book external view

Tauragės apskritis

Tauragė county

Tauragės apskritis

Gyvenamoji vietovė

Locality

Statusas*

Status**

Iš viso

Total

Vyrai

Males

Moterys

Females

Tauragės apskritis 110059 51509 58550
Jurbarko r. sav. 30186 14113 16073
Eržvilko sen. 2433 1171 1262
Avietiškiai K 33 15 18
Balandžiai K 28 13 15
Baužaičiai K 14 6 8
Būdos VS
Būkintlaukis K 11 7 4
Būtaičiai K 11 8 3
Čepaičiai K
Daugėliai K 17 8 9
Dirvonai K 18 9 9
Dugnai K
Dūdlaukis K 6 3 3
Eimantai K 11 6 5
Eržvilkas K 13 7 6
Eržvilkas MST 429 198 231
Fermos K 7 3 4
Gabšiškiai K 19 11 8
Garšvilai K 10 7 3
Kalnučiai K 2 1 1
Kartupiai K 136 64 72
Klevinė K 7 3 4
Kubiliškė K 18 7 11
Kulvertiškiai K 27 12 15
Lendrynė K 3 1 2
Lenkčiai I K 43 22 21
Lenkčiai II K 21 11 10
Lentinė K 13 6 7
Leonavas K 19 11 8
Lybiškiai K 299 140 159
Milaičiai K 4 2 2
Mosteikiai K 54 27 27
Naujininkai K 22 13 9
Openiškė K 10 4 6
Paberžiai K 10 6 4
Padvarninkai K
Pagatupys K 7 3 4
Pagiriai K 13 5 8
Pagojys K 2 1 1
Palabaukščiai K 12 5 7
Pašaltuonys K 251 127 124
Paupynis K 10 6 4
Paupys K 41 16 25
Paviščiovys K 35 16 19
Petkaičiai K 40 20 20
Pikeliai K 23 10 13
Plekiai K 19 9 10
Polai K 19 10 9
Pratvalkai K 10 3 7
Pužiškiai K 32 14 18
Rikyškiai K 11 5 6
Rimšai K 17 11 6
Ropynė K
Rudžiai K 19 10 9
Rutkiškiai K 152 67 85
Sarakiškiai K 12 7 5
Sarapiniškiai K 9 3 6
Skliausčiai K 22 13 9
Smaidriai K 7 3 4
Sniegoniškė K 26 13 13
Steponava K 18 10 8
Stiegvilai K 22 13 9
Šveisčiai K
Tadaušava K 16 9 7
Taubučiai K 30 13 17
Taučeliai K 31 16 15
Trakai K 1 1
Užakmeniai K 11 6 5
Užšešuviai K
Varlaukis K 142 67 75
Varnaičiai K 5 2 3
Verėpai K 17 10 7
Viršiliškė K 3 2 1
Žukaičiai K 33 14 19
Girdžių sen. 1146 561 585
Baciai K 5 3 2
Butkaičiai K 52 26 26
Butkaičiai II K
Būtrimai K 58 33 25
Dargiai K 5 2 3
Drebulynė K 10 4 6
Džiugai K 4 2 2
Eidukiškiai K 8 4 4
Girdžiai K 433 202 231
Gudeliai K 172 82 90
Jokūbaičiai I K 28 15 13
Jokūbaičiai II K
Jurgeliškiai K 1 1
Kavoliai I K 26 14 12
Kavoliai II K 4 2 2
Kuziai K
Miliušiai K 22 12 10
Naujininkai K 5 3 2
Paantvardys II K
Pavidaujys K 2 2
Pavidaujys I K 254 125 129
Pavidaujys II K 4 2 2
Pavidaujys III K
Pažėrai K 22 13 9
Pocaičiai K 25 13 12
Ridikiškiai K 6 3 3
Juodaičių sen. 460 215 245
Juodaičiai K 385 177 208
Mišiūnai K 29 18 11
Pagausantys I K 16 4 12
Pagausantys II K 23 13 10
Pakarklys K 7 3 4
Užringis K
Jurbarko m. sen. 11232 5092 6140
Jurbarkas M 11232 5092 6140
Jurbarkų sen. 3055 1489 1566
Antkalniai K 6 4 2
Antkalniškiai K 50 31 19
Balneliškiai K
Balniai I K 14 6 8
Balniai II K 48 26 22
Bandzinai I K 7 4 3
Bandzinai II K 7 4 3
Bendžiai K 22 9 13
Buitkiškiai K 3 2 1
Dainiai K 237 116 121
Dainiai II K 88 51 37
Dargaitėliai K 25 13 12
Gedžiai K 73 37 36
Geišiai K 23 11 12
Giedriai K 32 16 16
Globiai K
Greičiai K 51 30 21
Jerubiškiai K 13 7 6
Jokymiškiai K 16 9 7
Jurbarkai K 798 381 417
Kalniškiai K 21 11 10
Kalnėnai K 28 17 11
Kažemėkai K 6 1 5
Klišiai K 115 54 61
Kriščiaviškė K 4 2 2
Kuturiai K 57 27 30
Lemantiškiai K
Lukšiai K 15 9 6
Mantviliai K 35 15 20
Mantviliai II K
Meškininkai K 31 12 19
Mikutaičiai I K 35 16 19
Mikutaičiai II K 22 11 11
Naujasodžiai K 53 32 21
