book external view

Marijampolės apskritis

Marijampolė county

Marijampolės apskritis

Gyvenamoji vietovė

Locality

Statusas*

Status**

Iš viso

Total

Vyrai

Males

Moterys

Females

Marijampolės apskritis 161649 76525 85124
Kalvarijos sav. 12056 5711 6345
Akmenynų sen. 754 359 395
Aistiškiai K 206 97 109
Akmenynai K 229 111 118
Aleksandravas K 14 4 10
Būdviečiai K 50 26 24
Cibavas K 41 20 21
Dirvonai K 13 9 4
Gabrieliškiai K 9 4 5
Girkantai K 66 30 36
Kalnėnai K 18 8 10
Krijobaliai K 14 9 5
Liepalotai K 52 23 29
Pakruopiškiai K 7 3 4
Pavyžupys K 5 3 2
Peleniai K 6 3 3
Piliakalniai K 1 1
Smalnyčėnai K 19 7 12
Valinčiškiai K 4 2 2
Kalvarijos sen. 9115 4304 4811
Barauskai K 3 2 1
Brazavas K 44 22 22
Brukai K 227 116 111
Budaviskas K 5 3 2
Butanavičiai K 7 4 3
Dambauka K 6 2 4
Deivoniškiai K 17 10 7
Dominiškiai K 2 1 1
Durpinė K 3 3
Ėgliabaliai K 13 6 7
Ėgliškiai K 5 2 3
Godūniškiai K
Gulbiniškiai K 47 25 22
Ilgalauka K 6 4 2
Ivantiškiai K
Jakimavičiai K 1 1
Jonai K 151 80 71
Jungėnai K 855 405 450
Juodeliai K 73 34 39
Juodieji Šaltiniai K
Jurgežeriai K 142 67 75
Jusevičiai K 440 196 244
Kalvarija M 4457 2016 2441
Kalviai K 37 15 22
Kampiniai K 34 17 17
Kamšai K 33 19 14
Karališkiai K
Kasauskai K 10 4 6
Kesteniai K 24 15 9
Kimšai K 12 5 7
Kreivoji K
Kreivukė K 53 28 25
Kumečiai K 36 16 20
Kušliškiai K 171 86 85
Kvietkinė K 47 20 27
Laibikiai K 1 1
Margai K 32 18 14
Menkupiai K 37 15 22
Mikalauka K 264 131 133
Mikališkiai K 14 6 8
Miluičiškiai K 2 1 1
Murgininkai K 2 1 1
Naujienėlė K 68 35 33
Naujienėlė I K 45 20 25
Navasodai K
Nemunaičiai K
Nendriai K 8 6 2
Norvydai K
Orija K 25 14 11
Pabalinė K 4 2 2
Pagrandai K 17 6 11
Pakirsniai K
Palnyčia K 5 2 3
Papiliakalniai K
Pasūduonys K 33 18 15
Pašešupys K 4 1 3
Patašinė K 1 1
Pliumbėnai K
Raudenis K 6 2 4
Raudeniškiai K 147 77 70
Santaka K 215 107 108
Skersabaliai I K 46 24 22
Skersabaliai II K 3 1 2
Smalninkai K 1 1
Staviškės K 17 9 8
Stebuliškės K 3 2 1
Suvalkėliai K 123 65 58
Sūsninkai K 233 116 117
Šaltieji Šaltiniai K 22 10 12
Šarkiai K 35 19 16
Šatinskai K 13 8 5
Šleinės K 18 8 10
Šlynai K
Štakmanavas K 2 1 1
Tabarai K 59 23 36
Tabarauskai K 3 1 2
Tarprubežiai K 184 97 87
Trakėnai K 154 78 76
Trakiškiai K 137 71 66
Trivaravas K 13 7 6
Turlojiškė K 57 28 29
Ukazupka K 5 2 3
Vazniškiai K 33 17 16
Vicentiškiai K 26 12 14
Vilkabaliai K 6 3 3
Zapalimai K 23 13 10
Zigmantavas K 1 1
Zubriai K 7 3 4
Liubavo sen. 800 379 421
Aguonis K 2 1 1
Asava K 49 23 26
Barkai K
Beržynai K 1 1
Grandai K 5 2 3
Gulbinavas K 18 7 11
Jurgiškiai K 7 4 3
Kalneliai K
Kazlavas K 13 5 8
Klinavas K 9 5 4
Kovai K 40 23 17
Liubavas K 242 113 129
Makauskai K 10 6 4
Mantrimai K 14 7 7
Pagraužiai K 76 37 39
Pelucmurgiai K 6 2 4
Reketija K 25 13 12
Sabaliavas K 3 3
Salaperaugis K 210 102 108
Saulėgrąžiai K 2 1 1
Sauselis K 13 5 8
Senabūdis K 8 2 6
Skaisčiai K 16 6 10
Skaisteliai K
Šarkaitis K
Šarkis K 5 3 2
Šarkyčia K 4 3 1
Trempiniai K 11 3 8
Tribarčiai K 9 4 5
Žiogaičiai K 2 1 1
Sangrūdos sen. 1387 669 718
Berezninkai K 8 1 7
Burokai K 3 2 1
Cyrailė K 21 9 12
Dainoriai K 33 15 18
Gazdai K 25 14 11
Giluišiai K
Gunkliškiai K 1 1
Kalniai K 50 22 28
Mergutrakis K 38 17 21
Miklausė K 43 16 27
Mockai K 211 102 109
Mockava K 59 28 31
Naujieji Alksnėnai K 12 6 6
Naujoji Radiškė K 12 4 8
Naujoji Valia K 3 2 1
Navininkai K 62 29 33
Pasiekos K
Pašiliai K 5 2 3
Rūdelė K 60 30 30
Rūdninkai K 49 19 30
Sangrūda K 347 174 173
Senieji Alksnėnai K 8 5 3
Senoji Radiškė K 201 103 98
Slabatka K 6 4 2
Svidiškiai K 16 6 10
Šilėnai K 15 9 6
Trikampiai K
Trumpaliai K 5 3 2
Užukalniai K 23 8 15
Vaiponiškė K 35 18 17
Zovoda K 27 16 11
Žagariškė K 9 4 5
Kazlų Rūdos sav. 13235 6258 6977
Kazlų Rūda M 6635 3044 3591
Antanavo sen. 764 369 395
Antanavas K 600 289 311
Eglupis K 4 2 2
Gaisriai K 22 8 14
Kirsnokiškė K 12 8 4
Linksmakalnis K 6 3 3
Pliopliai K 44 19 25
