book external view

Šeimos branduoliai su vaikais iki 18 metų pagal tipą ir asmenų skaičių

Nuclear families with children aged under 18 by type and number of members

Šeimos
branduolio tipas

Nuclear family type

Iš viso

Total

Vaikų skaičius šeimos branduolyje

Number of children in a nuclear family

Iš viso vaikų

Total number of children

Iš viso
asmenų

Total number of persons

0

1

2

3

4

≥5

Iš viso

Total

770873

404209

217423

120889

21611

4448

2293

554933

1988981

Sutuoktinių pora

Married couple

587950

360546

121606

87233

14865

2535

1165

357503

1533403

Sugyventinių pora

Cohabiting couple

75225

43663

18527

8858

2664

934

579

51281

201731

Viena motina ar vienas tėvas

Lone mother/father

107698

77290

24798

4082

979

549

146149

253847

Mieste

Urban areas

520099

271322

154703

80715

11087

1637

635

359518

1321962

Sutuoktinių pora

Married couple

395145

242615

85250

58371

7679

926

304

230449

1020739

Sugyventinių pora

Cohabiting couple

47200

28707

11906

5031

1144

288

124

27246

121646

Viena motina ar vienas tėvas

Lone mother/father

77754

57547

17313

2264

423

207

101823

179577

Kaime

Rural areas

250774

132887

62720

40174

10524

2811

1658

195415

667019

Sutuoktinių pora

Married couple

192805

117931

36356

28862

7186

1609

861

127054

512664

Sugyventinių pora

Cohabiting couple

28025

14956

6621

3827

1520

646

455

24035

80085

Viena motina ar vienas tėvas

Lone mother/father

29944

19743

7485

1818

556

342

44326

74270