Naujininkėliai K 21 12 9
Palėkiai K 30 16 14
Pašventys K 52 24 28
Rauktiškiai K 19 12 7
Rotuliai K 384 176 208
Rotuliai II K 9 6 3
Rukšniai K 9 3 6
Saukai K 2 1 1
Smukučiai K 23 11 12
Telviakai K 20 10 10
Užkalniai K 20 8 12
Užvajočiai K 7 2 5
Vajotai K 50 24 26
Valuckai K 1 1
Vanaginė K 8 4 4
Velėniškiai K 13 6 7
Vertimai K 94 48 46
Vidugiris K 3 1 2
Vilniškiai K 89 41 48
Žindaičiai K 258 116 142
Žirniškiai K 8 4 4
Raudonės sen. 1359 672 687
Adomaitiškė K
Ambručiai K 1 1
Andriušiūnai K 2 1 1
Balandžiai K 91 42 49
Bartiškiai K 20 13 7
Birbilai K 15 10 5
Čerbai K 1 1
Dangutiškė K
Dubinskiai K 4 2 2
Graužėnai K 57 32 25
Kybartai K 27 13 14
Klapatinė K 14 8 6
Milkūniškė K
Miškai K
Naujininkai K 3 1 2
Naujokai K 57 25 32
Paantvardys K 8 4 4
Pamituvys I K 4 1 3
Pamituvys II K 1 1
Pareviai K 17 10 7
Pasnietalys K 57 28 29
Pjauniai K 17 9 8
Pupkaimis K 68 33 35
Raudonė K 34 14 20
Raudonė MST 510 247 263
Raudonėnai K 152 72 80
Sausgiriai K 2 2
Stakiai K 14 8 6
Stakiai MST 170 91 79
Šambarava K 12 6 6
Vaičiuškai K 1 1
Seredžiaus sen. 2464 1124 1340
Armeniškiai K 155 74 81
Aukštrakis K
Belvederis K 41 16 25
Burbinė K 20 11 9
Burbiškiai K 67 29 38
Dainaviškiai K 9 5 4
Daugeliškiai K
Daujotai K 2 1 1
Domantai K 5 2 3
Eimučiai K 16 7 9
Eimutiškė K
Gadvaišai K 31 14 17
Girkai K 20 11 9
Goniūnai K 10 6 4
Grivančiai K 13 8 5
Išlestakiai K 11 5 6
Jurgiškiai K 5 3 2
Klausučiai K 902 412 490
Klumpė VS
Merontiškiai K 2 1 1
Motiškiai K 71 26 45
Naciūnai K 3 2 1
Paarmenys K 20 10 10
Padubysys K 66 30 36
Papartynai K 6 3 3
Pašiliai K 13 6 7
Paupstaliai K 14 6 8
Pavambaliai K 8 4 4
Pavietava K 6 3 3
Pieštvėnai K 37 21 16
Pikčiūnai K 13 5 8
Ramovė K
Rukšioniai K 4 3 1
Rūstekoniai K 31 16 15
Seredžius MST 590 251 339
Skubai K 19 10 9
Spruktai K 22 11 11
Staciūnai K 3 2 1
Šapališkiai K
Šilaitynė K 18 9 9
Vambaliai K 27 11 16
Vitkūnai K 4 2 2
Vyliaudai K 1 1
Vosbutai K 136 65 71
Zabranas K
Žardiškiai K 36 17 19
Žemaitaičiai K 7 5 2
Skirsnemunės sen. 2044 968 1076
Antkalniškiai K 30 17 13
Girvalakiai K 2 1 1
Jakaičiai K 134 61 73
Kalniškiai K 9 5 4
Kaniūkai K 25 10 15
Kartupėnai K 56 26 30
Molynė K 99 42 57
Naubariškiai K 4 2 2
Naukaimis K 120 61 59
Paantvardys K 1 1
Panemunė K 5 3 2
Pilis I K 331 164 167
Pilis II K 32 14 18
Skirsnemunė K 772 356 416
Skirsnemuniškiai I K 8 5 3
Skirsnemuniškiai II K 18 9 9
Skirsnemuniškiai III K 80 34 46
Sliekiškiai K 18 9 9
Šilinė K 19 8 11
Švendriškiai K 86 45 41
Vencloviškiai K 145 75 70
Žvyriai K 50 20 30
Smalininkų sen. 1286 587 699
Antšvenčiai K 31 11 20
Endriušiai K 53 24 29
Kazikėnai K 30 14 16
Naudvaris VS
Smalininkai K 326 140 186
Smalininkai M 515 240 275
Tetervinė VS 1 1
Užbaliai K 5 3 2
Užtilčiai K 12 8 4
Vidkiemis K 310 144 166
Vilktakis VS 3 2 1
Šimkaičių sen. 1997 959 1038
Akmeniškė K 6 3 3
Antanava K
Apolonovka K 10 5 5
Artelės K
Aukštrakiai K 21 9 12
Aušgirys K 14 7 7
Baltraitiškė K 138 67 71
Barzdžiai K
Baužai K
Bebirvai K 9 5 4
Bulzgeniškiai K 17 8 9
Cigelnė K 5 3 2
Degimas K 1 1
Giegiai K 12 5 7
Griaužai K 82 36 46
Grigožiškė K 1 1
Jovališkė K 38 22 16
Kalniškiai K 3 1 2
Kalupiai K 4 2 2
Kazokai K
Kebiškiai K 2 1 1
Kniečiai K 145 67 78
