2 1 1
Navyna VS
Ožkiniai K 10 5 5
Padvariai K 11 7 4
Padvarys K 8 5 3
Paežeriai K 2 2
Pajaurė K 9 3 6
Papiškiai K 21 12 9
Pašilė VS 4 1 3
Pašiliai K 17 7 10
Pikieta K 1 1
Piliakiemiai K 38 18 20
Pusnė K 49 23 26
Pušalotai K 28 20 8
Račiškiai K 2 1 1
Radžiūnai K 15 9 6
Raktariškiai K
Ridvoniškiai K 7 3 4
Ringeliai K 3 1 2
Sadauskai K 2 1 1
Sičiūnai K 5 3 2
Skrebuliai K 15 7 8
Smėlinka K
Sniegiškiai K
Stalėriškiai K 12 7 5
Staškūnai K 12 5 7
Suvalkynė K

Molėtų r. sav. | Dubingių sen.

Gyvenamoji vietovė

Locality

Statusas*

Status**

Iš viso

Total

Vyrai

Males

Moterys

Females

Šakališkiai K 2 1 1
Šaltabarščiai K
Šalteniai K 2 1 1
Šaltupys K 10 5 5
Šareikiškiai K 20 12 8
Šarkiškiai K 7 3 4
Šešuoliai K 5 2 3
Šiaudiškiai K 3 2 1
Šiaudžiai K 21 10 11
Šila VS 5 2 3
Šiupieniai K 22 10 12
Taukeliai K
Tumenčizna K 5 4 1
Užugiriai K 3 1 2
Ūlyčėlė K 11 7 4
Vaičeliai K 6 4 2
Vaikučiai K
Varijatka K 20 8 12
Verbylai K
Vėdarai K 9 2 7
Vigadka VS 1 1
Vilkaraisčiai K 7 4 3
Vitiškės K 5 4 1
Vyteikiai K
Zanėnai K 23 15 8
Zdoniškiai K
Žalvariai K 159 73 86
Žvangučiai I K 6 3 3
Žvangučiai II K
Žvirbliškės K 3 3
Žvyrinka K 5 4 1
Inturkės sen. 1337 658 679
Aleniškės K
Alkūnai K 1 1
Andrašiūnai K 17 6 11
Antagaluonė K 18 4 14
Arielynė VS
Ažuožeriai K 21 11 10
Babačizna K 10 7 3
Balčėnai K 23 10 13
Bambėnai K 14 7 7
Bambėniškė K
Barutiškiai K
Bebrusai K 2 2
Bebrusėliai K
Beinašilis K 3 2 1
Beržinė VS 4 2 2
Bučeliškė K 4 2 2
Bulaučizna K 22 12 10
Butkaučizna K 10 4 6
Dagūniškės K
Dailidės K 19 8 11
Damačizna K
Daujotiškė K 11 6 5
Dirvoniškės K
Dūdanosiai K 11 5 6
Egiptas K 4 2 2
Gaižiūnai K 10 6 4
Gališkės K 3 2 1
Garšvėnai K 32 15 17
Goliai K 3 2 1
Grabniokas K 2 1 1
Grubiškiai K
Gugialaukis K 1 1
Inturkė K 237 108 129
Išdagai VS 7 6 1
Jaunakampis K
Jotoniškiai K 1 1
Jukniškiai K 16 8 8
Juršiškės K 5 1 4
Kačergai K 28 12 16
Kačiūniškiai K 6 4 2
Kamužė VS 2 1 1
Karalinava K 1 1
Kaušiniai K 15 9 6
Keršėniškė K 40 19 21
Kertuoja K 16 10 6
Kuolakasiai K 3 2 1
Kūmonys K 9 5 4
Laputėnai K 3 1 2
Laukininkai K 19 10 9
Liepeliškiai K 6 2 4
Liešiškės K 10 5 5
Lukštinka K
Maciūniškės K 6 4 2
Mackonys K 24 11 13
Malinaučizna I K
Malinaučizna II K
Manatonai K 5 2 3
Maniškės K
Matelėnai K
Mateliai K
Medinai K 4 2 2
Miežonys K 178 82 96
Migdoliškės K 5 2 3
Mikalojiškis K 6 2 4
Milašiškės K 2 1 1
Naujasodžiai K 23 16 7
Noreikiškės K 8 5 3
Pabebrusė K 9 6 3
Pagaluonė K 57 31 26
Pagojė VS 1 1
Pakrovai K 10 3 7
Palakajys K 1 1
Paliepiai K 4 1 3
Papiškiai K 9 5 4
Pašulniškiai K 5 4 1
Patilčiai K 4 1 3
Pavašuokys K
Pikčiūniškiai K 3 2 1
Putriškės K
Rabinauka K
Rasteniškiai K
Raukučiai K 1 1
Rudesa K 6 3 3
Rudesėlė K 5 2 3
Rutonys K 19 10 9
Sadaniškiai K 17 7 10
Sikariškiai K
Simančiai K 11 6 5
Sklėriškės K
Skroblynai K 2 2
Spačiūniškiai K
Stanuliškės K 1 1
Steponiškiai K
Straškūniškės K
Suduikiai K 13 8 5
Surguškė K 1 1
Surguškiai K
Ščiurys VS 1 1
Šniūrai K 1 1
Trandiškės K 4 2 2
Traniškiai K 9 7 2
Utiškiai K
Užtilčiai K 24 13 11
Ūta K 97 45 52
Vaikštėnai K 20 12 8
Varlynė K 4 2 2
Vengelka VS 2 1 1
Vilpiškiai K 1 1
Vitiškės K 2 1 1
Vymančiai K 2 1 1
Vyžiniai K 17 8 9
Zamokėliai K 15 7 8
Žalėniškis K 1 1
Žeimeliai K 12 7 5
Žeimiai K 13 6 7
Žvirbliškės K 3 2 1
Joniškio sen. 1251 598 653
Alka K
Alkūniškiai K 3 1 2
Andrulėnai K 9 3 6
Antakalnis K 11 7 4
Antašventė K 4 2 2
Arnionys I K 173 77 96
Arnionys II K 70 40 30
Ažulanka K
Ažupravalis K 9 5 4
Baluoša VS
Barkeliškiai I K 11 4 7
Barkeliškiai II K 7 4 3
Bendžiukai K 17 8 9
Bijūnai K 5 3 2
Bimbiškiai K 4 2 2
Binkūnai K 10 5 5
Burnėnai K 35 15 20
Cegelnė VS 4 2 2
Čistabora K 6 3 3
Dagiškės K 1 1
Didžialaukis K
Dirvonai VS
Dirvoniškės K 14 4 10
Gačkiškiai K 29 17 12
Giraitė I VS
Giriniai K 4 1 3
Giriniai VS
Graužiniai K 23 11 12
Grybėnai K 1 1
Gruodiškiai K 3 1 2
Gureliai K 8 3 5
Jakūbėniškiai K 1 1
Januškos K
Joniškis MST 258 123 135
Juodažeimiai K 2 1 1
Juodenėnai K 6 4 2
Jutonys K 31 16 15
Kertadalė K 1 1
Keruliai K 10 5 5
Kruopinė VS 2 1 1
Kupeliškis VS
Labaišiškiai VS 4 1 3
Lakagiriai K 4 2 2
Maldžiūnai K 8 4 4
Malūnėlis K 6 2 4
Mažuliai K 15 8 7
Medeikiai K 12 5 7
Meškalydimis K 7 2 5
Našiškiai K
Nikaja VS
Orališkiai VS 5 3 2
Ožkiniai VS 1 1
Paąžuoliai K 13 6 7
