book external view

Namų ūkiai pagal būsto valdos statusą ir asmenų skaičių

Households by tenure status of the dwelling and number of household members

Būsto valdos statusas

Tenure status of the dwelling

Iš viso

Total

1

2

3

4

≥5

Iš viso asmenų namų ūkiuose

Total number of persons in households

Iš viso

Total

1267316

401402

359013

242965

183655

80281

3019414

Gyveno savininkai

Owner

1052403

318866

310382

200775

154882

67498

2527524

Gyveno nuomininkai

Tenant

85209

36145

19172

15385

9473

5034

186691

Nuomojosi visą būstą

Rent the entire dwelling

51861

15726

13696

11555

7122

3762

127312

Nuomojosi dalį būsto

Rent part of the dwelling

33348

20419

5476

3830

2351

1272

59379

Kita

Other

128035

45603

29094

26564

19138

7636

301632

Nenurodė

Not indicated

1669

788

365

241

162

113

3567

Mieste

Urban areas

870197

281777

249744

173091

123761

41824

2018534

Gyveno savininkai

Owner

716840

220163

213409

143103

105132

35033

1683045

Gyveno nuomininkai

Tenant

70399

31547

16179

12544

7036

3093

146632

Nuomojosi visą būstą

Rent the entire dwelling

43299

13419

11970

9845

5598

2467

102798

Nuomojosi dalį būsto

Rent part of the dwelling

27100

18128

4209

2699

1438

626

43834

Kita

Other

81870

29508

19914

17297

11498

3653

186733

Nenurodė

Not indicated

1088

559

242

147

95

45

2124

Kaime

Rural areas

397119

119625

109269

69874

59894

38457

1000880

Gyveno savininkai

Owner

335563

98703

96973

57672

49750

32465

844479

Gyveno nuomininkai

Tenant

14810

4598

2993

2841

2437

1941

40059

Nuomojosi visą būstą

Rent the entire dwelling

8562

2307

1726

1710

1524

1295

24514

Nuomojosi dalį būsto

Rent part of the dwelling

6248

2291

1267

1131

913

646

15545

Kita

Other

46165

16095

9180

9267

7640

3983

114899

Nenurodė

Not indicated

581

229

123

94

67

68

1443