Lapgiriai K 32 17 15
Liudvinava K 55 29 26
Medininkai K 8 4 4
Naukaimis K 5 4 1
Paalsys I K 43 21 22
Paalsys II K 11 5 6
Pabebirvys K 19 9 10
Paišlynys K 44 23 21
Pamituvys K 14 6 8
Paparčiai K
Paskynai K 206 104 102
Pauliai K 226 109 117
Pavidaujys K 16 7 9
Peldžiūnai K 8 5 3
Rievai K
Rupeikiai K 19 10 9
Stulgiai K 11 5 6
Šapališkė K 8 4 4
Šilišninkai K
Šilkalnis K 39 19 20
Šimkaičiai K 59 32 27
Šimkaičiai MST 204 97 107
Vadžgirys K 7 4 3
Vadžgirys MST 440 195 245
Vidauja K 9 7 2
Vidgiris K 1 1
Volungiškė K
Zagriaužis K
Žvirblaukys K 5 2 3
Veliuonos sen. 1634 766 868
Akmeniškiai K 16 7 9
Antkalnė K 24 10 14
Bereiviškiai K 5 3 2
Birbiliškė K 24 9 15
Džiaugiai K 22 7 15
Gausantiškiai K 29 14 15
Gervėnai K 10 4 6
Gystėnai K 43 25 18
Griciai K 119 56 63
Gudžiūnai K 21 11 10
Kabučiai K 7 4 3
Kalviai K 18 5 13
Karalinava K
Kelmickai K
Klangiai K 72 35 37
Liucinava K 33 16 17
Minelgai K 7 3 4
Paagliuonys K 5 2 3
Pakalniškiai K 26 13 13
Pamituvys K 19 11 8
Papiškiai K 13 6 7
Pelučiai K 40 17 23
Pelutėliai K 24 12 12
Skardinė K 2 1 1
Stalioriai K 11 6 5
Šiauliai K 31 17 14
Škeršpyliai K 4 1 3
Tamošiai K 218 96 122
Terespolis K 1 1
Veliuona MST 726 339 387
Zubrickai K 33 18 15
Želmenai K 7 5 2
Žibintai K 24 12 12
Viešvilės sen. 1076 509 567
Antupiai K 12 7 5
Apšriūtai K 10 4 6
Baltupėnai K
Išdagai K 11 8 3
Jūrava K 41 17 24
Kalveliai K 11 8 3
Leipgiriai K 16 10 6
Naumalūnis VS 3 2 1
Pagulbiniai K 13 7 6
Ridelkalnis K 106 53 53
Smaladaržis VS
Viešvilė MST 843 387 456
Vilkdaubis VS 5 3 2
Žardeliai K 5 3 2
Pagėgių sav. 9500 4482 5018
Lumpėnų sen. 1040 508 532
Bardinai K 112 54 58
Bitėnai K 76 38 38
Kerkutviečiai K 49 22 27
Krakeniškiai K 2 1 1
Lumpėnai K 533 256 277
Nepertlaukiai K 12 7 5
Palumpiai K 52 27 25
Pempynė K 21 10 11
Sodėnai K 2 1 1
Strazdai K 14 7 7
Strazdeliai K 7 4 3
Šakininkai K 89 44 45
Trakininkai K 71 37 34
Natkiškių sen. 824 402 422
Daubarai K 44 21 23
Endrikaičiai VS
Gailiškiai VS
Giegždai K 5 3 2
Kiūpeliai K 5 4 1
Kuturiai K
Minjotai K 31 14 17
Natkiškiai K 580 278 302
Pėteraičiai K 35 16 19
Ropkojai K 55 29 26
Sauliai VS 8 2 6
Skrodliai VS
Smukutė K 7 3 4
Šlepai K 34 23 11
Tamošaičiai K 10 4 6
Timsriai K 8 4 4
Žemučiai K 2 1 1
Pagėgių sen. 4067 1888 2179
Bajėnai K 30 18 12
Benininkai K 367 176 191
Birštoniškiai K 34 17 17
Būbliškė K 177 89 88
Eisraviškiai K 30 14 16
Endriškiai K 13 6 7
Geniai K 35 16 19
Grigolaičiai K 21 10 11
Gudai K 103 47 56
Jonikaičiai K 65 35 30
Kentriai K 182 93 89
Kulmenai K 25 12 13
Mantvilaičiai K 9 4 5
Mikytai K 26 9 17
Pagėgiai K 63 28 35
Pagėgiai M 1941 852 1089
Panemunė M 274 126 148
Pavilkiai K 46 20 26
Piktupėnai K 366 187 179
Plaušvariai K 21 10 11
Strepeikiai K 50 25 25
Sūdėnai K
Užbaliai K 10 6 4
Vėlaičiai K 35 19 16
Vidgiriai K 109 54 55
Vydutaičiai K 35 15 20
Stoniškių sen. 2019 963 1056
Aleknai K 30 13 17
Anužiai K 110 52 58
Berštininkai K 36 19 17
Dinkiai K
Karceviškiai K
Kovgiriai K 12 5 7
Kuciai K 28 14 14
Lazdėnai K 4 2 2
Mažaičiai K 204 97 107
Naujapieviai K 9 3 6
Nausėdai K 5 3 2
Pageldyniai K 13 6 7
Pakamoniai K 86 42 44
Peleniai K 3 1 2
Plaškiai K 112 53 59
Pleinė K 8 3 5
Rėžiai K 10 6 4
Rukai K 600 282 318