Pakamanys K 3 1 2
Pakapė VS 2 1 1
Palepšiškiai K 2 1 1
Paprūdė K 23 13 10
Pavandenė K 6 3 3
Pažvėrinė K
Plerniškiai VS
Poliesė K
Pūkeniškiai K 2 2
Raklėniškis K 2 1 1
Rapėjai K 15 9 6
Raubiškiai K 23 10 13
Savidėnai K 37 19 18
Skardžiai K 6 1 5
Slabada K 10 7 3
Sliūzai VS
Sosnuvka VS 2 1 1
Stebuliai K 12 5 7
Stebuliškiai K 7 3 4
Surgėnai K 27 12 15
Sutrėnai K 12 4 8
Šakališkės K 22 12 10
Šaukšteliškiai K 1 1
Šlavina K
Šlavinka VS
Trakai K
Vidugiris K 13 6 7
Vilkaraisčiai K 2 1 1
Vyžiniai K
Zabalina K 18 8 10
Žaugeniškiai K 12 4 8
Žaugėdai K 118 60 58
Žydavainiai K 24 9 15
Žvėrynas VS 3 1 2
Luokesos sen. 1582 729 853
Adomaitiškiai VS 12 4 8
Aktapolis K 7 3 4
Alksniškės K 6 1 5
Antailgis K
Antanava K
Antapuntė K 4 2 2
Antapusnė K 5 2 3
Ažubaliai K 202 88 114
Ažuluokesa K 7 3 4
Ažušiliai VS 6 3 3
Bajorai K 37 17 20
Bebrusai K 16 8 8
Degsnė K 5 2 3
Gojus K 15 7 8
Golba K 12 7 5
Grabasta VS
Gulbinė K 4 3 1
Gundava K 5 1 4
Inketriai K 13 7 6
Janauka K
Jauros I K 42 22 20
Jauros II K 8 4 4
Juškeliai K 2 1 1
Kairionys K 20 9 11
Kaližai K 19 10 9
Kampai K 5 1 4
Kanapelka K 204 90 114
Kaulakiai K 19 9 10
Kavalniškiai K 5 2 3
Kazimierava K 4 1 3
Kazokai K 13 6 7
Kijėliai K 246 114 132
Kirneilė K 28 9 19
Kmeliauka K 1 1
Leliūnai K 27 14 13
Lėliai K 24 10 14
Luokesa K 127 63 64
Miškiškiai I K 17 7 10
Miškiškiai II K 6 3 3
Naraginė K 5 3 2
Paduobužė K
Pakryžė K 12 6 6
Palukštinė VS 2 2
Paluokesa K 34 15 19
Papuntė K
Pašilė K 9 3 6
Paškonys K 8 4 4
Pavarnynės K 7 4 3
Pečiuliai K 11 4 7
Promislava K 6 1 5
Pumpuriškė K
Raupiškis K 25 15 10
Rimučiai K 27 13 14
Roputėnai K 4 2 2
Sarakiškiai K 17 9 8
Smilgiškiai K 17 9 8
Sodėnai K 29 16 13
Svistapolis K 10 5 5
Šaukšteliškiai K 11 5 6
Šeikiškė VS 20 9 11
Šimėnai K 2 2
Ščiūriškiai K 7 2 5
Vilijočiai K 29 10 19
Vilkiškės K 7 4 3
Žankiškiai K
Žiediškė K 5 1 4
Žiediškėlė K 1 1
Žiūrai K 104 55 49
Mindūnų sen. 506 249 257
Antalakaja K 19 8 11
Apkartai K 1 1
Aukštuoliai K 7 5 2
Aveliškės K 3 1 2
Ažuraisčiai K 2 1 1
Čiulai K 38 22 16
Gailiušiai K 7 4 3
Gradniškės K 2 1 1
Grūsis K 3 2 1
Janiškiai K 11 4 7
Juočiai K 41 20 21
Juodakampis VS 2 1 1
Kašelinė K 4 2 2
Kraujeliai K 11 5 6
Likiškis K 15 7 8
Malkėstas K 13 7 6
Miliai K 1 1
Mindūnai K 190 89 101
Paąžuoliai K 13 9 4
Padvarniai K 16 9 7
Parašė K 8 4 4
Pastovėlis K 4 2 2
Patramė VS
Pušynai K
Raša VS 1 1
Skinderiškė K 2 1 1
Stirnelė VS 3 2 1
Stirniai K 22 14 8
Strižaučiškė K 6 3 3
Stroliškiai K 3 2 1
Šiurpiškės VS
Šnieriškės K 10 4 6
Vanagiškės K 3 2 1
Vidugiris K 7 3 4
Zamokai K 18 6 12
Žagarai K
Žičkai K 13 6 7
Žičkeliai K 7 2 5
Suginčių sen. 1816 886 930
Ančėnai K 20 10 10
Antaninava K 2 1 1
Antaniškis VS
Antaraisčiai K 4 1 3
Antatriberžis K 3 1 2
Apankiškiai K 2 1 1
Aušra VS
Babilninkai K 11 4 7
Baltišius K
Baruvka K 9 4 5
Briedinė K
Bryliškės K 3 1 2
Bugališkis K
Čivyliai K 40 19 21
Daniškiai K 6 2 4
Doteniai K 13 6 7
Dovainiškis K 2 1 1
Emelinava K 1 1
Ežerys K 3 3
Galiniai VS 1 1
Galiniškis K 3 1 2
Gečiai K 15 8 7
Gimtynės K 10 5 5
Graužupys K 3 2 1
Grybauskai K 2 2
Gudeliai K 14 5 9
Guntiškis K 5 2 3
Juodasalės K
Juozapava K 1 1
Kampai K 21 11 10
Kaniūkai K 67 38 29
Kapanauza K 13 5 8
Karveliškis K 4 2 2
Kašeikiai K 18 8 10
Kazarieza K
Kazimierava K
Kelpiškės VS
Keriobliškis K 7 4 3
Klimotiškis K
Krivičiai K 4 2 2
Kunigiškis K 2 1 1
Laukagalis K
Lygalaukiai K 3 2 1
Loluičiai K 1 1
Mackėnai K 3 1 2
Martyniškis K
Matelėnai K 2 2
Mažeikiai K 22 11 11
Melninkai K 9 5 4
Mendrynė K 3 1 2
Mieleikiškiai K 3 2 1
Mintaučiai K 3 3
Mitkėnai K 5 2 3
Mitkėnėlės K
Mockėnai K 4 2 2
Mokyliai K 14 9 5
Motviškis K 6 2 4
Napriūnai K 21 14 7
Niniškės K 5 4 1
Paalksnė K
Padumblė K
Padvarniai K 51 23 28
Paeisetė II K
Pagaluonė I K 8 5 3
Pagaluonė II K 2 1 1
Pagraužė K 2 1 1
Pakaniūkė VS 1 1
Paliesis K 4 2 2
Pamuštynės VS
Panatrytis I K 7 3 4
Panatrytis II K 9 4 5
Papiškiai K 5 1 4
Papurvė K
Pavadokšnė K 2 1 1
Peleniai K 18 8 10
Perkasynė K
Pliešiškės K 8 3 5
Radvoniškis K 5 2 3
Saliniavietė K
Saukiškiai K 5 3 2
Sidabrinės K 157 77 80
Skardžiai K 23 10 13
Skudutiškis K 218 104 114
Spiečiūnai K 17 6 11
Suginčiai K 426 214 212
Suraiža K
Šakiai K 34 16 18
Šileikėnai K 16 9 7
Šileliai K 1 1
Šlapės K 4 3 1
Šliaveliai K 13 8 5
Tarailiai K 11 7 4
