book external view

Gyvenamieji būstai pagal kambarių skaičių ir būsto naudingąjį plotą

Conventional dwellings by number of rooms and useful floor area

Gyvenamųjų kambarių skaičius

Number of habitable rooms

Iš viso

Total

≤29 m2

30–49 m2

50–99 m2

100–149 m2

≥150 m2

Nenurodyta

Not indicated

Vidutinis vieno būsto naudingasis plotas, m2

Average useful floor area per dwelling, sq. m

Iš viso

Total

1374233

60874

367833

695186

111814

61496

77030

63,1

1 kambarys

1 room

174527

54132

109936

9337

152

13

957

32,7

2 kambariai

2 rooms

453362

6223

223529

217501

3771

595

1743

49,6

3 kambariai

3 rooms

375235

173

25546

323866

20622

3776

1252

68,7

4 kambariai

4 rooms

142882

946

91240

37676

12622

398

96,4

5 ar daugiau kambarių

5 or more rooms

115503

22129

49023

44162

189

144,1

Nenurodyta

Not indicated

112724

346

7876

31113

570

328

72491

21,1

Mieste

Urban areas

916007

52704

302064

452964

49369

33409

25497

59,6

1 kambarys

1 room

147407

47567

95239

3716

57

6

822

31,6

2 kambariai

2 rooms

349373

4748

183098

159026

1092

276

1133

48,0

3 kambariai

3 rooms

236897

132

16881

210052

7600

1636

596

66,1

4 kambariai

4 rooms

80307

698

56070

16925

6417

197

93,6

5 ar daugiau kambarių

5 or more rooms

58727

10271

23454

24909

93

150,3

Nenurodyta

Not indicated

43296

257

6148

13829

241

165

22656

26,4

Kaime

Rural areas

458226

8170

65769

242222

62445

28087

51533

70,3

1 kambarys

1 room

27120

6565

14697

5621

95

7

135

38,9

2 kambariai

2 rooms

103989

1475

40431

58475

2679

319

610

54,9

3 kambariai

3 rooms

138338

41

8665

113814

13022

2140

656

73,3

4 kambariai

4 rooms

62575

248

35170

20751

6205

201

99,9

5 ar daugiau kambarių

5 or more rooms

56776

11858

25569

19253

96

137,7

Nenurodyta

Not indicated

69428

89

1728

17284

329

163

49835

17,7