book external view

Namų ūkių skaičius būstuose pagal būsto tipą

Households by type of dwelling

Iš viso

Total

Miestas

Urban areas

Kaimas

Rural areas

Iš viso

Total

1267316

870197

397119

Vieno buto namas

One-dwelling building

446227

138582

307645

Butas dviejų butų name

Dwelling in two-dwelling building

48517

30188

18329

Butas daugiabučiame name

Dwelling in an apartment building

751553

683067

68486

Butas negyvenamajame pastate

Dwelling in a non-residential building

2668

1072

1596

Bendrojo naudojimo gyvenamieji būstai
(bendrabutis, viešbutis ar pan.)

Collective living quarters (hostels, hotels, etc.)

18094

17263

831

Netradiciniai būstai (kita patalpa)

Unconventional dwellings (other premises)

257

25

232