book external view

Gyventojai* pagal pragyvenimo šaltinius ir ekonominį aktyvumą

Population** by source of livelihood and economic activity status

Pragyvenimo šaltiniai

Sources of livelihood

Iš viso

Total

Darbo
užmokestis

Salary or wage

Pajamos iš
savo ar šeimos verslo

Income from own or family business

Pajamos
iš žemės ūkio veiklos

Income from farming

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų

Income from property or investments

Pensija

Pension

Pašalpa

Benefit

Stipendija

Grant

Valstybės išlaikymas

State-supported

Šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikymas

Supported by the family and/or other persons

Kitas
pragyvenimo
šaltinis;
nenurodė

Other; not indicated

Iš viso

Total

2590217

1152027

80112

83057

20949

772834

282198

45003

33390

506719

94241

Užimti gyventojai

Employed

1175447

1093291

70540

44709

14704

63485

53530

9334

2551

49512

36614

Samdomi darbuotojai

Employees

1062045

1035326

13885

21434

11058

56768

49445

8837

2419

43890

16068

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

43830

27582

21847

3481

2537

2621

1089

121

1596

7837

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

52464

18058

31703

14578

886

3518

1851

208

63

2563

10795

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

14065

10331

3032

5153

197

502

779

47

29

1021

1590

Kiti

Other

1530

755

44

34

12

54

253

105

27

290

269

Nenurodė

Not indicated

1513

1239

29

29

14

22

113

16

13

152

55

Bedarbiai

Unemployed

291604

38798

4621

10235

1954

4062

122472

1422

6895

121987

34957

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

Economically inactive population

1122989

19932

4947

28098

4289

705267

106162

34245

23913

335149

22651

Moksleiviai, studentai

Pupils, students

284167

6160

1020

426

400

5043

21022

33897

2887

263743

5778

Pensijas gaunantys asmenys

Persons entilled pensions

631183

5038

1244

15746

2650

624402

24592

4243

17806

2469

Namų šeimininkai

Homemakers

91276

4158

1596

8410

776

6322

29007

163

1441

43379

10894

Dėl negalios nedirbantys asmenys

Persons not working due to disability

99865

1513

505

2607

287

69060

27197

77

8377

5950

1911

Kiti

Other

16498

3063

582

909

176

440

4344

108

6965

4271

1599

Nenurodė

Not indicated

177

6

4

15

2

20

34

2

31

71

19

Miesto gyventojai

Urban population

1735692

856488

51517

9099

16745

497682

178319

30374

19135

329722

56084

Užimti gyventojai

Employed

863258

812662

44681

6190

12242

51409

40517

7760

2051

39234

25188

Samdomi darbuotojai

Employees

794140

773642

11018

3983

9332

47017

38062

7361

1959

35338

12635

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

32847

22045

15451

788

2091

2032

851

103

1322

4884

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

30535

13758

16031

1084

671

2178

1154

164

50

1883

6668

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

3500

1712

2123

320

126

124

202

26

15

370

771

Kiti

Other

1130

573

36

9

10

42

167

97

19

220

187

Nenurodė

Not indicated

1106

932

22

6

12

16

81

9

8

101

43

Bedarbiai

Unemployed

172043

28508

3454

712

1409

2834

74634

1023

5009

73168

17913

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

Economically inactive population

700290

15313

3379

2185

3093

443435

63155

21591

12050

217277

12973

Moksleiviai, studentai

Pupils, students

189924

5098

817

120

353

3350

12644

21348

1952

177545

4564

Pensijas gaunantys asmenys

Persons entilled pensions

401917

4200

822

1372

1921

397645

17715

2126

12491

1738

Namų šeimininkai

Homemakers

41063

2886

980

370

488

3357

13419

106

800

21016

4340

Dėl negalios nedirbantys asmenys

Persons not working due to disability

56507

1123

351

186

198

38749

16290

56

3021

3949

1194

Kiti

Other

10879

2006

409

137

133

334

3087

81

4151

2276

1137

Nenurodė

Not indicated

101

5

3

12

1

4

13

25

43

10

Kaimo gyventojai

Rural population

854525

295539

28595

73958

4204

275152

103879

14629

14255

176997

38157

Užimti gyventojai

Employed

312189

280629

25859

38519

2462

12076

13013

1574

500

10278

11426

Samdomi darbuotojai

Employees

267905

261684

2867

17451

1726

9751

11383

1476

460

8552

3433

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

10983

5537

6396

2693

446

589

238

18

274

2953

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

21929

4300

15672

13494

215

1340

697

44

13

680

4127

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working ina family business or on a family farm