Skučiškė K 15 8 7
Šiaudiniškė K 11 7 4
Timinciškė K 9 5 4
Užpilviai K
Užuoganai K 38 19 19
Vitkiškė K 3 1 2
Jankų sen. 1194 573 621
Beržupiai K 6 2 4
Būda K 186 90 96
Būdelė K 16 11 5
Būdvietis K 7 2 5
Dambava K 28 14 14
Degučiai K 39 21 18
Dovydai K 8 4 4
Endziuliai K 7 4 3
Giriniai Šunkariai K 22 11 11
Išdagai K 18 9 9
Jankai K 347 160 187
Kampiniai K
Karčrūdė K 51 23 28
Katinai K 56 28 28
Kurynė K 4 1 3
Laukiniai Šunkariai K 3 1 2
Laukiniškė K 18 11 7
Liaudenskai K 6 2 4
Lūšna K 20 8 12
Maliejiškė K 6 2 4
Meškučiai K 3 2 1
Nemirai K 19 9 10
Noreikupiai K 11 4 7
Pakalniškiai K 8 5 3
Panoreikupiai K 4 2 2
Panoviai K 3 2 1
Pašilupiai K 18 10 8
Patamošupiai K
Pilypai K 34 16 18
Plačkojai K 15 7 8
Sarapinai K 20 11 9
Sasnava K 30 14 16
Simokai K
Skirkai K 4 2 2
Storiesiai K 18 7 11
Sūkuriškė K 10 6 4
Šilgaliai K 7 5 2
Tabakinė K 3 1 2
Tamošbūdis K 32 11 21
Toliejai K
Uzarai K 7 1 6
Valiai K 30 16 14
Vierčiškė K 4 3 1
Viliūšiai K 42 22 20
Vinkšnupiai K 5 3 2
Zaveckai K 13 7 6
Zūkai K 6 3 3
Kazlų Rūdos sen. 3908 1918 1990
Agurkiškė K 43 18 25
Alksniškės K 8 4 4
Ardzijauskai K 5 2 3
Armališkės K 18 11 7
Audiejiškė K 3 1 2
Aukštoji Išdaga K
Ąžuolų Būda K 368 183 185
Baganskai K
Bagotoji K 394 188 206
Baltreliškės K 1 1
Bartininkai K 84 44 40
Bebruliškė K 245 123 122
Berštupis K
Beržiniškė K 14 7 7
Beržnavienė K
Bundziškės K 25 12 13
Būdelė K 25 14 11
Būdvietis II K 3 2 1
Čečetai K 21 12 9
Dambravina K 25 10 15
Didžioji Trakiškė K 5 3 2
Didžioji Zariškė K 122 58 64
Eglinčiškė K
Egliniškis K 17 8 9
Garankščiai K 4 2 2
Geruliškė K 21 13 8
Girnupiai K 18 7 11
Gyviškės K 11 5 6
Gluškabūdė K 7 3 4
Griešiai K 31 13 18
Gudeliai K 200 100 100
Gulioniškė K 6 4 2
Guobai K 36 17 19
Guobiniškė K 9 2 7
Judrarūdė K 53 24 29
Juodbariškė K 27 16 11
Jūrė K 470 236 234
Jūrė MST 401 187 214
Kajackai K
Kajackaraistis K
Kajackiškė K 26 15 11
Kalva K 5 1 4
Kampiniai K
Karališkė K 7 2 5
Kardokai K 23 12 11
Karkliniai K 17 8 9
Kazlai I K 109 53 56
Kazlai II K 10 5 5
Kazliškiai K 22 11 11
Klampupiai K 6 3 3
Klevinė K 26 13 13
Kriauniškė K
Krūveliai K 75 37 38
Kučiškė K 16 6 10
Kūjai K 13 9 4
Kvietiškis K 100 45 55
Kvietkapušis K 19 12 7
Lasiškiai K
Lodiškė K 17 9 8
Marackai K 11 4 7
Mažoji Senažiškė K 59 33 26
Muriniškė K 6 3 3
Naudžiai K
Nedėldaržis K
Pačtoriškė K 8 4 4
Pagyviškys K 23 12 11
Pakardokys K 2 1 1
Paskarlupiai K 4 2 2
Paukštynė K
Pavobelkė K 5 2 3
Pečiuliai K 8 4 4
Pinciškės K 13 6 7
Pributkė K 13 7 6
Prūsokai K 12 7 5
Račyliškė K 22 10 12
Raudonplynis K
Rūdupis K 17 9 8
Selema K 53 26 27
Sena Rūda K 4 1 3
Senažiškė K 21 11 10
Senovė K 14 7 7
Skindeliškė K 19 11 8
Slabada K 4 3 1
Smalinpetis K 22 12 10
Stainiškė K
Stepkiškė K 2 1 1
Šakmušis K 27 10 17
Šalniškė K 25 17 8
Šerninė K 1 1
Šiaudadūšė K 9 4 5
Šliurpkiškė K 9 5 4
Tarputiškė K 4 3 1
Timinčiškė K 10 6 4
Trakiškė K 15 8 7
Utalina K 6 3 3
Utalinka K 6 2 4
Užbaliai K 31 18 13
Užprūdžiai K
Valaitiškė K 2 2
Vandeniai K 9 6 3
Višakio Rūda K 201 86 115
Plutiškių sen. 734 354 380
Elniakalnis K 5 2 3
Gabiai K 22 11 11
Grigaliūnai K 17 6 11
Kižiškės K 11 6 5
Klevinkalnis K 12 5 7
Limarkai K 4 3 1
Linmargis K 4 2 2
Morkaviškis K 10 6 4
Pavabalkšnis K 9 4 5
Pentupiai K 25 12 13
Pinkaviškis K 10 5 5
Plutiškės K 278 127 151
Rėkaviškis K 8 4 4
Rusinka K 7 4 3
Subačiškės K 168 86 82
Šarabūdė K
Šimėkai K 39 17 22
Šinkaviškis K 15 7 8
Tabariškės K 65 33 32
Vasiliaučiškės K 2 2
Žalioji K 23 12 11
Marijampolės sav. 61366 29151 32215
Marijampolė M 41051 19189 21862
Degučių sen. 18493 8743 9750
Mokolų sen. 10615 4923 5692
Narto sen. 11943 5523 6420
Gudelių sen. 993 464 529
Bauboniškiai K
Beržynas K 43 25 18
Daugirdai K 132 66 66
Gelčiai K 46 20 26
Gražiškiai K 1 1
Gudeliai K 44 20 24
Gudeliai MST 340 159 181
Kalnynai K 44 24 20
Kampiniai K 19 8 11
Kruopinė K 3 2 1
Leiciškiai K 13 6 7
Makrickai K 11 6 5
Miknonys K 96 43 53
Naujiena K 9 3 6