Spengiai K 22 6 16
Stoniškiai K 178 86 92
Stumbragiriai K 43 22 21
Šilgaliai K 491 242 249
Šuneliai K 13 5 8
Tutliai K
Vičiai K 2 1 1
Vilkyškių sen. 1550 721 829
Adomiškiai K 15 7 8
Aušgiriai K 46 23 23
Baltupėnai K 6 4 2
Barzūnai K 33 17 16
Kalvaičiai K
Keleriškiai K 9 3 6
Kriokiškiai K 103 48 55
Lindikai K 6 3 3
Mažrimaičiai K 35 17 18
Mociškiai K 45 21 24
Naujininkai K 11 6 5
Nausėdai K 20 6 14
Opstainėliai K
Opstainys K 54 21 33
Pagenaičiai K 29 18 11
Raudondvaris K
Sokaičiai K 24 12 12
Stygliškiai K 37 21 16
Šereitlaukis K 36 16 20
Vartūliškiai K 46 23 23
Vėžininkai K 67 33 34
Vilkyškiai MST 666 294 372
Žagmantai K 5 3 2
Žagmantėliai K
Žukai K 257 125 132
Šilalės r. sav. 26520 12752 13768
Bijotų sen. 992 518 474
Antininkai K 28 13 15
Bardžiai K 59 25 34
Bijotai K 217 115 102
Cipkiškiai K 8 4 4
Dauba K 7 3 4
Gedeikiai K
Girdiškė K 150 81 69
Kalniškiai K
Kazokai K 7 3 4
Klabai K
Košiai I K 103 58 45
Košiai II K 27 13 14
Kumečiai K
Maldūnai K 6 4 2
Mankiškė K 23 11 12
Padvariai K 12 5 7
Pagirdiškė K 10 5 5
Pakarčemis K 37 24 13
Palaima K 9 4 5
Palyženis K 3 1 2
Pavėriai K 8 4 4
Pilsūdai K 7 4 3
Pliupiai K 7 5 2
Poškakaimis K 84 45 39
Simėnai K 68 34 34
Šimkaičiai K 3 1 2
Šlapeikiai K 11 7 4
Tūjainiai K 95 47 48
Vaidatoniai K 3 2 1
Bilionių sen. 447 238 209
Aukštagirė K 3 2 1
Baravykai K 45 25 20
Bilioniai K 259 135 124
Gulbės K 105 54 51
Padvarninkai K 2 1 1
Plunksnės K 16 10 6
Stoniai K 17 11 6
Didkiemio sen. 307 142 165
Didkiemis K 228 107 121
Gerviškė K
Kuiniškiai K
Laumenai K 34 13 21
Pažiuržmotis K 15 7 8
Vartulėnai K 30 15 15
Kaltinėnų sen. 2524 1218 1306
Ąžuolija K 33 15 18
Bartašiškė K 93 52 41
Bartkiškė K 16 6 10
Burniai K
Butkaičiai K
Dirgėlai K 15 5 10
Donylos K
Dvarčius K 18 12 6
Ganyprova K
Gardiškė K 1 1
Gaučai K 28 15 13
Gaudvaišai K 10 6 4
Gedminiškė K 32 18 14
Gimbūčiai K
Gineikiai K 191 93 98
Iždonai K 121 60 61
Jankaičiai K 6 2 4
Jaunodava K 43 22 21
Jogminiškė K 19 9 10
Juodžiai K 20 10 10
Kaltinėnai MST 728 332 396
Kanapukai K
Karklėnaliai K
Kastauniškė K
Katyčiai K 4 3 1
Kaušai K 44 22 22
Kiaukaliai K 8 4 4
Krūtilės K 35 18 17
Kutaliai K 15 9 6
Kvesčiai K 18 8 10
Labardžiai K 42 23 19
Lauciškė K 3 2 1
Lauksargis K 6 2 4
Laumenai K 27 14 13
Lingėniškė K 1 1
Mažuoliai K
Meirės K
Milaičiai K 11 4 7
Miliai K 1 1
Misaičiai K 28 11 17
Nuomininkai K 49 24 25
Orvydiškė K 12 7 5
Paašvijis K 6 2 4
Pabaliai K 19 10 9
Paežerupis K
Pagrybis K 105 45 60
Pakalniškiai K 15 7 8
Pakarčemis K 56 30 26
Pasausalis K 17 7 10
Pelkės K 108 55 53
Pempės K 17 5 12
Pesiai K 12 4 8
Pilės K 17 9 8
Prienai K 15 8 7
Putvinskiai K 11 4 7
Radiškė K 97 46 51
Rėzgaliai K 54 27 27
Rukšiai K
Rusliai K 7 4 3
Rūčiai K 15 9 6
Rūteliai K 123 61 62
Skabučiai K
Skindėriškė K
Sodalė K 11 4 7
Šakiai K 28 13 15
Šaltiškė K 11 6 5
Šiukšeliai K
Šliužos K 15 7 8
Trakas K 21 13 8
Určiniškė K 2 1 1
Užpelkis K 6 4 2
Vosgirdai K 19 10 9
Žiliai K 39 18 21
Kvėdarnos sen. 3407 1626 1781
Ąžuolija K 17 9 8
Budriai K 45 20 25
Buišiai K 13 4 9
Capiškiai K
Degimai K 6 2 4
Degutgiris K
Gagačiai K
Geniotas K 59 33 26
Gražjūris K 70 37 33
Grimzdai K 220 106 114
Gvaldai K 56 31 25
Kadagynai K 69 36 33

