book external view

Gyvenamieji būstai pagal tipą ir patogumus, procentais

Conventional dwellings by type and availability of conveniences, per cent

Būsto tipas

Type of dwelling

Karštas vanduo

Hot water

Vonia, dušas

Bath, shower

Tualetas su nutekamuoju vandeniu

Flush toilet

Vandentiekis

Piped water

Kanalizacija

Sewerage

Iš viso

Total

74,4

76,0

75,9

85,8

85,6

Vieno buto namas

One-dwelling building

45,4

49,8

46,7

66,3

66,1

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

44,3

50,3

49,6

74,5

72,1

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

93,9

93,5

95,2

98,3

98,2

Mieste

Urban areas

89,8

90,7

92,0

97,1

96,9

Vieno buto namas

One-dwelling building

64,1

71,6

71,2

87,4

87,4

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

52,3

60,5

61,0

85,5

82,1

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

96,3

95,7

97,2

99,4

99,4

Kaime

Rural areas

43,5

46,4

43,7

63,3

62,9

Vieno buto namas

One-dwelling building

38,2

41,3

37,2

58,1

57,9

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

31,9

34,4

32,0

57,5

56,4

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

70,8

72,9

76,3

88,4

87,6