Navikai K 1 1
Pupojai K 2 1 1
Pušiniai K
Riečiai K 94 41 53
Rudėnai K 41 16 25
Skęsbaliai K 20 8 12
Šernai K 10 5 5
Šlavanta K 3 1 2
Vazniškiai K 21 9 12
Igliaukos sen. 2217 1086 1131
Amalviškiai K 21 9 12
Bukta K 2 2
Dambruvka K 4 2 2
Daukšiai MST 275 144 131
Geležiniai K 2 1 1
Gudiškiai K 9 4 5
Igliauka K 873 411 462
Jacentavas K
Jokūbiškiai K 8 3 5
Karčiuvka K
Kumečiai K
Kūlingė K 3 3
Liūliškis K 39 20 19
Mačiuliškiai K 10 7 3
Malinava K 6 3 3
Maraziškės K 4 1 3
Margava K 41 18 23
Menčtrakis K 38 19 19
Mergašilis K 14 7 7
Nadpaliai K 4 2 2
Opšrūtai I K 52 29 23
Opšrūtai II K 82 46 36
Padvariškiai K 24 11 13
Paežerė K 5 2 3
Pamačiuliškiai K
Pamargiai K 22 8 14
Papajiesis K
Pašakališkiai K 17 9 8
Paužiškiai K 16 6 10
Pavasakė K
Pielkava K
Plyniai K 27 15 12
Prūsiškiai K 8 4 4
Sala K 7 2 5
Santaka K 11 6 5
Stašliškiai K
Šakališkiai K 39 21 18
Šlavančiai K 32 15 17
Šventragis K 266 129 137
Tupikai K 12 4 8
Varnupiai K 190 97 93
Veselava K 11 5 6
Vidgirėliai K
Zomčinė K 1 1
Žirniškiai K 25 17 8
Živavodė K 17 8 9
Liudvinavo sen. 5135 2541 2594
Armoniškiai K 4 3 1
Aukštoji Bukta K
Avikilai K 140 83 57
Ąžuolynas K 24 14 10
Balaikai K 12 4 8
Bevardiškiai K 1 1
Bukta K 272 122 150
Būdbaliai K 53 26 27
Būriškiai K 22 10 12
Dalginė K 17 8 9
Danieliškiai K
Dviratinė K 2 1 1
Geležiniai K 65 31 34
Gyviškiai K 146 73 73
Gustaičiai K 2 1 1
Išlandžiai K 30 17 13
Kievinė K 4 1 3
Kūlokai K 183 94 89
Lakinskai K
Liepynai K 230 118 112
Liucinavas K 177 89 88
Liudvinavas K 157 85 72
Liudvinavas MST 966 474 492
Marčiukinis K 7 5 2
Nartas K 301 157 144
Nartelis K 61 31 30
Narto Naujiena K 16 10 6
Naujakaimis K 13 6 7
Naujiena K 186 87 99
Nendriai K
Netičkampis K 543 252 291
Norvertavas K
Pabuktė K 42 23 19
Padovinys K 354 175 179
Paežerėliai K 11 3 8
Pašešupiai K 25 13 12
Paželsviai K 49 27 22
Petriškiai K 2 1 1
Prodobolė K 61 29 32
Skersabaliai I K 22 10 12
Stebuliškės K 6 4 2
Strazdai K 21 11 10
Šilavotas K 66 35 31
Šimuliai K 7 4 3
Tarašiškiai K 25 10 15
Triobiškiai K 8 4 4
Užgiriai K 192 90 102
Vaitiškiai K 33 18 15
Vyšnialaukis K 2 2
Zviniškiai K 9 6 3
Žaidogala K 5 3 2
Želsva K 561 273 288
Marijampolės sen. 6112 3046 3066
Adomiškės K
Aleksandravas K 1 1
Bajarskai K 6 5 1
Balsupiai K 370 190 180
Bankava K 28 20 8
Baraginė K 508 243 265
Bieliūniškiai K 3 2 1
Bukoniai K 33 19 14
Dambava K 74 36 38
Dambrauka K 5 1 4
Dambuvka K 15 7 8
Geležiniai K
Grabava K
Gudinė K 36 15 21
Gulbiniškiai K 105 51 54
Igliškėliai K 57 29 28
Igliškėliai MST 231 112 119
Kancava K 11 6 5
Karalenkė K 3 1 2
Kermušinė K 49 28 21
Kirmėlinė K 10 6 4
Kižiai K 3 2 1
Kuktai K 108 52 56
Kuktiškiai K
Kumelionys K 574 276 298
Medeliškiai K 3 1 2
Meškėnai K 70 36 34
Meškučiai K 461 223 238
Mikalinė K
Milčiškiai K 4 3 1
Nendriniškiai K 1 1
Ožkasviliai K 125 60 65
Pabaigai K 3 2 1
Pacentai K 1 1
Paikiškiai K 39 17 22
Pajiesys K 12 7 5
Paluobiškiai K
Panausupys K 12 6 6
Pasūduonė K
Patašinė K 888 436 452
Patilčiai K 23 13 10
Pazenkava K
Pietariai K 163 79 84
Pridotkai K 1 1
Putriškiai K 35 16 19
Ringovėlė K 7 4 3
Rudiškiai K
Siberija K
Skaisčiūnai K 376 188 188
Skardupiai K 71 42 29
Skriaudutis K 19 10 9
Steiniškiai K
Steponiškės K 23 12 11
Svetlica K 108 58 50
Širvydai K 65 35 30
Trakiškiai K 597 295 302
Triobiškiai K 214 115 99
Turgalaukis K 29 13 16
Ungurinė K 27 16 11
Uosinė K
Uosupis K 25 12 13
Užkirčiai K 62 29 33
Užupiai K 3 2 1
Valavičiai K 300 150 150
Vidgiriai K 96 51 45
Zuikiškiai K
Žydroniai K 19 11 8
Sasnavos sen. 3219 1543 1676
Aukštoji K 26 12 14
Avižinė K
Balemolė K 2 1 1
Barsukinė K 26 12 14
Barštinė K 86 38 48
Bebruliškė K 15 6 9
Beržinbūdė K 10 5 5
Bitikai K 18 6 12
Brasta K 45 23 22
Būdviečiai K 34 19 15
Čisava K 25 12 13
Čiuiniškė K 7 4 3
Čysta Būda K 15 8 7
Didžioji Trakiškė K 1 1
Dženčialauka K 73 42 31
Gavaltuva K 291 134 157
Gelumbiškiai K
Kantališkiai K 54 27 27
Kazliškiai K 33 15 18