Trakas K
Triberžiai K 2 1 1
Užusienis K 5 2 3
Valančiai K 10 4 6
Verbiškės K 280 133 147
Vidžiūnai K 8 6 2
Vikėnai K 2 1 1
Vyšnialaukis K 2 1 1
Vorėnai K 21 12 9
Zavytiškis VS 7 3 4
Želvos K 8 3 5
Žėroniškis K 2 1 1
Žibėčiai I K 6 3 3
Žibėčiai II K 3 1 2
Videniškių sen. 717 335 382
Aukštadvaris K 5 2 3
Ažušiliai K 5 1 4
Baltadvaris K
Batėnai K 3 1 2
Bitlesiai K 16 9 7
Čižiškiai VS
Degutinė K 5 3 2
Druskiai K 14 6 8
Duobužėlė K 5 1 4
Duobužiai K 37 19 18
Garšvėnai K 12 8 4
Girelė K 4 2 2
Juodikė K 6 4 2
Kamša VS
Kisieliauka K 2 1 1
Krupeliai K 7 3 4
Kuliniai K 10 6 4
Kuršiškiai K 2 1 1
Liesėnai K 17 7 10
Linučiai K 28 16 12
Makiūgaliai K 4 1 3
Narkuškiai K 3 1 2
Nosėnai K 45 16 29
Novosiolka K 3 1 2
Pabiržė VS 7 3 4
Pagrabuosčiai K 19 11 8
Palainys K
Pašilė K
Pečiuliškis K
Petrauskai K 13 7 6
Pikčiūnai K 11 4 7
Potiškiai K 5 3 2
Prūdai VS 5 1 4
Pumpučiai K 26 12 14
Sandiškiai K
Siesartis K 1 1
Smėlinka K 3 1 2
Varniškiai K 22 14 8
Videniškiai K 368 168 200
Viktoriškiai K 1 1
Vileikiškiai K 1 1
Zujevka K 2 1 1
Utenos r. sav. 43275 20016 23259
Daugailių sen. 1265 609 656
Antandraja K 44 25 19
Antilgė K 16 9 7
Aukštuolės VS
Bajoriškiai K 32 14 18
Bernotiškės K 4 2 2
Blusiškės K
Brinkliškės K
Daržiniai K 33 16 17
Daugailiai MST 325 158 167
Degsnelė K 1 1
Degsnys K 5 3 2
Drąsėnai K 32 13 19
Dubnai K
Duobiai K 10 5 5
Garniai K 37 20 17
Gateliai K 26 16 10
Gojus K
Janapolis K 6 4 2
Juknėnai K 130 53 77
Kubiliai K 18 9 9
Kuosiškės K
Latviškės K 1 1
Maneičiai K 18 7 11
Mediniškės K
Mikolojūnai K 23 9 14
Moniškis K
Narutiškis VS 4 3 1
Narvydžiai K 14 7 7
Naujakiemis VS 2 1 1
Nečėnai K 7 5 2
Noliškis K 12 6 6
Nuodėguliai K 15 9 6
Paberžė K 33 16 17
Pakryžė K 16 7 9
Papelėkė K
Pikčiūnai K 4 2 2
Pliupai K 10 4 6
Polekniškis K 5 2 3
Purviniškis K
Radeikiai K 227 108 119
Rukliai K 45 26 19
Salos VS 3 2 1
Staškūniškis K 1 1
Stumbrė VS
Šėšėliai VS 3 1 2
Šikšniai K 6 3 3
Šiožiniai K 9 3 6
Šlaitai VS 2 1 1
Šlekiškės K
Šlepečiai K 49 21 28
Taukeliai K 15 5 10
Vajasiškis K 4 2 2
Voliškis K 3 1 2
Vėriškės VS
Zabalina K 1 1
Zastronas K 7 5 2
Žadavainiai K 7 4 3
Kuktiškių sen. 762 349 413
Asmalai K 35 19 16
Aukštakalnis K 3 2 1
Aviniškis K 4 2 2
Bareišiai K 11 3 8
Bikeliai K 5 2 3
Buitūnai K 42 17 25
Gimžiškiai K 21 9 12
Griniškis VS
Gudėniškės VS 1 1
Ignotiškis K 3 3
Kačiūnai K 42 17 25
Kiauliupys K 13 6 7
Kuktiškės K 50 25 25
Kuktiškės MST 435 208 227
Liepiniškės K 6 1 5
Liginiškis K 4 2 2
Moliniškis VS
Norodiškis VS 5 2 3
Padumblė K 3 1 2
Paneveržys K 10 5 5
Pavyžintys K 6 3 3
Pašiekštabalis VS 2 1 1
Radišava VS
Raudoniškis K 51 21 30
Rūdynė VS
Smuiliškės VS
Suoleliai K 1 1
Šlapės K 7 2 5
Varkališkės VS 2 1 1
Venclovynė K
Leliūnų sen. 2778 1350 1428
Adomiškis K 7 3 4
Aknystėlės K 13 6 7
Aleksiejiškis K
Antakalnis VS
Antalgė K 489 225 264
Apvydžios K
Aukštagiriai K 1 1
Aukštakalnis VS 4 2 2
Avižieniai K 76 38 38
Ažudėlės K 14 8 6
Ažugiriai K 102 51 51
Ažugirka VS
Ažuskardžiai K 4 2 2
Ąžuolija K 41 17 24
Bajoriškės K 4 1 3
Baltučiai K 1 1
Baravainiai K
Biržinė VS 2 1 1
Budreikėlės K 8 5 3
Bulinskiai K 19 9 10
Čiviškiai K 5 1 4
Davainių Giria VS 1 1
Degsnelė VS
Deguliai K 33 19 14
Dirvoniškis K 3 2 1
Dubės K
Eiželiškiai K
Ežeraičiai K 6 4 2
Gaspariškis I VS 2 1 1
Gaspariškis II VS
Girelka VS
Gučiavietė K
Guleliai VS
Ilgalaukis VS
Ingeliškis K
Jasonys K 349 182 167
Kaliekiškis K 6 3 3
Karalinava K
Karveliškis VS
Karčiupys K
Kastulina K
Kryliai K 11 4 7
Krunkiškis K
Kudrė VS
Kvoseliai K
Labeikiai K 12 3 9
Lankelės VS 5 3 2
Ledninkas K
Leliūnai MST 412 199 213
Lementiškis K 3 2 1
Liaumuškos K 2 1 1
Liveikiai K 21 10 11
Lukna VS
Margavonės K
Margavonės VS
Margės K 2 1 1
Maželiškiai K 3 2 1
Mediniai K 7 4 3
Meldiniai K 3 1 2
Meldučiai K
Miliūnai K 2 1 1
Mirkėnai K 10 5 5
Miškiniai K 15 9 6
Narkūnai K 170 89 81
Naujasodis K 5 3 2
Noliškis K 1 1
Paberžynė K 4 1 3
Padborka K 4 1 3
Pagiriai K 10 6 4
Pagojė K
Pagranda K
Pailgis K 2 1 1
Pakalniai K 273 130 143
Pakermėžys K 4 1 3
Paluknis VS
Pamedinė K
Paplentė VS 3 1 2
Paringis K
Patalė VS
Patiltė VS 4 2 2
Patošė VS
Pavidinkstė K 4 4
Piliakalnis K 20 10 10
Pilkiškės VS 5 2 3
Radutė K
Razrivka VS
Sabelkai K 10 6 4
Saldotiškis VS
Skrebiškiai K
Stabulankiai K 2 1 1
