book external view

Gyvenamieji būstai pagal tipą ir pagrindinį šildymo būdą, procentais

Conventional dwellings by type and main type of heating, per cent

Būsto tipas

Type of dwelling

Centrinis šildymas iš šilumos tinklų

Central heating from a central heating system

Centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio

Central heating from a local heating source

Kitas
šildymo būdas

Another type of heating

Šildymo nėra

No heating

Nenurodyta

Not indicated

Iš viso

Total

52,6

24,2

21,3

0,1

1,8

Vieno buto namas

One-dwelling building

0,9

50,6

45,4

0,3

2,8

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

3,1

48,8

34,6

0,3

13,2

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment
or a non-residential building

87,2

6,6

5,9

0,3

Mieste

Urban areas

75,6

15,5

7,4

0,1

1,4

Vieno buto namas

One-dwelling building

2,3

68,5

23,4

0,4

5,4

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

4,6

57,4

27,2

0,2

10,6

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment
or a non-residential building

92,4

3,8

3,6

0,2

Kaime

Rural areas

6,8

41,5

49

0,3

2,4

Vieno buto namas

One-dwelling building

0,4

43,6

53,9

0,3

1,8

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

0,9

35,6

46,1

0,3

17,1

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment
or a non-residential building

37,6

33,3

27,7

0,1

1,3