Klevinė K 33 18 15
Kleviniai K 15 8 7
Klevinkalnis K 19 11 8
Kuzai K 15 6 9
Lapiškiai K 12 3 9
Lygumai K 33 14 19
Mačiuliškės K 7 3 4
Molupis K 7 3 4
Navasodai K 23 11 12
Nedėldaržis K 30 13 17
Nendriniai K 47 26 21
Nuoragėliai K 24 14 10
Obelinė K 33 14 19
Ožnugariai K
Pagelumbiškis K 3 1 2
Pagirėliai K
Pakeliškė K 8 5 3
Paraišupys K 6 3 3
Pasieniai K 6 4 2
Pavengliska K 11 4 7
Prigražiškė K 7 4 3
Purviniškė K 144 66 78
Puskelnėliai K 4 3 1
Puskelniai K 824 391 433
Raišupys K 20 13 7
Rudiškiai K
Sasnava MST 546 249 297
Smalinyčia K 33 19 14
Smilgiai K 227 119 108
Surgučiai K 52 25 27
Svirnaviečiai K
Tautkaičiai K 236 114 122
Topeliškės K
Uosupėlis K 17 8 9
Varnabūdė K
Vinčai GST 12 6 6
Voveriškės K 4 1 3
Šunskų sen. 2639 1282 1357
Ašmonai K 15 9 6
Bliūdžiškiai K 20 9 11
Cykakalnis K 8 5 3
Dielinė K 66 35 31
Domeikai K 3 2 1
Grybinė K 32 20 12
Gustabūdis K 30 15 15
Karužai K 16 9 7
Katiliškiai K 322 178 144
Kazliškiai K 2 1 1
Kidoliškiai K 71 29 42
Lūginė K 7 4 3
Marciniškiai K 19 9 10
Mokolai K 1032 482 550
Mokolų Naujiena K 2 2
Obelinė K 13 8 5
Obšrūtėliai K 6 4 2
Pakusinė K 45 24 21
Paršeliai K 68 32 36
Patašiškės K 31 14 17
Piliakalniai K 13 7 6
Popiliakalnis K 3 2 1
Puskepuriai K 12 8 4
Rudžiai K 34 16 18
Samsoniškės K 6 3 3
Sarakai K 5 3 2
Strazdiškiai K 12 7 5
Svirnaviečiai K 5 2 3
Šunskai MST 468 214 254
Tarpučiai K 76 38 38
Tursučiai K 158 71 87
Užbaliai K 2 1 1
Vekeriotiškė K 37 21 16
Šakių r. sav. 32488 15294 17194
Barzdų sen. 937 448 489
Ambrasai K 17 6 11
Baltrušiai K 288 138 150
Barzdai MST 385 180 205
Buktiškiai K 100 51 49
Geruliai K 15 7 8
Gražiškiai K 11 7 4
Kraujučiai K 7 2 5
Kriaučiukai K
Liputiškė K 1 1
Masiauskai K
Mergbūdis K
Miknaičiai K 18 11 7
Mozūrai K 11 6 5
Opšrūtai K 7 3 4
Pabalsupiai K 1 1
Pavišakiai K 4 1 3
Pupiai K 8 4 4
Sabijonai K 3 2 1
Simokai K 1 1
Skirkiškė K
Stainiškė K
Stugučiai K 3 2 1
Žardeliai K 15 7 8
Žečkalniai K 19 9 10
Žiliai K 23 11 12
Žvirbliškė K
Gelgaudiškio sen. 2781 1275 1506
Bonkiškė K 4 2 2
Branduoliškiai K 97 51 46
Dabitai K 77 38 39
Daugerdiškiai K 2 1 1
Daukantiškiai K 376 182 194
Dobilaičiai K 11 4 7
Elizava K 18 7 11
Gelgaudiškis M 1761 770 991
Jankūnai K 1 1
Jotyškiai I K 26 15 11
Narkūnai K 11 7 4
Pajotijys K 119 55 64
Pakalniškiai K 72 38 34
Petraičiai K 1 1
Skaistakaimis K 164 81 83
Stanaičiai K 20 11 9
Šimkai K 21 12 9
Trakas K
Griškabūdžio sen. 2477 1184 1293
Antabūdis K 1 1
Birštonai K
Bliuviškiai K 266 135 131
Degutinė K 234 118 116
Gailynai K 6 2 4
Galiniai K 9 6 3
Girinė Kubiliškė K
Griškabūdis MST 857 393 464
Karčrūdė K
Katiliai K 86 42 44
Kermuškalnis VS
Laukinė Kubiliškė K 17 6 11
Leliokiškė K 2 1 1
Lypkai K 9 4 5
Margauskai K 4 2 2
Mažiškė K 4 1 3
Meškiniai K
Mickai K 11 6 5
Mureikai K 5 4 1
Paluobiai K 394 182 212
Panenupiai K
Paplyniai K 5 3 2
Patamošupiai K 33 16 17
Patašinė K 237 118 119
Pavaitupiai K
Pentiškiai K 25 11 14
Pentviršiai K 11 6 5
Rygiškiai K 18 8 10
Rogupiai K 12 6 6
Savinė VS 1 1
Skarbūdis K 21 11 10
Skrynupiai K
Smilgiai K 59 29 30
Sparviniai K 4 1 3
Spruktai K 9 3 6
Šedvygai K 19 6 13
Šukėtai K 13 6 7
Urviniai K 24 10 14
Varniškė K 9 3 6
Verpikai K
Vidgiriai K 10 7 3
Viktorava K 6 5 1
Viliūšiai K
Vinkšnupiai K
Zygmantai K 56 32 24
Žaliablėkiai K
Žališkė K
Kidulių sen. 2373 1122 1251
Aleksandrava K 51 24 27
Bagdžiai K
Berckiai K 10 3 7
Bunikėliai K 22 8 14
Bunikiai K 90 45 45
Burbiškiai K 4 1 3
Čiūriškiai K 2 1 1
Dagiliai K
Degėsiai K 29 15 14
Gečiai K 7 4 3
Gudlaukis K 51 26 25
Jakaičiai K 13 8 5
Jokeliškiai K 5 2 3
Judriai K 292 147 145
Kaimelis K 192 96 96
Karališkiai K 62 31 31
Keršiai K
Kėpštai K 25 9 16
Kiduliai K 354 160 194
Kregždančiai K 14 6 8
Kriaušaičiai K 47 20 27
Kukarskė K 93 35 58
Liaušiai K
Limantai K 8 4 4
Maštaičiai K 85 43 42
Meškinė K 2 1 1
Mozūriškiai K 26 11 15
Palankinė K 36 15 21
Paorijai K
Papiškiai K 69 31 38
Pieščiai K 30 13 17