Stainiškis VS
Strazdakalnis K 15 6 9
Sūngailiškis K 4 2 2
Šaltupys K 16 9 7
Šeibokiškis K 9 4 5
Šileikiai K 15 7 8
Šilinė K 112 54 58
Šlapios VS
Tautgiriai K 4 1 3
Tirmūnai K 62 27 35
Utenėlė K 52 24 28
Vaikutiškis VS
Vaitkūnai K 8 5 3
Vareikiai K 9 4 5
Varnaraistis VS 5 2 3
Velbiškės K 45 20 25
Vencentiškio K
Vieteikiai K 9 4 5
Viskėnai K 42 19 23
Vitkūnai K 8 3 5
Vosgėliai K 137 75 62
Zablatiškiai K
Zarankiškis VS
Žirgapievis VS
Žvyrinka VS 7 4 3
Saldutiškio sen. 948 450 498
Akmeniškės K 3 3
Akmenynė VS
Alžutėnai K 13 8 5
Antakalnis K 9 5 4
Antalamėstė K 26 16 10
Apydėmis K 9 5 4
Apvynija K
Ažuprūdis K 6 3 3
Bendrovė K 5 3 2
Degutinės K 4 2 2
Devyniaviršė VS
Dirniškės K 8 5 3
Dryžiai K 8 4 4
Drobiškis K 8 4 4
Gaiveniai K 8 4 4
Gatakiemis K 3 3
Geniakalnis K 9 3 6
Indubakiai K 13 7 6
Kalytiškė K 3 1 2
Katiniškė K 1 1
Katiniškė VS 8 3 5
Kemešys K 11 4 7
Kiauneliškis VS
Kirdeikiai K 200 101 99
Kleviškis VS
Kuliniai VS 3 2 1
Lamėstas K 6 1 5
Mediniškis VS 12 5 7
Mineiškiemis K 13 4 9
Navazai K 5 3 2
Paalsuodė I K 15 7 8
Paalsuodė II K 9 4 5
Paąžuoliai K
Pagilbiškis K 8 4 4
Pagilbys K
Pagranda VS
Paisetė I K 9 5 4
Paisetė II K
Pajuodenė K 4 2 2
Pakapis K
Pastasiūnė VS 2 1 1
Pastoviškis VS
Pavajuonis K 6 3 3
Pavyžintys K
Petkūniškis VS 1 1
Plaučiškės K 20 8 12
Pliaušketės VS
Prūsokiškės K 11 5 6
Pūčkoriškiai K 18 10 8
Riešutinė VS 9 5 4
Ripaičiai K 10 3 7
Ryliškės K
Saldutiškis MST 343 156 187
Sarakalnis VS 4 3 1
Sėliškės K 6 4 2
Sidabrinė VS
Silgiškis K 8 3 5
Staniuliškės K 7 5 2
Stasiūnai K 6 2 4
Strokiniai K 8 4 4
Sūdalaukis K
Šarkiai K 10 5 5
Ščiurys K 3 1 2
Trimoniškis VS
Trinkūnai K 15 6 9
Ūniškės K
Vajeliai K 3 1 2
Vencloviškis VS
Vėžiškės K 10 6 4
Vidiškis K 2 1 1
Žiezdrelė K 7 2 5
Sudeikių sen. 1250 621 629
Alaušai K 25 14 11
Alinauka VS
Alkai VS 7 2 5
Armališkės VS
Avietynė VS 7 3 4
Baltakarčiai K 9 3 6
Bandeliškis VS 22 7 15
Barbarauka VS
Bikuškis K 24 13 11
Bikūnai K 48 21 27
Bradesai VS 6 3 3
Čižiškės VS 2 1 1
Daugilis VS 2 1 1
Garneliai K 51 22 29
Girelė VS
Juliškis VS
Juodiškis VS 7 2 5
Juozapava VS 3 2 1
Juškėnai K 24 12 12
Kamisarauka VS 3 2 1
Karveliškis VS 53 25 28
Kavoliškis VS
Kirkliai K 28 14 14
Kruopiškis VS 2 1 1
Kuzmiškis VS
Liepakalniai K 25 14 11
Lukniai K 45 26 19
Musteikiai K 4 3 1
Naujakiemis VS 12 7 5
Nemuniškis VS 5 2 3
Nolėnai K 44 22 22
Norvaišiai K 37 19 18
Novosiolkos VS 6 4 2
Padbuožė K 24 14 10
Petroniškis VS
Pilveliai K 6 2 4
Pusbėdis VS
Ramavydiškės K 3 2 1
Rudupys VS
Ruzgiškės I VS
Ruzgiškės II VS
Samanė VS 2 1 1
Sidabrinė VS 4 2 2
Sirutėnai K 136 71 65
Skrebulė VS 1 1
Stasiškės K
Sudeikiai MST 349 171 178
Sungailiai K 6 2 4
Šaltupys VS 3 1 2
Šeimyniškiai K 31 16 15
Toleikiai K 53 24 29
Viešeikiai K 20 9 11
Voverynė VS 111 61 50
Tauragnų sen. 1269 590 679
Alksniškės K
Antabaltė K
Aukštaglynis VS 6 4 2
Avižieniškis K
Bajorai K 27 14 13
Balčiai K 16 3 13
Bernotiškis K 4 3 1
Beržatiltis VS 4 2 2
Daunoriai K 19 9 10
Erkiasalė VS
Gaideliai K 7 2 5
Gaidžiai K 30 17 13
Gegūniškis VS 2 2
Grašiai K 4 2 2
Imbriškės VS
Inkartai K 8 4 4
Jačiūniškės K 4 2 2
Jauniškiai K 2 2
Jovainiškės K 2 2
Juodiškės VS 3 2 1
Kaboriškės K
Kalviai K 14 6 8
Kamša K
Kazimieravas K
Kazokiškis K
Klykiai K 107 58 49
Liegavietė VS 4 1 3
Linkai K 2 1 1
Liumpiškės K
Liūniškės VS 1 1
Lukošiūnai K 7 4 3
Maleckažemis K 26 9 17
Martyniškis VS
Meldutiškis K
Minčia K 9 4 5
Minčiakampis VS
Musteikiai K 4 3 1
Nečioniškis K 12 6 6
Paakmenis VS 2 2
Paažvintė VS 1 1
Paminčia VS 5 1 4
Papiliakalnis VS
Papirčiai K 2 1 1
Pavarlys K 9 5 4
Pilkeniai K 44 23 21
Politiškės K 7 4 3
Priepalė VS
Raistiniai K 3 2 1
Ryliškiai K 6 3 3
Rugeniškis K
Rukšėnai K 10 3 7
Ruzgiškės K 3 2 1
Rūgšteliškis K 5 4 1
Rūgšteliškis VS 8 2 6
Sėlė K 73 32 41
Sirvydžiai K 23 8 15
Skaistulė K
Skroblus I VS 1 1
Skroblus II VS
Strazdai K 3 1 2
Stučiai K 10 3 7
Stūgliai K 35 18 17
Šeimatis K 42 23 19
Šiaudiniškis K 2 2
Šimkūnai K 4 1 3
Šuminai K 5 2 3
Tauragnai K 35 15 20
Tauragnai MST 473 217 256
Taurapilis K 17 4 13
Tautiškis K 10 3 7
Urviškės K 1 1
Ūdriškės VS
Vaišnoriškė K 2 1 1
Varniškės I VS 10 5 5
Varniškės II VS
Varniškės III VS
Varpiškės K 3 2 1
Vidžiūnai K 16 7 9
Vilkablauzdė K 44 20 24
Vilkiškės K
Vyžiai K 22 13 9