10565

8619

909

4833

71

378

577

21

14

651

819

Kiti

Other

400

182

8

25

2

12

86

8

8

70

82

Nenurodė

Not indicated

407

307

7

23

2

6

32

7

5

51

12

Bedarbiai

Unemployed

119561

10290

1167

9523

545

1228

47838

399

1886

48819

17044

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

Economically inactive population

422699

4619

1568

25913

1196

261832

43007

12654

11863

117872

9678

Moksleiviai, studentai

Pupils, students

94243

1062

203

306

47

1693

8378

12549

935

86198

1214

Pensijas gaunantys asmenys

Persons entilled pensions

229266

838

422

14374

729

226757

6877

2117

5315

731

Namų šeimininkai

Homemakers

50213

1272

616

8040

288

2965

15588

57

641

22363

6554

Dėl negalios nedirbantys asmenys

Persons not working due to disability

43358

390

154

2421

89

30311

10907

21

5356

2001

717

Kiti

Other

5619

1057

173

772

43

106

1257

27

2814

1995

462

Nenurodė

Not indicated

76

1

1

3

1

16

21

2

6

28

9

Vyrai

Males

1170110

550745

47554

45013

12389

276572

112349

20618

19292

243639

57645

Užimti gyventojai

Employed

558623

518793

42321

27091

9204

24986

14209

3762

922

19810

20600

Samdomi darbuotojai

Employees

489563

482860

7158

11860

6453

21505

12601

3465

862

16988

8328

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

30286

19310

15332

2663

2006

1551

502

67

864

5360

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

29119

9237

18481

9894

628

1652

720

104

32

1192

5935

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

7725

5942

1301

2632

95

248

261

29

6

517

814

Kiti

Other

935

595

28

21

11

18

72

92

17

166

128

Nenurodė

Not indicated

995

849

21

21

11

12

53

5

5

83

35

Bedarbiai

Unemployed

174914

23301

3029

5941

1334

2012

64217

634

3830

75002

25647

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

Economically inactive population

436475

8646

2202

11971

1851

249566

33910

16220

14511

148790

11385

Moksleiviai, studentai

Pupils, students

138023

2881

527

253

244

2453

8864

16139

1397

128313

3140

Pensijas gaunantys asmenys

Persons entilled pensions

208632

2219

547

6832

1032

206386

6120

1554

4012

952

Namų šeimininkai

Homemakers

28103

1105

479

2818

306

5202

4327

12

356

11110

5316

Dėl negalios nedirbantys asmenys

Persons not working due to disability

51373

843

274

1409

160

35229

13706

37

4660

2771

1018

Kiti

Other

10344

1598

375

659

109

296

893

32

6544

2584

959

Nenurodė

Not indicated

98

5

2

10

8

13

2

29

37

13

Moterys

Females

1420107

601282

32558

38044

8560

496262

169849

24385

14098

263080

36596

Užimtos gyventojos

Employed

616824

574498

28219

17618

5500

38499

39321

5572

1629

29702

16014

Samdomos darbuotojos

Employees

572482

552466

6727

9574

4605

35263

36844

5372

1557

26902

7740

Savarankiškai dirbančios ir samdančios darbuotojus moterys

Self-employed with employees

13544

8272

6515

818

531

1070

587

54

732

2477

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbančios moterys

Self-employed without employees

23345

8821

13222

4684

258

1866

1131

104

31

1371

4860

Padedančios šeimos narės, dirbančios šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

6340

4389

1731

2521

102

254

518

18

23

504

776

Kitos

Other

595

160

16

13

1

36

181

13

10

124

141

Nenurodė

Not indicated

518

390

8

8

3

10

60

11

8

69

20

Bedarbės

Unemployed

116690

15497

1592

4294

620

2050

58255

788

3065

46985

9310

Ekonomiškai neaktyvios gyventojos

Economically inactive population

686514

11286

2745

16127

2438

455701

72252

18025

9402

186359

11266

Moksleivės, studentės

Pupils, students

146144

3279

493

173

156

2590

12158

17758

1490

135430

2638

Pensijas gaunančios moterys

Persons entilled pensions

422551

2819

697

8914

1618

418016

18472

2689

13794

1517

Namų šeimininkės

Homemakers

63173

3053

1117

5592

470

1120

24680

151

1085

32269

5578

Dėl negalios nedirbančios moterys

Persons not working due to disability

48492

670

231

1198

127

33831

13491

40

3717

3179

893

Kitos

Other

6154

1465

207

250

67

144

3451

76

421

1687

640

Nenurodė

Not indicated

79

1

2

5

2

12

21

2

34

6

* 15 metų ir vyresni; buvo galima žymėti 1, 2 ar 3 pragyvenimo šaltinius; pragyvenimo šaltiniai per paskutinius 12 mėn. iki surašymo; ekonominis aktyvumas – paskutinę savaitę iki surašymo).

** Aged 15 and older; it was possible to mark 1, 2 or 3 sources of livelihood; sources of livelihood during 12 months prior to the Census; economic activity status – during the week prior to the Census).