Šakių r. sav. | Kidulių sen.

Gyvenamoji vietovė

Locality

Statusas*

Status**

Iš viso

Total

Vyrai

Males

Moterys

Females

Sutkiai K 33 15 18
Šiaudinė K 172 80 92
Šiurpiškiai K 9 5 4
Valenčiūnai K 135 69 66
Varčiuliai K 5 3 2
Veršupiai K 1 1
Višinskai K 15 7 8
Voveriai K 180 82 98
Zuikinė K 15 8 7
Žygėnai K 189 93 96
Kriūkų sen. 1805 861 944
Andriūniškė VS
Antūbiškiai K 8 2 6
Avilėliai K 4 2 2
Baraviškiai K 13 7 6
Bertuliai K 6 4 2
Buožiai K 8 4 4
Burbai K 13 7 6
Čerbiškė K
Dainiai K 11 6 5
Dauciškiai K 1 1
Dubiniškiai K 15 7 8
Dulinčiškiai K 7 3 4
Eiciūnai K 11 4 7
Eiginai K
Gegužiai K 16 7 9
Gerdžiūnai K 272 129 143
Ilguva K 159 78 81
Joginiškiai K 348 163 185
Jokūboniai K 39 21 18
Juškai K 9 4 5
Juškiai K 9 5 4
Klangiai K 26 15 11
Kreiviai K 15 10 5
Kriūkai MST 291 132 159
Kulniai K 6 2 4
Kumečiai K 32 14 18
Leoniškiai K 22 9 13
Liepalotėliai K 8 5 3
Margava K 8 5 3
Meškeliūnai K 15 8 7
Mikniškė K 5 3 2
Misiūnai K
Morkai K 17 6 11
Padainiai K 12 8 4
Paežerėliai K 6 3 3
Paiždagiai K
Pajotuliai K 23 12 11
Paluobiai K 17 8 9
Patašiai K 28 13 15
Paužnykiai K 11 7 4
Pieščiai K 22 8 14
Pypliškė K 10 5 5
Praščiūnai K 16 5 11
Puidokai K
Raninė K 11 6 5
Rimašiškiai K 4 3 1
Sabališkiai K 1 1
Senieji Vedegiškiai K 4 1 3
Skardupiai K 3 2 1
Sutkai K 56 29 27
Sutkiškiai K 1 1
Svirgalai K 10 7 3
Šalnynė VS 8 2 6
Šukėtai K 4 2 2
Šukėtėliai K 1 1
Tervydoniai K 18 8 10
Tūbiškiai K 4 2 2
Tūčiai K
Urlikiškė K
Vaidgiris K 4 1 3
Zygmantiškė K 8 3 5
Žeimis K 52 24 28
Žemoji Panemunė MST 64 31 33
Žuklijai K 13 6 7
Kudirkos Naumiesčio sen. 2701 1240 1461
Apirbiškiai K
Ašmoniškiai K 2 1 1
Bajoraičiai K 51 25 26
Bartkai K 7 6 1
Braškiai K
Bukšniai K 7 3 4
Būbleliai K 108 48 60
Gyliškiai K
Gluobiai K 6 2 4
Gustainiškiai K 33 18 15
Jundilai K 7 4 3
Kasikėnai K
Kaupiškiai K 2 1 1
Klepai K
Kubilėliai K 91 32 59
Kudirkos Naumiestis M 1732 791 941
Kulnistai K 1 1
Meištai K 29 14 15
Miknaičiai K 24 13 11
Panoviai K 286 145 141
Putinai K 12 6 6
Ročkai K
Rudžiai K 8 3 5
Šaukščiai K
Tarpučiai I K 66 29 37
Totorviečiai K 68 29 39
Turčinai K 115 49 66
Vaišvilai K 2 1 1
Vaitiškiai K 21 11 10
Žaltynai K 23 9 14
Lekėčių sen. 1580 738 842
Jagėliškiai K 32 16 16
Jančiai K 101 41 60
Kašeliai K 33 17 16
Kretkampis K 64 31 33
Kvietiškiai K 14 7 7
Lekėčiai K 130 65 65
Lekėčiai MST 848 390 458
Mikytai K 151 70 81
Naidynė K 10 7 3
Nosiedai K 27 13 14
Novaraistis K 21 11 10
Pavilkijys K 46 20 26
Pažiegždriai K 11 5 6
Sirvydai K 2 1 1
Šėtijai K 45 24 21
Šiuoriškiai K 10 4 6
Tirmėnai K 24 11 13
Veršniai K 11 5 6
Lukšių sen. 2577 1223 1354
Adomiškiai K 27 14 13
Agurkiškė K 10 4 6
Akėčiai K 60 25 35
Akmenynė K 9 3 6
Bališkiai K 22 12 10
Bartkai K 2 1 1
Beduonė K 8 4 4
Bernotai K
Bridžiai VS
Gerdžiai K 32 18 14
Germuoliai K 27 11 16
Gražiškiai K 19 11 8
Jurbūdžiai K
Kerai K 28 13 15
Kleviniai K 11 2 9
Kriauniškė K
Kumpupiai K
Kupriai K 11 4 7
Kūdros K 13 6 7
Lazdinė K 1 1
Lepšiai K 118 56 62
Liepalotai K 272 135 137
Lukšiai K 6 2 4
Lukšiai MST 1485 690 795
Marčiukai K 10 6 4
Matjošiškė K 17 10 7
Miliškiai K 51 25 26
Muštinė K 2 2
Naikai K 1 1
Ožkiniai K
Peleniai K 4 2 2
Piktšilingiai K 2 1 1
Plyniai K 111 53 58
Plėgai K 16 8 8
Putriškė K 13 7 6
Pūdymai K 5 3 2
Pūstauniškiai K 5 1 4
Ragiškė K 4 3 1
Rugieniai K
Sabinė K 4 3 1
Samuolynė K 14 7 7
Skubrai K 3 2 1
Spruktiškė K 9 5 4
Stalioriai K 17 9 8
Suopiai K
Šiaudiniai K 38 20 18
Šilgaliai K 12 7 5
Šiopininkai K 2 2
Šunkariai K 6 4 2
Tubeliai K 10 8 2
Ūsai K 2 1 1
Vidušilis K 10 5 5
Vilkupis K 4 2 2
Zypliabūdis K 37 13 24
Zypliškė K 2 1 1
Žardvieta K 1 1
Žvikiniai K 4 1 3
Plokščių sen. 949 461 488
Antaniškiai K 14 6 8
Antkalniškiai K 32 17 15
Bartupis K
Būdelė K 4 3 1
Buižiai K
Bunikėliai K 6 3 3
Buožiai K
Čebatoriai K 2 1 1
Dagiliai K 15 7 8
Jotija K 19 10 9