Žebriškės K 3 2 1
Žiezdriai K 6 2 4
Utenos m. sen. 28997 13149 15848
Utena M 28997 13149 15848
Utenos sen. 2395 1174 1221
Aliai K 48 23 25
Ampolis VS
Andreikėnai K 8 4 4
Artmaniškis K
Avinakulis K
Biliakiemis K 135 66 69
Degučiai K 15 7 8
Didžialaukis K 7 3 4
Dičiūnai K 17 8 9
Droničėnai K 48 24 24
Gaižiūnai K 4 3 1
Gediminas K 86 41 45
Girelė VS
Girelka VS 4 3 1
Gojus K
Griūtys K 27 11 16
Gudėniškės K 13 6 7
Jasiškės K
Jaurelės K 29 15 14
Joneliškės K 95 46 49
Jotaučiai K 91 50 41
Juodiškės K
Karčiškės K 4 3 1
Karveliškis VS
Katlėriai K 21 12 9
Kimėnai K 5 1 4
Kyburiai K 17 8 9
Kloviniai K 220 108 112
Kovynė K 13 4 9
Kryželiai K 1 1
Kvykliai K 62 24 38
Medeniai K 183 91 92
Meldeikiškės K 5 3 2
Mieliškės VS 3 1 2
Miškiniškis K 6 3 3
Mockėnai K 91 44 47
Momėnai K 13 7 6
Našloniškis K 3 1 2
Nemeikščiai K 200 100 100
Noliškėlės VS
Novasadai K
Pabaltė K 3 1 2
Pačkėnai K 358 178 180
Pagirėlė K 4 2 2
Paguobys K 2 2
Pakalniškiai K 5 4 1
Paliminė K 2 1 1
Papiškiai K 22 14 8
Paraudė VS 5 2 3
Pauolis K 12 5 7
Paviešiai VS
Pavyžintys K 2 1 1
Pažuvintys VS
Prūsokiškiai K 1 1
Puodžiai K 72 32 40
Purviniškis K
Pušinėlė VS
Radžiūnai K 8 5 3
Raguškės K 1 1
Ražampolis K
Rokavalkiai K
Spitrėnai K 36 17 19
Stanėnai K
Šabaldauskai K 2 1 1
Šeduikiai K 40 17 23
Šileliai VS
Šlaitinės K
Šnieriškės K 5 3 2
Vaikutėnai K 268 133 135
Vareikiai K 3 2 1
Vareikiškės K
Verbūnai K 10 4 6
Viešintos K 6 4 2
Vijeikiai K 52 25 27
Zamotiškis K 2 2
Užpalių sen. 1807 855 952
Abromiškis K
Antakalniai K 3 3
Armoniškis K 1 1
Bajorai K 8 4 4
Bartašiūnai K
Bėkinčiai K 7 4 3
Butiškiai K 3 1 2
Degėsiai K 25 13 12
Dumbrava K 1 1
Gaigaliai K 17 8 9
Gailiešionys K 2 1 1
Gaižiūnai K 48 24 24
Galiniai K 14 4 10
Gireišiai K 2 1 1
Gyliškės K 5 3 2
Ilčiukai K 44 19 25
Jociškės K 13 7 6
Juškonys K 3 1 2
Kaimynai K 100 48 52
Kaniūkai K 171 79 92
Karkažiškiai K 1 1
Kėpiai K 29 13 16
Kišūnai K 9 5 4
Kupriai K 36 18 18
Kureišiškės K 2 1 1
Kustos K 1 1
Kušliai K 9 4 5
Kušnieriūnai K 33 18 15
Levizarai K 3 1 2
Lėliai K 30 19 11
Likančiai K 6 3 3
Linskis K 7 4 3
Lygamiškis K
Martinčiūnai K 7 3 4
Mažeikiškės K 4 1 3
Mažionys K 5 3 2
Mikėnai K 39 16 23
Miškiniai K
Nevirža K 2 1 1
Norvaišiai K 42 18 24
Nosvaičiai K 5 4 1
Nosvaitėliai K 1 1
Pasaliai K
Plaviškės K 7 3 4
Poškonys K 3 2 1
Puodžiai K 1 1
Rameikiai K 6 3 3
Rimiškiai K 4 2 2
Satarečius K
Sirutiškis K 2 1 1
Šarkiai K 3 1 2
Ščiurys K
Šeimyniškiai K 42 23 19
Šernupis K 7 3 4
Tarvydžiai K 30 16 14
Tatuoliškės K
Traidžiūnai K 5 1 4
Trumpėliai K
Užpaliai K 35 14 21
Užpaliai MST 758 349 409
Vaiskūnai K
Vanagiškės K 5 2 3
Vėželiai K
Vilučiai K 137 68 69
Vygėliai K 4 2 2
Voverynė K
Žaibiškės K 20 10 10
Vyžuonų sen. 1804 869 935
Antakalniai K 34 17 17
Atkočiškės K 314 136 178
Ažuraistis VS 3 2 1
Ažusienis VS 8 4 4
Bėdžiai K 6 3 3
Biliūnai K 5 3 2
Čerioškavietė K 3 3
Dusyniai K 8 3 5
Galeliai K 18 8 10
Gaspariškiai K 13 5 8
Grybeliai K 145 67 78
Kaliekiai K 66 37 29
Kalinauka K
Karališkis K 2 1 1
Kauliniškis K 27 14 13
Meldučiai K
Mieleikiai K 21 9 12
Naujasodis K 45 25 20
Pauliukiškiai K 1 1
Pašiliai K 4 3 1
Pašvenčiai VS 3 2 1
Plaušai K 78 44 34
Plaušai VS 2 1 1
Sprakšiai K 42 21 21
Stalnioniškis K
Starkai K 4 3 1
Šeimyniškiai K 19 10 9
Šiaudiniai K 251 117 134
Vyžuonėlės K 100 55 45
Vyžuonos MST 512 238 274
Vyžuonos VS 64 33 31
Zablūdava K 6 5 1
Visagino sav. 22585 10629 11956
Ažukalviškė K
Babrūša K
Čeberakai K
Drūkšiniai K
Galai K
Julionys K
Juliškė K
Kalviškiai K 8 5 3
Karlos K 183 109 74
Lapušiškė K 7 4 3
Magūnai K 16 10 6
Makaravas K
Mantvilai K
Petriškė K
Ramybė K
Serbiejiškė K
Skryteliai K
Stabatiškė VS
Šaškai K
Tiltelis K
Tumelina K 10 6 4
Visaginas M 22361 10495 11866
Zarasų r. sav. 18390 8606 9784
Antalieptės sen. 691 356 335
Antalieptė MST 278 141 137
Aukštalaukiai K 4 2 2
Ešerinė K
Gaideliai K 18 10 8
Garmuliškis K 7 4 3
Gaspariškės K
Guntuliai K
Gutaučiai K 3 2 1
Jasiūnai K
Jurkiškės K 3 1 2
Kaniūkai K 14 8 6
Kimbariškis I K 4 3 1
Kimbariškis II K 7 2 5
Kuiteniai K 6 3 3
Landiškės K 4 1 3
Madagaskaras K 1 1
Maderai K 5 3 2
Mikiškės K 1 1
Naršėnai K 65 30 35
Padustis K 116 66 50
Pajevinė K 1 1
Pociškės K 6 4 2
Purvynė K 72 38 34
Sruogiškės K 4 2 2
Svidžiai K 4 1 3
Svigariai K 2 1 1