Šilalės r. sav. | Kvėdarnos sen.

Gyvenamoji vietovė

Locality

Statusas*

Status**

Iš viso

Total

Vyrai

Males

Moterys

Females

Kalnyčiai K 38 19 19
Kekiškės K 21 6 15
Kerbedžiai K 15 8 7
Kukštinė K 7 3 4
Kvėdarna K 96 40 56
Kvėdarna MST 1597 744 853
Lembas K 86 41 45
Nasvytaliai K 7 2 5
Padievaitis K 27 15 12
Pajūralis K 493 237 256
Pampliškė K 5 4 1
Papynaujis K 34 14 20
Paragaudis K 166 79 87
Pūslaukis K 9 5 4
Radvietis K 13 10 3
Rudlaukis K 11 4 7
Sauslaukis K 138 74 64
Skerdynai K 11 5 6
Sodalė K
Stigrėnai K 5 2 3
Stirbiškė K 8 4 4
Šakėnai K 46 24 22
Šerlaukis K 17 7 10
Uršulynas K 2 1 1
Laukuvos sen. 3106 1495 1611
Apvaršuva K 45 22 23
Bagdonas K 12 6 6
Baltkalnis K 16 6 10
Baubliai K 13 5 8
Buciškė K 21 11 10
Bučiai K
Burbiškiai K 15 7 8
Dainiškė K 15 7 8
Dargaliai K 13 6 7
Dargiai K 23 15 8
Degliškė K 61 29 32
Degučiai I K 35 18 17
Degučiai II K 13 3 10
Degutaliai K 8 5 3
Didieji Vankiai K 44 24 20
Dvarviečiai K 94 45 49
Eitvydaičiai K 15 9 6
Endrikavas K 9 4 5
Gatautiškė K 40 19 21
Girvainiai K 101 44 57
Josūdiškė K 5 4 1
Juodainiai K 126 57 69
Kalnėnai K 17 10 7
Kantautai K 18 9 9
Kantautaliai K 23 11 12
Karūžiškė I K 25 12 13
Karūžiškė II K 1 1
Kaštaunaliai K 35 19 16
Kelpšaičiai K 11 6 5
Kikoniai K 5 3 2
Kuitainiai K
Laukdvariai K 54 30 24
Laukuva MST 832 381 451
Malavėnai K 7 2 5
Mankiškė K 18 9 9
Mėčiai K 9 4 5
Norvaišiai K 5 2 3
Padievytis K 31 17 14
Payžnys K 14 8 6
Palaukuvis K 28 12 16
Palygumis K 1 1
Palokystalis K
Pievininkai K
Pykaičiai K 56 27 29
Pykaitaliai K 10 4 6
Požerė K 222 111 111
Reistrai K 4 1 3
Ręsčiai K 7 4 3
Riešketai K 17 8 9
Rudiškė K 17 7 10
Ruskiai K 54 34 20
Samoškaliai K 5 1 4
Selvestrai K 21 11 10
Stirbiškė K 26 13 13
Strazdaliai K 25 8 17
Stročiai K 60 30 30
Stungaičiai K 53 21 32
Šiauduva K 376 194 182
Šukolai K 4 2 2
Tautvilai K 32 14 18
Trakogalis K 10 5 5
Treigiai K 52 22 30
Trumpainiai K 17 9 8
Vabalai K 111 57 54
Vaikių Laukas K
Vaitkaičiai I K 38 17 21
Vaitkaičiai II K 8 3 5
Virkės K
Virpylai K 23 11 12
Pajūrio sen. 2174 1085 1089
Ąžuolija K 4 3 1
Bačiškė K 16 6 10
Barboravas K 2 1 1
Dapkiškė K 28 16 12
Džiaugėnai K 73 37 36
Griaužai K 5 3 2
Gulbiškiai K 48 25 23
Jomantai K 202 100 102
Jonaičiai K 36 17 19
Kalniškiai I K 47 21 26
Kamščiai K 9 6 3
Keberkščiai K 93 47 46
Kirnės I K 10 2 8
Kirnės II K 3 1 2
Kukariškė K
Kunigiškiai K 34 19 15
Kusiai K 35 17 18
Libartai K 9 8 1
Lileikėnai K 27 10 17
Loma K 13 7 6
Maskolija K
Medeliškė K 9 5 4
Nedojės K 20 12 8
Paežeris K 11 7 4
Pailgotis K 2 1 1
Pajūris MST 784 388 396
Pakalniškiai I K 26 11 15
Pakisys K 95 42 53
Palaivis K 34 19 15
Paskarbiškiai K 34 18 16
Pažvėris K 19 9 10
Reistrai K 55 27 28
Spingiai K
Spraudaičiai K 30 15 15
Stegvilai K 20 11 9
Stigraliai K
Tūbučiai K 35 18 17
Užjūris K 4 2 2
Užlaidinė K
Vidutiškė K 8 4 4
Vilkų Laukas K 4 1 3
Visdžiaugai K 95 51 44
Žvingiai MST 195 98 97
Palentinio sen. 260 121 139
Beržė K 77 38 39
Gudaičiai K 7 3 4
Lentinė K
Palentinis K 80 42 38
Pinciškė K 3 1 2
Ruška K 8 2 6
Severėnai K 34 14 20
Smalkviečiai K 37 17 20
Spingiai K 1 1
Varsneliai K 13 4 9
Šilalės kaimiškoji sen. 2951 1423 1528
Andriejaičiai K 61 30 31