Jotyškiai II K 44 23 21
Karkazai K 16 9 7
Kedėbliškiai K 2 1 1
Kisieliai K 12 6 6
Kubiliai K 125 63 62
Martišiškė K
Naujeliškiai K 8 2 6
Naujokaičiai K 15 9 6
Obeliškiai K 2 1 1
Pajotijai K 2 1 1
Pamiškiai K 1 1
Panykiai K
Pašiliai K 2 1 1
Pavirangiai K
Plokščiai K 378 170 208
Ropiena K 1 1
Siaustuvėliai K 17 8 9
Stulgiai K 20 10 10
Šilerava K 10 6 4
Šilvėnai K 46 26 20
Vaiguviškiai K 33 13 20
Voniškiai K 123 63 60
Sintautų sen. 1645 794 851
Balseliškiai K 7 4 3
Barandai K 7 2 5
Bliūkiškiai K 47 23 24
Gaisriai K 19 11 8
Keturnaujiena K 14 8 6
Kirmiškiai K 8 5 3
Kutai K 7 2 5
Leopolė K 1 1
Menkiniai K 10 6 4
Pavasijai K 7 4 3
Pavilktiniai K 1 1
Pikžirniai K 18 10 8
Ragožiai K
Rūgiai K 2 2
Santakai K 51 23 28
Sintautai K 9 6 3
Sintautai MST 520 244 276
Skaistgiriai K 33 18 15
Skardupiai K 14 6 8
Starkai K 9 3 6
Storiūkai K 6 3 3
Suodžiai K 15 7 8
Šarvininkiškė K 6 3 3
Šlamai K 12 8 4
Šurpauliai K
Tarpučiai II K
Urbantai K 11 7 4
Užkertuliai K 28 17 11
Užpjauniai K 67 33 34
Užsieniai K 206 98 108
Veršiai K 501 236 265
Voveriai K 4 3 1
Zypliai K 5 2 3
Slavikų sen. 672 317 355
Aukštoji K 5 2 3
Būtviliškiai K 17 9 8
Juodupėnai K 2 1 1
Juškakaimiai K 40 23 17
Pliorišiai K
Rukšniai K 6 2 4
Slavikai K 378 176 202
Šilgaliai K 168 77 91
Šilininkai K 15 6 9
Verpikai K
Žiurkalnis K 7 3 4
Žiūriai K 34 18 16
Sudargo sen. 943 451 492
Banaičiai K 13 8 5
Bosai K 4 2 2
Burgaičiai K 184 85 99
Dievaičiai K 36 18 18
Dvarčiškiai K 5 3 2
Grinaičiai K 217 95 122
Iltrakiai K 2 1 1
Keršiškiai K
Kirkilai K 6 3 3
Kirsliai K 5 3 2
Margiškiai K 7 4 3
Norkviečiai K 8 3 5
Pervazninkai K 186 92 94
Pukniai K 5 3 2
Ramoniškiai K 1 1
Rėžgaliai K 52 22 30
Rėžiūkai K 5 2 3
Ročiškiai K 152 78 74
Sakalai K 1 1
Sudargas K 35 19 16
Svaiginiai K 4 3 1
Trakiniai K
Žiliai K 15 7 8
Šakių sen. 10395 4858 5537
Aržuolupiai K 14 6 8
Ašmučiai K
Auškadariniai K
Baltkojai K 21 11 10
Batiškiai K 25 15 10
Bedaliai K 38 18 20
Bizieriai K 333 160 173
Bridžiai K 82 44 38
Briedžiai K 33 16 17
Bundzai K 38 16 22
Būdviečiai K 44 18 26
Dačnaujiena K 13 8 5
Daugėliškiai K 43 22 21
Degučiai K 3 2 1
Dėdynai K 1 1
Duobiškėliai K 16 7 9
Duobiškiai K 134 73 61
Endrikiai K 40 21 19
Ežeriūkai K 7 3 4
Gabartai K 7 4 3
Giedručiai K 746 361 385
Girėnai K 698 330 368
Gnievai K 1 1
Gotlybiškiai K 339 169 170
Gulbinai K 14 5 9
Išdagai K 387 179 208
Joniškiai K 6 4 2
Juniškiai K
Kadariniai K 16 6 10
Katinėliai K 10 5 5
Kermušynai K 4 2 2
Kiaulupiai K 44 26 18
Kriaučėnai K 13 3 10
Krūtuliai K 4 2 2
Kumpupiai K 25 13 12
Kuodžiai K 14 7 7
Kušlikiai K 16 10 6
Lembūdžiai K 5 4 1
Lepoldava K 1 1
Liepalotai K 8 5 3
Liepkartai K 6 3 3
Liukai K 23 13 10
Lukšeliai K
Matuliai K 13 6 7
Melninkai K 2 1 1
Menčikiai K 1 1
Mišiurkė K 33 18 15
Nartai K 4 3 1
Naudvaris K
Naudžiai K 97 46 51
Pakorbūdžiai K
Papartynai K 65 29 36
Pariebiai K 5 2 3
Paspirgėliai K 3 2 1
Piliukiškė K 5 3 2
Pyragiai K 17 7 10
Plieniškiai K 61 27 34
Prancai K 16 10 6
Prūseliai K 162 81 81
Pusdešriai K 2 1 1
Rėkeliai K
Ritiniai K 48 22 26
Skardupiai K 1 1
Striūpai K 218 102 116
Stumbriškė K
Šakiai M 6051 2746 3305
Šikšniai K 2 1 1
Šilgaliai K 81 40 41
Šlišai K 2 1 1
Šunkariai K 46 23 23
Švarpliai K 18 9 9
Tilvikai K
Tumšai K 4 2 2
Ūseliai K
Vabališkiai K 19 11 8
Vaitiekupiai K 2 1 1
Valakbūdis K
Valiai K 48 26 22
Valiuliai K 60 29 31
Vargšai K 13 4 9
Vidgiriai K
Vilkeliškiai K 16 8 8
Vosiškė K
Zajošiai K 5 1 4
Zubriai K 1 1
Žirniai K 2 1 1
Žvirgždaičių sen. 653 322 331
Bliuvai K 4 3 1
Gudaičiai K
Janukiškiai K 167 76 91
Jurgbūdžiai K
Karniai K
Murinai K
Pavingrupiai K 27 16 11
Piečiškiai K
Ramoniškiai K 16 10 6
Raugalai K 30 19 11
Stoškai K 11 5 6
Šlyžiai K
Trakiniai K
Tumpai K 17 9 8
Tupikai K 76 39 37
Valiai K 4 2 2
Viltrakiai K 7 6 1
Vyžpiniai K 23 11 12
Žalvėderiai K 1 1
Žėgliai K 28 14 14