Šarkiškės K
Šilinė K 4 2 2
Veleikiai K 5 3 2
Verslava K 4 1 3
Zabičiūnai K 53 27 26
Antazavės sen. 1003 488 515
Alkauka K 6 1 5
Antazavė K 413 195 218
Astraučizna K
Bakučiai K 8 4 4
Biržiniškis K
Bugai K 4 1 3
Bugų Šilelis K 1 1
Butiškės K 5 3 2
Čičiriai K
Daržininkai K 3 3
Degutiškis K
Dembai K
Derviniai K 19 10 9
Didėja K 22 10 12
Dumblynė K
Dunduliškis K 2 1 1
Gegužiškis K 2 1 1
Gipėnai K 16 9 7
Ilgašilis K 2 1 1
Ivoniškės K 9 4 5
Joneikiškės K
Joniškis K 2 1 1
Kazimieriškis K
Kukariškis K 3 2 1
Kumpuoliai K 70 36 34
Latviškės K
Lygalaukiai K
Maniuliškės K 13 6 7
Margavonės K
Meletiškės K 2 1 1
Merkialaukiai K
Pailgės K
Paivoniškės K
Pakačinės K 2 2
Pakeriai K 20 10 10
Paliesė K
Paliūniai VS
Pamilgedžiai K
Pasartė K 3 1 2
Paveisejai K
Pazaduojė K
Pazirnajis K
Rokėnai K 95 45 50
Saliniai K 4 1 3
Sviliškės K 9 5 4
Šlaitai K 2 1 1
Šniukštai K 209 109 100
Velikuškės K 6 3 3
Vėdariai K 6 4 2
Volungiai K 12 5 7
Zaduoja K 28 13 15
Zirnajai K 5 2 3
Degučių sen. 929 447 482
Aleksiejauka K 3 1 2
Aštrakalnis K 5 3 2
Baibiai K 208 103 105
Balčiai K
Baltriškės K 9 5 4
Bikeliškės K 2 2
Blekiškės K
Bružai K 5 2 3
Budrėnai K 3 2 1
Cholopovka K 2 1 1
Daneikiai K 29 11 18
Degučiai K 265 119 146
Drobai K 4 2 2
Duliai K 89 43 46
Dunduliai K 24 14 10
Eibutiškis K
Eikotiškis K 1 1
Galminiai K 14 8 6
Grybiškės K 4 3 1
Ignalina K 3 3
Indučiai K 3 2 1
Jakunčiai K 6 4 2
Jakštai K 15 6 9
Juozapava K 7 5 2
Jureliškis K 7 2 5
Kalendiškės K
Kloviškiai K 10 4 6
Kruopeliai K
Krūminiai K 1 1
Kumpuolis K
Liminasėlis K 2 1 1
Liminiai K 3 2 1
Liminiškės K
Liminėlis K 2 2
Matuikiškės K 18 9 9
Mitrauka K
Multinava VS
Mumeliškės K 4 3 1
Murliškės K 9 4 5
Murmuliškės K 2 1 1
Naujieji Mateikiai K 3 2 1
Paežerinė K
Pakunigė K
Pastromė K
Pašekšė K 8 2 6
Pažemys K 6 3 3
Pūsliai K 1 1
Raistiniškės K 28 14 14
Santakiai K 2 2
Savičiūnai K 5 2 3
Senadvaris K
Skeldos K
Sniegiškės K 5 3 2
Sodynė K
Stainiškės K
Steponiškės K 5 5
Subatiškės K 4 2 2
Surgedai K 6 3 3
Šalinėnai K 13 6 7
Šavašai VS
Šeparnė VS
Šiukščiai K 13 9 4
Švilpiškiai VS
Tetervos K
Tyliūniškės K
Trinkuškiai K 18 9 9
Ūžėniškės K 14 5 9
Vajasiškis K 25 14 11
Vartišiai K 1 1
Veriūgiškės K
Zokoriai K 13 5 8
Žvilbučiai K
Dusetų sen. 2668 1244 1424
Antadavainė K 14 7 7
Antakalnis K 9 5 4
Antažiegė K 8 3 5
Avižiai K 4 2 2
Berniūnai K
Betiškės K 3 2 1
Bileišiai K 22 9 13
Brogiškės K 82 38 44
Butkeliai K 11 5 6
Česnaviškis K
Davainiai K 12 5 7
Didžiadvaris K 29 18 11
Dikmoniai K 18 11 7
Drageliškės K 6 3 3
Dusetos K 70 34 36
Dusetos M 717 307 410
Dusetos VS 74 35 39
Eiveniai K 27 14 13
Gasiai K
Griovadvaris VS
Gruodiškės VS 1 1
Gugiai K 3 2 1
Jasai K 19 10 9
Jaskoniškės K 7 4 3
Jatkūniškės K
Jodaugiai K 7 3 4
Jomeikiai K
Kairionys K 2 1 1
Kalbutiškės K 2 1 1
Kalniškės I K 1 1
Kamionka VS
Kavoliai K 50 24 26
Krakynė K
Kraštai K 3 3
Kuikiai K
Kundročiai K
Kunotai K 7 1 6
Likančiai K 2 1 1
Lungeliai K 16 8 8
Marciūniškės K 9 5 4
Maskvyčios K 12 8 4
Matiukai K 13 6 7
Meilūnai K
Melnyčinė K
Merkiai K
Merkiškės K 2 1 1
Morkūnai K 6 3 3
Narkyčiai K 5 2 3
Naujasodis K 7 4 3
Navikai K 6 2 4
Pabalnė K
Paberžė K 4 2 2
Padustėlis K 152 72 80
Paeglynė K 9 4 5
Paindrė K
Pakniškės K 29 13 16
Pačiaunė K 1 1
Pašilė K 4 3 1
Pažiegė K 3 3
Pempės K 6 4 2
Peškaitiškės K 4 3 1
Plaštakiškės K 2 1 1
Puteikiai K 4 3 1
Raudankos K 5 4 1
Riškonys K 2 1 1
Sadūnai K 123 65 58
Sakališkės K 3 1 2
Sala K
Siratava K 7 3 4
Sirotiškės K 8 4 4
Skineikiai K 11 6 5
Smilgės K 9 3 6
Sniegiškės K 5 1 4
Šaltamalkiai K 1 1
Šlapės K 14 5 9
Triponiškės K 5 3 2
Užtiltė K 848 399 449
Vaboliai K 16 10 6
Vainiūnai K
Vaiskūnai K
Vasaknos K 52 22 30
Vaseluškos K
Vencavai K 15 7 8
Vilkiškės K
Vosgėliai K 28 10 18
Voversiai K 6 3 3
Zablociai VS
Žukliškės K 6 2 4
Imbrado sen. 946 470 476
Adomauka VS
Adomava K 3 1 2
Aleininkai K
Antaniškės K 4 3 1
Areliškės K
Ausiejauka VS 2 1 1
Aviliai VS
Aviliai I K 3 2 1
Aviliai II K 333 159 174
Aškinka K 1 1
Ažuraisčiai K
Ąžuolai VS
Bakaleriškiai K 1 1
Bakasiškis K
Baltamiškis VS
Bendriškės K
Bieliūnai K 3 1 2
Bliokmantas K
Breidakiškės K
Briedlaukis K 6 3 3
Čepelauka VS
Čepuliškiai VS 20 9 11
Duburaitis I K 4 3 1
Duburaitis II K
Duburiai K
Fedina VS 4 2 2
Feklistauka K 23 11 12