Apidėmės K 6 2 4
Balsiai K 286 135 151
Biržų Laukas K 312 159 153
Bytaučiai K 8 6 2
Bytlaukis K 140 69 71
Brokštėnai K 10 4 6
Burkėnai K 99 44 55
Debliai K 51 27 24
Eidžiotai K
Gedėliškė K 9 6 3
Gerdučiai K 4 3 1
Girininkai K 10 6 4
Griguliai K 12 6 6
Indija K 9 4 5
Jakaičiai K 13 6 7
Jokūbaičiai K 60 30 30
Jucaičiai K 284 137 147
Kalniškiai K 15 6 9
Kelmutiškė K 9 5 4
Kiaukai K 75 35 40
Kilpinės K 1 1
Klekniškė K 3 2 1
Kreiviai K 11 2 9
Kūtymai K 99 49 50
Lašiškė K 2 2
Lentinė K 47 19 28
Mažrimai K 11 5 6
Mišučiai K 48 23 25
Panerotis K 27 14 13
Pūtvė K 11 4 7
Ryškas K 1 1
Romės Laukas K 5 1 4
Rugienos K 9 5 4
Struikai K 247 125 122
Šilai K 248 120 128
Šoliai K 32 16 16
Tūbinės I K 215 99 116
Tūbinės II K 39 19 20
Vaičiai K 33 13 20
Vaišnoriškė K 3 1 2
Vingininkai K 357 167 190
Zobielija K 8 4 4
Žviliai K 21 14 7
Šilalės m. sen. 5492 2512 2980
Šilalė M 5492 2512 2980
Tenenių sen. 530 271 259
Adomavas K 28 15 13
Barsukinė K 19 11 8
Kalniškiai II K 83 40 43
Mažieji Girininkai K
Pakalniškiai II K 37 19 18
Šusčiai K
Teneniai MST 330 167 163
Vidgirė K 33 19 14
Traksėdžio sen. 1739 853 886
Antupalis K 9 5 4
Bokštai K 120 60 60
Dirkintai K 138 72 66
Drobūkštaliai K 34 17 17
Drobūkščiai K 296 141 155
Gūbriai K 80 41 39
Gūvainiai K 64 29 35
Kadarės K 17 7 10
Kadžyga K 28 12 16
Kerbedžiai K 5 2 3
Kuodaičiai K 15 9 6
Lapkalnis K 5 1 4
Leviškiai K 34 17 17
Lingiškė K 97 55 42
Nevočiai K 148 76 72
Norvainiai K 8 3 5
Pakasokis K 3 1 2
Pėpliškė K 57 25 32
Rubaičiai K 7 4 3
Rubinavas K 56 28 28
Siauteliai K 2 1 1
Sėdėjimai K 9 5 4
Šarkai K 38 20 18
Šėrikai K 79 36 43
Šiaudaliai K 11 6 5
Traksėdis K 246 124 122
Užsienis K 17 5 12
Vabolės K 19 10 9
Žąsinalis K 26 13 13
Žąsinas K 71 28 43
Upynos sen. 1830 879 951
Aukštutiškė K
Būbliškė K 3 3
Driežai K 25 16 9
Dungeriai K 27 11 16
Dungeriukai K 21 10 11
Dvariškiai K 4 2 2
Dvarviečiai K 5 1 4
Dvyliškė I K 13 4 9
Eželiškės K 13 8 5
Gaidėnai K 27 14 13
Galvyčiai K 19 11 8
Gaubtys K 3 2 1
Gegužės K
Girsteikiai K 7 5 2
Gudirvės K 11 5 6
Juškaičiai K 9 5 4
Kalvaliai K 3 2 1
Kazokai I K 7 4 3
Kliūkiai K 29 15 14
Kraikai K 7 2 5
Lingės K 41 20 21
Lingių Fermos K 5 2 3
Mankaičiai K 15 6 9
Miškiniai K 10 7 3
Naujasis Obelynas K 335 158 177
Negėrai K 18 10 8
Paakmenis K 50 25 25
Pabremenis K 35 15 20
Paežeris K 118 57 61
Paiekvedis K 5 3 2
Pajėrubynis K 22 9 13
Pakoplyčis K 49 22 27
Papaukštkalnis K 10 7 3
Patulė K 6 3 3
Paupis K 6 2 4
Paupynis K 25 10 15
Pavarsėdis K 6 3 3
Pazimkalnis K 11 4 7
Petkalnis K 32 15 17
Plaušiniškė K 7 5 2
Rudaliai K 4 4
Rusų Obelynas K 10 6 4
Senasis Obelynas K 48 21 27
Upyna K 24 13 11
Upyna MST 375 171 204
Užkalnis K 1 1
Varsėdžiai K 119 63 56
Vedriai K 21 10 11
Vytogala K 162 79 83
Žakaimė K 27 12 15
Žadeikių sen. 761 371 390
Alkupis K 34 14 20
Dulkių Laukas K 35 18 17
Girininkai I K 8 4 4
Girininkai II K
Ievoniškiai K 29 17 12
Klabai K 32 16 16
Kuliškiai K 26 16 10
Mikūlės K 29 16 13
Padvarninkai K 77 36 41
Paymėžis K 51 26 25
Palokystis K 69 32 37
Prapymas K 56 27 29
Šaukliškė K
Šeručiai K 43 20 23
Šventai K
Žadeikiai K 272 129 143
Tauragės r. sav. 43853 20162 23691
Batakių sen. 1392 640 752