Žvirgždaičiai MST 242 111 131
Vilkaviškio r. sav. 42504 20111 22393
Bartninkų sen. 2238 1110 1128
Akelaičiai K
Aruodiškiai K 35 19 16
Auksėnai K 5 3 2
Bajorai K 40 19 21
Bartninkai MST 390 183 207
Dalgėnai K 46 17 29
Dambauka K 21 13 8
Daukšaičiai K 3 2 1
Galioriškės K
Geisteriškiai K 226 113 113
Grajauskai K 30 17 13
Kunigiškiai K 12 6 6
Kuosėnai K 153 75 78
Kuosiai K 11 6 5
Lakštučiai K 353 168 185
Margai K 8 3 5
Mockabūdžiai K 43 24 19
Moliniškiai K 1 1
Norvydai K 1 1
Ožkabaliai I K 44 15 29
Ožkabaliai II K 27 14 13
Padvariai K
Pagerniavė I K
Pagerniavė II K
Pašeimeniai K 343 173 170
Piliakalniai K 85 44 41
Putinėliai K
Rasiai K 35 21 14
Sausininkai K 67 32 35
Skerpieviai K 11 6 5
Skroblai K 25 15 10
Šeškiniai K
Šilbaliai K 13 8 5
Šulai K 1 1
Vaisbūniškiai K 27 14 13
Vartai K 167 89 78
Vilkabaliai K
Vinkšnupiai K 15 9 6
Gižų sen. 884 423 461
Adamarina K 41 20 21
Baltrakis K 26 14 12
Dabravolė K 4 3 1
Dapkiškiai K 3 2 1
Deivoniškiai K 4 1 3
Gižai K 514 240 274
Gižų Daržininkai K 19 8 11
Išlandžiai K 18 10 8
Lapanka K
Marijanavas K 6 4 2
Naujakaimis K 2 1 1
Naujieji Gižai K 7 3 4
Naujienėlė K 9 4 5
Oranai K 10 5 5
Pagramdai K 8 4 4
Paikiai K 14 6 8
Rimavičiai K 97 49 48
Rūda K 51 25 26
Senkiškiai K 39 20 19
Strazdės K
Viktorinė K 6 2 4
Žvirgždaičiai K 6 2 4
Gražiškių sen. 921 461 460
Armudiškiai K 2 1 1
Aštriakalnis K
Bambiniai K 4 3 1
Beržiniai K 27 11 16
Dotamai K 27 12 15
Duonelaičiai K 83 43 40
Duoniškiai K
Graužiniai K 10 5 5
Gražiškiai MST 349 170 179
Gražupiai K 13 7 6
Jakiškiai K 36 21 15
Karpiejai K 7 3 4
Kauniškiai K 3 3
Kregždžiai K 25 12 13
Lankupėnai K 15 7 8
Lankupka K 16 8 8
Norvydai K 18 8 10
Ramovietė K 10 6 4
Rūkštėnai K 22 13 9
Skardupiai K 74 37 37
Stirniškiai K 7 4 3
Strazdinė K 2 1 1
Šilsodis K 63 33 30
Tupikai K 1 1
Vaitkabaliai K 35 15 20
Varteliai K 6 3 3
Vidgiriai K 32 15 17
Vygreliai K 34 20 14
Keturvalakių sen. 1690 812 878
Antupiai K 62 31 31
Augiškiai K
Bačkiškiai K 247 118 129
Bardauskai K 161 75 86
Beržiniai K
Būdviečiai K 6 2 4
Degsniškiai K
Degučiai K 169 79 90
Geisteriškiai K 329 167 162
Gobiškiai K 3 1 2
Indūriškiai K
Kamičiai K
Karkliniai K 435 207 228
Keturvalakiai MST 113 46 67
Krūzmargis K
Lukšiškiai K
Merkšiškiai K 4 2 2
Mudriai K 5 3 2
Navininkai K 2 1 1
Palaima K 3 2 1
Palūkiškiai K 8 3 5
Paplabūdiškiai K
Patilčiai K 124 65 59
Pavilkaujai K
Pilotiškiai K
Rakauskai K 4 2 2
Rugiagėliai K 13 7 6
Skriaudupis K 2 1 1
Vienbiskiai K
Kybartų sen. 7960 3878 4082
Bajorai K 81 39 42
Beržynas K
Boblaukis K
Daugėlaičiai K 64 30 34
Griebčiai K 5 3 2
Gudkaimis K 318 148 170
Gustaičiai K 12 8 4
Jonaičiai K
Keturkaimis K 131 69 62
Kybartai M 5631 2734 2897
Kybartai K 116 52 64
Kybeikiai K 245 124 121
Kurmiškiai K
Kurpikai K 37 12 25
Lauckaimis K 146 78 68
Lygumai K
Matlaukys K 345 170 175
Medininkai K 5 2 3
Miestlaukis K 46 24 22
Moliniai K
Opšrūtėliai K
Paražniai K 18 11 7
Peletrūnai K 30 19 11
Prapuoleniai K 3 3
Sakalupis K
Skardupiai K 26 16 10
Stanaičiai K 4 3 1
Stulgeliai K 50 28 22
Šiaudiniškiai K 365 178 187
Šikšniai K 49 23 26
Šūkleliai K
Šūkliai K 37 17 20
Vaidotai K 2 1 1
Varpučiai K 22 9 13
Vilkupiai K 156 72 84
Žagrėnai K 16 5 11
Klausučių sen. 2921 1420 1501
Andriškiai K 226 121 105
Arminai K 7 4 3
Augalai K 404 206 198
Biliūnai K 34 18 16
Bobiai K 39 21 18
Bučiūnai K 41 19 22
Daržininkai K 223 100 123
Didlapiai K
Drebulinė K 32 15 17
Gudaičiai K
Iškartai K 29 16 13
Jančiai K
Juodupėnai K
Juozapavas K 8 2 6
Kataučizna K 206 102 104
Klausučiai K 367 176 191
Krykliai K
Matarnai K 20 10 10
Mažieji Šelviai K 97 46 51
Mierčiai K 35 16 19
Norvaišai K 72 34 38
Puodžiškiai K 3 2 1
Putinai K 28 13 15
Pūstelninkai K
Rementiškiai K
Rumokai K 74 35 39
Slabadai K 135 62 73
Sūdava K 381 173 208
Šapalai K 49 25 24
Teiberiai K 289 142 147
Zanavykai K 9 4 5
