book external view

Gyvenamieji būstai pagal tipą ir nuosavybę

Conventional dwellings by type and ownership

Būsto tipas

Type of dwelling

Iš viso

Total

Privati fizinių asmenų

Private of natural persons

Privati juridinių asmenų

Private of legal persons

Valstybės, savivaldybės

State, municipal

Kita

Other

Nenurodyta

Not indicated

Iš viso

Total

1374233

1327730

3698

18926

6929

16950

Vieno buto namas

One-dwelling building

496963

489470

792

1165

1622

3914

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

55043

51583

139

845

279

2197

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

822227

786677

2767

16916

5028

10839

Mieste

Urban areas

916007

880981

2627

14394

5051

12954

Vieno buto namas

One-dwelling building

138671

134658

252

236

420

3105

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

33520

31331

74

315

121

1679

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

743816

714992

2301

13843

4510

8170

Kaime

Rural areas

458226

446749

1071

4532

1878

3996

Vieno buto namas

One-dwelling building

358292

354812

540

929

1202

809

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

21523

20252

65

530

158

518

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

78411

71685

466

3073

518

2669