book external view

Gyvenamieji būstai pagal gyventojų skaičių ir būsto naudingąjį plotą

Conventional dwellings by number of occupants and useful floor area

Gyventojų skaičius

Number of occupants

Iš viso

Total

≤29 m2

30–49 m2

50–99 m2

100–149 m2

≥150 m2

Nenurodyta

Not indicated

Vidutiniškai
vienam gyventojui teko naudingojo ploto, m2

Average useful floor area per occupant, sq. m

Iš viso

Total

1374233

60874

367833

695186

111814

61496

77030

26,2

0 gyventojų

0 occupants

205248

9106

46063

78984

6797

3519

60779

x

1 gyventojas

1 occupant

336518

28758

132616

143775

14683

5483

11203

52,8

2 gyventojai

2 occupants

322183

12532

91908

178769

26095

11061

1818

32,4

3 gyventojai

3 occupants

222479

6187

51855

128986

21429

12588

1434

23,6

4 gyventojai

4 occupants

174569

2926

31184

102137

21942

15326

1054

19,8

5 ar daugiau gyventojų

5 or more occupants

113236

1365

14207

62535

20868

13519

742

15,7

Mieste

Urban areas

916007

52704

302064

452964

49369

33409

25497

24,9

0 gyventojų

0 occupants

111460

7922

34742

44171

2202

1610

20813

x

1 gyventojas

1 occupant

234781

25117

112684

86259

5793

2685

2243

48,8

2 gyventojai

2 occupants

227748

10829

77150

121442

11365

6022

940

29,8

3 gyventojai

3 occupants

161675

5422

43447

94424

10542

7105

735

21,9

4 gyventojai

4 occupants

119798

2416

24731

72799

10685

8704

463

18,5

5 ar daugiau gyventojų

5 or more occupants

60545

998

9310

33869

8782

7283

303

15,4

Kaime

Rural areas

458226

8170

65769

242222

62445

28087

51533

28,6

0 gyventojų

0 occupants

93788

1184

11321

34813

4595

1909

39966

x

1 gyventojas

1 occupant

101737

3641

19932

57516

8890

2798

8960

62,1

2 gyventojai

2 occupants

94435

1703

14758

57327

14730

5039

878

38,6

3 gyventojai

3 occupants

60804

765

8408

34562

10887

5483

699

28,0

4 gyventojai

4 occupants

54771

510

6453

29338

11257

6622

591

22,5

5 ar daugiau gyventojų

5 or more occupants

52691

367

4897

28666

12086

6236

439

15,9