Akstinai K 57 26 31
Antegluonis K 26 12 14
Balčiškė K 29 16 13
Batakiai GST 91 43 48
Batakiai K 69 36 33
Batakiai MST 246 109 137
Bildeniai K 68 34 34
Čiuteikiai K 44 21 23
Eidintai K 252 104 148
Ferma K
Gerviečiai K 38 21 17
Gryblaukis K 16 8 8
Karklotė K
Kerteniai K
Kundročiai K 30 14 16
Lankininkai K 15 6 9
Liaudginai K 25 10 15
Mažintai K 56 23 33
Melagiškė K 12 7 5
Mickiškė K 10 4 6
Mozeriškė K 5 2 3
Norkiškė K 189 87 102
Ožnugariai K 10 5 5
Paegluonis K 15 9 6
Paltiniškė K 23 10 13
Pašešuvis K 6 4 2
Pužiškė K 19 11 8
Santakai K
Šiaudinė K 32 14 18
Šiurpiškė K 5 2 3
Užkerteniai K 4 2 2
Užšešuviai K
Gaurės sen. 2424 1147 1277
Aneliškė K 22 12 10
Ąžuolynė K 29 14 15
Balandžiai K 7 5 2
Baltrušaičiai K 365 171 194
Bernotiškė K 34 17 17
Braziškiai K
Burbiškiai K
Dargaičiai K 42 19 23
Deferencija K 3 2 1
Drūtaviškiai K 9 4 5
Dvarviečiai K 19 8 11
Eičiai K 379 159 220
Gailiškė K
Gauraičiai K 26 10 16
Gaurė K 1 1
Gaurė MST 418 195 223
Girgždai K 36 20 16
Jucaičiai K 27 11 16
Kiukiškiai K
Kunigiškiai K 329 157 172
Liperiškė K 3 1 2
Liutkaičiai K 4 2 2
Lybiškiai K
Meižiai K 6 2 4
Meškai K 20 11 9
Milaičiai K 62 30 32
Milgaudžiai K 145 78 67
Padrūtupiai K 27 14 13
Paįkojai K 18 9 9
Pameižiai K
Pamiliušiai K 4 2 2
Pasalupis K 1 1
Pypaliai K
Platkepuriai K
Puikiai K 7 3 4
Purviškiai K 1 1
Sakalinė K 70 36 34
Stirbaičiai K 61 29 32
Stragutė K 130 69 61
Šiauriškiai K 18 11 7
Traklaukas K 11 4 7
Užvarniai K 5 3 2
Užvėjai K 2 1 1
Vėžaičiai K 12 7 5
Zaltriškiai K 33 15 18
Zuikiškiai K 15 6 9
Žiburiai K 23 8 15
Lauksargių sen. 1271 618 653
Aukštvilkiai K 68 29 39
Gilandviršiai K 18 10 8
Greižėnai K 26 14 12
Griežpelkiai I K 91 46 45
Griežpelkiai II K 55 28 27
Kalėnai K 60 31 29
Kamščiai K 36 21 15
Kregždėnai K 22 11 11
Kreivėnai K 4 2 2
Lauksargiai K 622 295 327
Meldiklaukiai K 18 8 10
Nemeilai K 8 3 5
Oplankys K 52 21 31
Steponiškiai K 5 2 3
Šakiai K 159 84 75
Žilučiai K 27 13 14
Mažonų sen. 3120 1498 1622
Alijošiškės K 68 38 30
Antšunijai K 5 2 3
Balskai K 26 13 13
Debliai K
Devynakiai K 2 1 1
Galmenai K 105 52 53
Geniai K 12 6 6
Griaužai K 39 15 24
Gudlaukis K 11 5 6
Jatkantaliai K 5 3 2
Karapolis K 40 20 20
Kasbarynai K 22 9 13
Kaziškė K
Kelmynė K 5 2 3
Kuturiai K 1 1
Leoniškė K 33 18 15
Lėkiškė K 3 3
Lylavėnai K 27 12 15
Lomiai K 306 145 161
Matiškiai K 15 5 10
Mažonai K 495 231 264
Mineikiškiai K
Mišeikiai K 18 8 10
Naujininkai K
Norkaičiai K 295 141 154
Pagirupis K 74 39 35
Pagramantalis K
Pagramantis MST 434 199 235
Papušynė K 222 104 118
Reksčiai K 6 4 2
Rekstukai K 20 12 8
Ridikiškė K 21 11 10
Ringaliai K 47 25 22
Ringiai K 81 43 38
Selmoniškiai K 7 3 4
Siaurkampis K
Sungailiškiai K 219 107 112
Sutkai K 32 16 16
Šakvietis K 134 69 65
Šaukėnai K 17 9 8
Tamošaičiai K
Trakšeliškiai K 16 9 7
Treinoji K 101 44 57
Tuščiai K 15 9 6
Uosvietis K 14 7 7
Užbūdupis K 3 2 1
Vaitimėnai K 58 30 28
Vėžalaukis K 6 2 4
Visbutai K 60 28 32
Zuikiškė K
Skaudvilės sen. 3811 1744 2067
Adakavas I K 548 268 280
Adakavas II K
Angladegiai K
Barsukynė K 14 8 6
Beresniškė K
Beržynė K 3 1 2
Bokšeiniai K 9 6 3
Brūžaičiai K 8 2 6
Būgai K 15 8 7
Būteniai K 82 37 45
Cigelnė K
Daujotėliai K 3 1 2