Žyniai K 113 58 55
Pajevonio sen. 1353 643 710
Ančlaukys K 89 43 46
Balandėliai K 7 3 4
Būdviečiai K 165 78 87
Dabravolė K 20 10 10
Ėglupiai K 35 15 20
Gudeliai K 17 10 7
Karalkrėslis K 41 23 18
Karklupėnai K 53 24 29
Kylininkai K 4 1 3
Klėtkininkai K 14 7 7
Liubiškiai K 2 1 1
Navadolė K 8 5 3
Pajevonys K 457 207 250
Santara K
Sodėnai K 29 18 11
Stolaukis K 4 2 2
Šakiai K 31 15 16
Torieliškiai K 2 2
Trilaukys K 127 60 67
Užbaliai K 156 79 77
Užupiai K 19 9 10
Vaišvilai K 73 31 42
Pilviškių sen. 4471 2150 2321
Alksnėnai K 44 22 22
Balčiūnai K 4 2 2
Balčiūniškiai K 3 1 2
Bebrininkai K 124 54 70
Beržnavienė K
Būda K 5 2 3
Būdviečiai K 22 15 7
Čižiškiai K
Dabravolė K 3 1 2
Dugnai K 12 6 6
Dumčiai K 19 12 7
Dvarnieji K
Gabriškė K 16 7 9
Galiakaušiai K 12 8 4
Garšviniai K
Gulbiniškiai K 20 9 11
Gurbšilis K 11 8 3
Juodupiai K 2 1 1
Juozūniškė K 16 9 7
Jurgeliai K 71 39 32
Jurkšai I K 55 28 27
Jurkšai II K 15 8 7
Kalvai K
Kupčiškiai K 2 1 1
Kupreliškiai K 5 3 2
Labušiškiai K
Leitmargiai K 24 12 12
Maišeliai K
Mažučiai K 49 23 26
Meistiškė K 31 16 15
Nadrausvė K
Našiškiai K 2 1 1
Naudžiai K 24 10 14
Omentiškiai K 2 1 1
Opšrūtai K 282 144 138
Oželiai K 25 15 10
Padurpinyčys K
Paežeriai K 324 159 165
Pakalviškiai K
Pančekiai K 7 4 3
Paprūdžiai K
Parausiai K 32 17 15
Pasoda K 15 8 7
Penkvalakiai K 8 4 4
Piliūnai K 19 9 10
Pilviškiai MST 2305 1066 1239
Pinciškė K
Ramoniškiai K 250 118 132
Sarmačinai K 14 5 9
Sausbaliai K 99 47 52
Smalinyčia K 14 6 8
Smilgiai K 17 9 8
Stainiškė K
Starkai K 9 5 4
Stirnėnai K 312 160 152
Strielčiškiai K 10 6 4
Šačkai K 17 9 8
Šergaliai K
Švarpliškiai K 7 4 3
Talkiškės K 4 2 2
Užprūdžiai K
Vaitai K 29 15 14
Varakiškė K 18 8 10
Visgirdai K 22 10 12
Vladiškiai K 21 11 10
Žiūriai K 18 10 8
Šeimenos sen. 5606 2666 2940
Alvitas K 443 201 242
Baraučizna K 4 2 2
Baziliškiai K 1 1
Beraginė K 9 4 5
Būdežeriai K 7 4 3
Čyčkai K 352 163 189
Didieji Būdežeriai K 1 1
Didieji Šelviai K 210 105 105
Dvarkeliai K
Giedriai K 486 243 243
Gudeliai K 303 145 158
Gužučiai K 6 3 3
Juodvaris K 3 3
Karaliai K 229 112 117
Kaukakalnis K 7 3 4
Kiršai K 17 9 8
Kisiniškiai K 241 109 132
Klampučiai K 294 139 155
Kumečiai I K 2 1 1
Kumečiai II K 6 3 3
Kumelbaliai K
Kunigiškiai K 3 1 2
Lankeliškiai K 17 7 10
Lobiškiai K 2 1 1
Majoriškiai K 13 6 7
Maldėnai K 449 210 239
Masikvietiškis K 5 2 3
Matuliškiai K 64 27 37
Mažieji Būdežeriai K 397 190 207
Misviečiai K 14 6 8
Navininkai K 20 9 11
Obelupiai K 5 3 2
Osija K 11 5 6
Ožkabaliai K
Paežeriai K 532 256 276
Pagramdai K 14 8 6
Pašiliai K
Patunkiškiai K 116 51 65
Pavembriai K
Purviniškiai K 4 2 2
Pūstapėdžiai K 193 93 100
Serdokai K 316 150 166
Simanėliškiai K 4 3 1
Steponai K
Stirniškiai K 95 48 47
Stolaukėlis K 5 3 2
Suvalkai K 152 72 80
Šapkinai K 5 3 2
Šukiai K 46 19 27
Uosiai K 87 41 46
Užbaliai K 6 3 3
Vaičlaukis K 112 59 53
Vanaginė K 42 16 26
Varpininkai K 27 12 15
Vekeriotiškiai K 1 1
Vilkiškiai K 7 5 2
Viščiakaimis K 2 1 1
Vižaidai K
Vokiškėliai K 217 105 112
Znočkai K 2 1 1
Žvangučiai K
Vilkaviškio m. sen. 11547 5157 6390
Vilkaviškis M 11547 5157 6390
Virbalio sen. 1797 850 947
Bijotai K 7 4 3
Dailučiai K 147 74 73
Mažučiai K 69 33 36
Santara K
Staugaičiai K 60 26 34
Šeštiniai K 14 7 7
Švitrūnai K 42 17 25
Virbalio Miesto Laukai K 363 182 181
Virbalis M 1095 507 588
Vištyčio sen. 1116 541 575
Bakšiškiai K
Čižiškiai K 1 1
Dobilyniai K 1 1
Galkiemis K
Girėnai K 146 69 77
Janauka K 1 1
Kaupiškiai K 94 42 52
Liukiai K 8 6 2
Meiliūnai K 27 16 11
Naujininkai K 44 23 21
Nebūtkiemis K
Padvarniškiai K 10 5 5
Pakalniai K 8 4 4
Pavarteliai K 2 1 1
Pavištytis K 94 48 46
Rėčiūnai K 30 17 13
Totorkiemis K 106 50 56
Varteliai K 34 19 15
Vištyčio Laukas I K 40 20 20
Vištyčio Laukas II K 26 15 11
Vištytis MST 436 202 234
Žirgėnai K 8 4 4