Galilaukis VS 3 2 1
Garadauka K 2 1 1
Giliuškės VS 3 2 1
Gojus K
Grietiškės K
Grumbinai II K 6 4 2
Gubariai K
Gurnapolis K 2 1 1
Ilgiai VS
Imbradas K 224 108 116
Jancava VS
Janina VS 2 2
Jazdaičiškės K 3 2 1
Jovydžiai K 12 6 6
Julijanava K 17 9 8
Juozapava K
Kalveliai K 1 1
Kamša K
Karčiomka K 25 17 8
Kartašovka VS
Kelpšiškės K 15 10 5
Kemsynė VS
Kiečiai K 3 1 2
Kirilauka VS 2 1 1
Kiviškės K 20 8 12
Kovenka VS
Kukliai K 17 8 9
Kukuliškiai VS 4 1 3
Kurionkai K
Laužadžiai VS 1 1
Martyniškės VS 2 1 1
Midolkai K 3 1 2
Miliūnai K 4 1 3
Milžinai K 12 9 3
Murovanka K
Nedožinka K 7 4 3
Neišeriškės VS
Novinkai K 4 1 3
Pabieliūnis K
Pachomovka K
Paulauka VS
Petraučiškės K 22 12 10
Petraučizna K 9 4 5
Piliakalnis K
Plisiškės K 11 4 7
Preidiškės K
Prekeliškės VS 3 1 2
Ragauka VS 7 3 4
Rapkiškės K
Raudankos K
Ropiškės K 2 1 1
Rutuliškės K 1 1
Smėliai K 7 3 4
Stainiškės I K
Stelmužė K 47 24 23
Strepčiškės K 2 1 1
Stumbrinė VS 7 4 3
Šalna VS
Šarkiškės K
Šeštokiškės K 7 4 3
Vaižgantai VS 5 4 1
Vietriniškės VS
Zagurnai K 9 6 3
Zaliesnas K
Žagariai K 6 4 2
Salako sen. 1000 473 527
Asiūklė VS
Aukštakalniai K
Aviniuosta K 7 3 4
Aželiai K 13 6 7
Ažuraisčiai K
Bajorėliai K 2 1 1
Bajotiškės K 1 1
Baliniai K 5 3 2
Bikėnai K 19 8 11
Biržūnai K 84 38 46
Breslaviškė VS
Čepeliškės K 10 5 5
Čigoniškė K 9 2 7
Daubariškės K 1 1
Drobiškės K 9 4 5
Dumblynė VS 4 1 3
Gabreliai K 6 3 3
Gaideliškės K 1 1
Galiniai K 1 1
Gerveliškė K
Giteniškė K 5 3 2
Grybiškė K 6 2 4
Gruodiškė K 5 3 2
Gudėniškė K 8 4 4
Gudiškės VS 1 1
Gulbinė VS 1 1
Jakiškiai K 19 12 7
Joniškis VS
Katiniškė VS
Kiemionys K 20 10 10
Klementiškė K
Kukiškės VS
Liudvinava VS
Luodkos K
Luodžiai K 23 11 12
Marceliškis K 1 1
Martėniškės K
Mikališkis K
Narbutiškis K 5 3 2
Nariūnai K 14 9 5
Navikai K 5 3 2
Nečeskai K 24 10 14
Padvarinė K
Pagrandos K 1 1
Pakerniškės K 7 4 3
Paluodė K 22 10 12
Paskardiškis K 1 1
Polivarkas K 4 3 1
Pratkūnai K 12 3 9
Ramoniškis K
Rudakiškė K 15 9 6
Sabalunkos K 13 5 8
Salakas MST 519 241 278
Salos K
Samauka K
Stukiškė VS 1 1
Šiurpiškės K 2 1 1
Teterviniai K 7 4 3
Tiltiškės K 7 3 4
Tolimėnai K 13 7 6
Treigeliai K 12 6 6
Tyliūniškė K
Valentiškė K 4 3 1
Varniškės K 7 3 4
Vilkiškės K
Vitkuškės K 1 1
Vyželiai K 35 19 16
Zaguriškė VS
Zarkiškės K 7 3 4
Zelva VS 1 1
Suvieko sen. 581 271 310
Ajočiai K 1 1
Andrioniškis VS 2 1 1
Antužiškės K
Anupriškis K
Ažubaliai K 3 1 2
Ažvertiniškės K 4 2 2
Balčiūniškės K 6 3 3
Barauka K 5 1 4
Bebrinka K
Bikūnai K 10 5 5
Boleslovava K
Cibulinė K 2 2
Dagiliai K 3 2 1
Degsnė K 1 1
Didėja K 3 2 1
Duogiai K 4 2 2
Garbūnėliškis K
Grybinė K 41 21 20
Guogiškis K
Jaciškės K
Juodeniai K 15 9 6
Juozapava K
Kadariškiai K 2 1 1
Kamariškiai K
Kamuntiškės K
Kastantinava K
Katkuškės K 4 1 3
Knipiškės K 3 1 2
Konecpolis K
Kriaunėnai K 16 7 9
Krioviniai K
Lipnikai K 2 1 1
Maironiai K 1 1
Medoliškės K
Meiriškėlės K 2 2
Meiriškės K
Milgedžiai K 3 2 1
Mironiškis K
Miškiniškės K 7 3 4
Mozūriškės K
Novinkos VS
Pagriovinė VS
Pamilgedžiai K 1 1
Patiltiniai K
Paupinė K 1 1
Raginė K 18 10 8
Raistiniai K
Ramuma K 1 1
Rasimai K
Raudinė K 16 11 5
Rudakasos K 1 1
Rudėnai K 8 6 2
Rudinės K
Salaviškis VS 4 2 2
Saliniai K 1 1
Samaniai K 100 41 59
Skaistinė K
Slavėniškis K 2 2
Sodžiai K
Stonupis VS
Subatiškis K
Suvėnai K 37 15 22
Suviekas K 236 105 131
Sviriškės VS
Terteliai K 1 1
Ulytėlė K 6 2 4
Upiškės K 1 1
Vaidminiai K 7 3 4
Zabločiai K
Turmanto sen. 1318 624 694
Akmeniškė VS
Antaniškis K
Avižinė K 3 2 1
Banda VS
Barteliškė K 13 8 5
Bartkiškė I K 80 39 41
Bekelniškė K
Bogdoniškė K 101 50 51
Borovka K
Brukninė VS 2 1 1
Brusavanka K 2 1 1
Bukiškėliai VS 1 1
Bukiškės K
Burniai K 2 2
Būdiniai K 3 1 2
Čepukiškė K 31 16 15
Čiželiškė K 4 2 2
Daržėnai VS
Degutiškės K 4 1 3
Dirvonai K 3 2 1
Dirvoniškės K 4 1 3
Dulkiškė K
Dumblynė VS
Dvariūnai VS 1 1
Gailiutiškė VS
Gajuvka K 5 3 2
Gasiuliškė K 1 1
Gilynė VS
Girvydiškė K 3 2 1
Gudiškė K 6 2 4
Ilgapievis VS
Ilgiškė K 5 3 2
Yliškė K 1 1
Jadlinava VS
Jaluvka K 3 1 2
Jukniškė K
Juodiniai K 2 2
Jurgenava K
Jurkakalnis K 2 1 1
Kalniškė K 8 5 3
Kalviškė K 1 1
Kamariškė K 8 3 5
Karmelitai K 7 4 3
Karoliniškė K
Kazeriškės VS
Kimbartiškė K 147 70 77
Kirkliškiai K 21 12 9
Klabutka VS
Knyburiškiai VS
Koptiškė K 11 4 7
