book external view

Gyvenamieji būstai pagal tipą ir apgyvendinimą

Conventional dwellings by type and occupancy status

Būsto tipas

Type of dwelling

Gyvenamieji būstai

Conventional dwellings

Gyvenami nuolat

Permanently occupied

Naudojami kaip antrasis būstas arba gyvenami sezono metu

Reserved for secondary or seasonal use

Neapgyvendinti

Vacant

Nenurodyta

Not indicated

iš viso

total

proc.

per cent

iš viso

total

proc.

per cent

iš viso

total

proc.

per cent

iš viso

total

proc.

per cent

iš viso

total

proc.

per cent

Iš viso

Total

1374233

100,0

1168970

100,0

46791

100,0

151451

100,0

7021

100,0

Vieno buto namas

One-dwelling building

496963

36,2

403553

34,5

32645

69,8

59376

39,2

1389

19,8

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

55043

4,0

45044

3,9

2043

4,4

7658

5,1

298

4,2

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

822227

59,8

720373

61,6

12103

25,8

84417

55,7

5334

76,0

Mieste

Urban areas

916007

100,0

804533

100,0

15089

100,0

90619

100,0

5766

100,0

Vieno buto namas

One-dwelling building

138671

15,1

123078

15,3

3684

24,4

11540

12,7

369

6,4

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

33520

3,7

27820

3,5

837

5,6

4614

5,1

249

4,3

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

743816

81,2

653635

81,2

10568

70,0

74465

82,2

5148

89,3

Kaime

Rural areas

458226

100,0

364437

100,0

31702

100,0

60832

100,0

1255

100,0

Vieno buto namas

One-dwelling building

358292

78,2

280475

77,0

28961

91,4

47836

78,6

1020

81,3

Butas dviejų butų name

Dwelling in a two-dwelling building

21523

4,7

17224

4,7

1206

3,8

3044

5,0

49

3,9

Butas daugiabučiame name ar negyvenamajame pastate

Dwelling in an apartment or a non-residential building

78411

17,1

66738

18,3

1535

4,8

9952

16,4

186

14,8