Dvarviečiai K 15 4 11
Gedgaudiškė K 72 35 37
Gilvičiai K 22 10 12
Giržadai K 41 17 24
Ivangėnai K 24 10 14
Jakutiškė K 45 20 25
Jakštai K 26 13 13
Juškaičiai K 9 4 5
Juškiškė K 6 4 2
Kalniškiai K 44 19 25
Karšuva K 8 4 4
Kavadoniai K 16 7 9
Keteriai K 37 12 25
Kirkliai K 28 15 13
Kuksinė K 2 1 1
Lauraičiai K
Laurinaičiai K 2 1 1
Leliškė K 12 7 5
Margynė K
Mikalaičiai K 2 1 1
Mockaičiai K
Motaičiai K
Nosaičiai K 2 1 1
Očikiai K 35 18 17
Pabambiai K 7 3 4
Paegluonis K 12 3 9
Paklevis K 14 6 8
Paplėstiškė K 17 10 7
Paprūdžiai K 1 1
Papušyniai K 13 6 7
Pasuvirkštis K 2 2
Pauliškiai K 2 1 1
Paupynis K
Pavartis K 30 19 11
Paverkalnis K 2 1 1
Pilsūdai K 246 119 127
Plingės K 4 1 3
Pužai K 88 40 48
Puželiai K 35 19 16
Ruibiškė K 11 6 5
Rūdija K 17 6 11
Sauslaukis K 9 4 5
Skaudvilė M 1720 748 972
Sniegoniškė I K 9 3 6
Sniegoniškė II K
Sodalė K 50 23 27
Šidagiai K 125 62 63
Trepai K 189 92 97
Užkalniai K
Vaidatoniai K
Vėluikiai K 42 18 24
Vilnaliai K 19 8 11
Zakarkiškė K 12 7 5
Žaliūkė K 5 2 3
Žvirzdė K
Tauragės m. sen. 24389 10907 13482
Tauragė M 24389 10907 13482
Tauragės sen. 4835 2355 2480
Alanga K 10 4 6
Antgurkliai K
Balandiškiai K 2 1 1
Baltramiejiškiai K 33 16 17
Beigeriškiai K 5 2 3
Bekeriškiai K
Bimbilinė K 2 1 1
Butkeliai K 488 231 257
Ceikiškė K 16 8 8
Dacijonai K 301 137 164
Dagiai K 2 1 1
Dapkiškiai K 361 182 179
Dauglaukis K 314 158 156
Drąslaukis K 22 9 13
Dunokai K 25 14 11
Dvarelis K 17 12 5
Dvarviečiai K 2 2
Grineidžiai K 48 25 23
Gurkliai K 30 14 16
Jatkančiai K 135 68 67
Jociai K 25 14 11
Joniškė K 382 205 177
Juodpetriai K 294 146 148
Kalniškiai K 7 5 2
Kalpokai K 25 13 12
Kraštinė K 8 5 3
Kuisiai K 56 24 32
Lapynai K 15 6 9
Lapurvis K 40 21 19
Laužas K
Lengveniai K 12 5 7
Ližiai K 19 8 11
Lukšiškiai K
Meldikviršiai K 68 32 36
Mąsčiai K 9 4 5
Molynai K 27 12 15
Molupis K 60 30 30
Oreliškiai K
Paberžiai K 9 5 4
Pajūris K 50 27 23
Pakalpokiai K 4 2 2
Pašešuvis K 10 6 4
Petkaičiai K 12 7 5
Plikiškė K 11 6 5
Požerūnai K 81 37 44
Rūgaliai K 32 14 18
Skirgailai K 148 78 70
Sodalė K 6 2 4
Staiginė K 27 17 10
Šakiai K 3 1 2
Šaltaičiai K 2 2
Šilinė K 7 3 4
Tarailiai K 31 18 13
Taurai K 1451 671 780
Trakininkai K 19 10 9
Trakšeliškiai K
Trūkiškė K 23 10 13
Vališkiai K 3 2 1
Vitkaičiai K 25 11 14
Voveraičiai K 2 2
Žadgailai K 19 11 8
Žygaičių sen. 2611 1253 1358
Aukštupiai K 350 167 183
Balčiai K 51 23 28
Butkai K 31 11 20
Būdviečiai K 89 42 47
Dabrupinė K 8 4 4
Dirvėnai K 57 28 29
Draudeniai K 98 49 49
Gaudaičiai K 11 5 6
Girininkai K 21 12 9
Kaupiai K 5 2 3
Kęsčiai K 229 117 112
Lapkasės K
Laužininkai K 3 2 1
Lazdynė K 8 3 5
Leikiškiai K 45 17 28
Margiškiai K
Murdeliai K 2 2
Pabūdviečiai K 21 10 11
Palolytis K
Pašikšniai K
Pryšmantai I K 33 18 15
Pryšmantai II K 22 8 14
Putokšliai K 35 16 19
Ringiniai K
Ruikiai K 37 16 21
Sartininkai K 335 173 162
Skiržemė K 101 47 54
Stirbaičiai K
Stirbaitynė K 44 24 20
Stokaičiai K 35 19 16
Šikšniai K 140 67 73
Trumpininkai K 18 10 8
Trumpiškiai K 21 7 14
Urviniai K
Užpelkiai K
Vaidilai K 10 5 5
Vaitiškė K 3 1 2
Vilaičiai K 17 8 9
Visbarai K 168 75 93
Vylūsčiai K 12 5 7
Zoliškiai K 9 4 5
Žygaičiai MST 542 258 284