Krasnopolis K 2 2
Križovka K 13 6 7
Kumpuočiai K 30 16 14
Lapeliškiai K 14 9 5
Lenkeliškė K
Liaudėnai K 9 4 5
Linciškės VS
Liudvinava K
Lupenka K 2 1 1
Lūgeliai K 1 1
Marijoniškė VS
Martyniškės K 11 6 5
Mateikiškė VS
Matuliškė K 1 1
Medinka K 1 1
Mendeliškė VS
Mikalavas K 17 6 11
Mištautai K
Mizereniškė VS
Nainiai K
Narkiškės K 6 3 3
Naujalaukis VS
Navikai K 3 1 2
Navikai VS 2 1 1
Novina VS 6 3 3
Paberžė VS 1 1
Padabinka K
Padrūkšė K 5 1 4
Paežerė VS
Pakalniškiai K 10 3 7
Paliesė VS
Paliutiškiai K 11 8 3
Pasiekai VS
Pasmalvės K 3 2 1
Pašventė K 4 3 1
Patrakiai VS
Paukšteliškė K
Pauželiškiai K
Raipolė VS 3 1 2
Raminava VS 1 1
Rataniškės K 4 2 2
Rotuliškės K 3 1 2
Rustiškė VS
Rutiniškis K 1 1
Sabutoniškė K 7 5 2
Sala K
Saločiai K 1 1
Samsanavas K 2 1 1
Santupiai K 8 3 5
Saplaučizna K 2 1 1
Sauliakalnis VS 4 3 1
Schedai K 6 3 3
Skiduliškė K
Skirna K 4 2 2
Sloniškės K
Smalvelės K 2 1 1
Smalvos K 173 90 83
Smalvų Aikštė K 2 2
Stačiūnai K 27 15 12
Sterlioniškė VS
Sterlionys K
Sviliškiai K
Šakiai K 14 10 4
Šamatiškės VS 5 2 3
Tilžė K 39 16 23
Trušeliškė K
Turaučizna K 19 12 7
Turmantas MST 286 115 171
Ulbiškė K 1 1
Užupiai K 6 1 5
Užvertinė VS
Vadreliškė K
Valakniškė K
Vanagėliškė K
Varugiškės K 5 1 4
Vaškiškė K
Važeliškiai K 5 2 3
Veikšiai VS
Veselava K 14 6 8
Vicentinava VS 1 1
Vilenka K 3 2 1
Vyšniauka K 2 1 1
Vyšniava K 1 1
Zatokai K 14 6 8
Zavisiškė K 7 3 4
Žengiškė K 7 4 3
Žiogiškės K 2 1 1
Zarasų m. sen. 7165 3213 3952
Zarasai M 7165 3213 3952
Zarasų sen. 2089 1020 1069
Andriejūnai K 6 4 2
Ankudinovka VS
Antaniškės VS
Apidemiškės K 16 6 10
Apiritys K
Apkartai I K 13 6 7
Arliškės K 2 1 1
Asavytai K 15 8 7
Astrava K
Aukštakalnis K 4 1 3
Auslas K 4 1 3
Aviliai K 5 4 1
Ažumedinė K 3 2 1
Ažuožeriškiai K
Babrinė K 2 1 1
Babrinėlis K
Bachmatai K 16 6 10
Bacioniškis VS
Bagdoniškės K 2 1 1
Barauka VS 6 2 4
Baravykai K 1 1
Bartašiškės VS
Berankiškės K 1 1
Berčiūnai K 3 2 1
Bernatkai K 18 6 12
Bernotiškės K 24 14 10
Bielkaučižna K 5 1 4
Blyniškės K 1 1
Brasta VS 1 1
Ciciliškės K
Ciuliškės K 2 1 1
Degesiškės K 1 1
Dimitriškės K 373 180 193
Ditkūnai K 59 33 26
Dukiškės K 4 2 2
Eglytė K 2 2
Gaideliškės K 6 2 4
Galiniškės I K 7 2 5
Galiniškės II K
Garavai VS
Girsiai K 13 7 6
Girvydiškės K 4 2 2
Gražutė K 2 2
Grebeniškės K 4 1 3
Gružtai K 26 14 12
Gudeliai K 8 2 6
Gulbinė K 6 4 2
Gulbinka VS
Jakštiškės I K 19 9 10
Jauneikiai K 6 4 2
Joniškis VS 2 2
Juodalaukiai K 16 9 7
Juodiškės VS
Juozapava K 3 1 2
Jurasiškės VS 12 5 7
Juškėnai K
Kalinauka K 1 1
Kamariškės K 3 2 1
Kamionka VS 2 1 1
Karveliškės K 3 2 1
Kavoliškės K
Kavoliškės K
Kaziūriškės K
Kervelinė K 6 3 3
Kikiškės K 15 8 7
Kizirniškės K 13 6 7
Klimantiškės K 1 1
Kopūstinė K 29 11 18
Lapiškės K 2 1 1
Laukesa K 17 8 9
Lengveniškės K 7 3 4
Liaudiškiai K 24 16 8
Liepalaukė K
Lokiai K 8 3 5
Magučiai K 261 124 137
Magutiškės VS 6 2 4
Maliniškės K
Maršoniškės K 6 3 3
Matuliškės K 3 1 2
Medeikiškis K 5 4 1
Meldutiškiai K 7 2 5
Minauka VS 22 10 12
Mineikiškės K 4 1 3
Moveliškės VS 1 1
Mozūrai K
Mozūrėliai K 5 3 2
Mukuliai K 21 10 11
Nadūnai K 15 10 5
Napreliai K
Narsūniškės K 4 1 3
Naujadvaris VS 1 1
Navikai K
Navikėliai K
Obeliškė VS
Pagirė K
Pagraužė K
Pagulbinė K 1 1
Pailgis K
Pajuodalankės K
Pakalniškės K 9 4 5
Palazdinė K 4 1 3
Palšinė K
Pameldynė K
Panorai K
Paruožė K 2 1 1
Pasiekai VS 1 1
Petkūnai K 1 1
Petrūniškis K 35 18 17
Piliakalnis K 1 1
Puginai K
Purveliškės K 4 1 3
Rakšiškės K 3 2 1
Rapkaučizna K 6 3 3
Raudondvaris K 7 3 4
Rėpka K 6 3 3
Riešutinė I K 26 13 13
Riešutinė II K 11 4 7
Rimšiškės VS 2 2
Romancai K 11 5 6
Rūsteikiai K 30 16 14
Sabencai K 3 1 2
Samavai K 7 4 3
Sarakiškės K 65 33 32
Sargūniškės VS
Sasnauka K 35 16 19
Sloniškės K
Smėlynė K 30 14 16
Sniegiškės K 10 5 5
Šapauka K
Šarkiškės K
Šauliai K 214 106 108
Ščiūriai K
Šileikiškės K
Šiliniškės K 8 3 5
Šlyninka K 4 2 2
Štadviliai K 177 86 91
Šukiškės K 23 13 10
Šunelė K 24 14 10
Tabaras K 6 3 3
Tamuliškis VS 7 3 4
Tiryliai VS 1 1
Tumiškė K 3 3
Vaikučiai K 10 3 7
Venteleriškės K
Verteniškės K 3 2 1
Viliušiškės K
Vosyliškis K 60 31 29
Zablatiškės K
Zablatiškės VS 5 2 3
Zakoniškis K 6 2 4
Zvaniškės K 6 5 1
Žalmedžiai K 2 1 1
Žandariškės K 1 1
Žardeliškiai K 4 3 1
Žarniškės K