book external view

Gyventojai pagal pagrindinį pragyvenimo šaltinį

Population by main source of livelihood

Pagrindinis pragyvenimo šaltinis

Main source of livelihood

2001

2011

iš viso

total

proc.

per cent

iš viso

total

proc.

per cent

Iš viso

Total

3483972

100,0

3043429

100,0

Darbo užmokestis

Salary or wage

997148

28,6

1093058

35,9

Pajamos iš savo ar šeimos verslo

Income from own or family business

49088

1,4

44107

1,5

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Income from farming

97137

2,8

37880

1,2

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų

Income from property or investments

2301

0,1

3725

0,1

Pensija

Pension

751337

21,6

715572

23,5

Pašalpa

Benefit

149613

4,3

214885

7,1

Stipendija

Grant

37679

1,1

16776

0,6

Valstybės išlaikymas

State-supported

36144

1,0

29667

1,0

Šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikymas

Supported by the family and/or other persons

1160727

33,3

837501

27,5

Kitas pragyvenimo šaltinis

Other

88467

2,5

49803

1,6

Nenurodė

Not indicated

114331

3,3

455

0,0

Miesto gyventojai

Urban population

2332098

100,0

2031211

100,0

Darbo užmokestis

Salary or wage

792268

34,0

814306

40,1

Pajamos iš savo ar šeimos verslo

Income from own or family business

39883

1,7

33164

1,6

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Income from farming

4247

0,2

2502

0,1

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų

Income from property or investments

1592

0,1

2725

0,2

Pensija

Pension

443369

19,0

455226

22,4

Pašalpa

Benefit

75335

3,2

125410

6,2

Stipendija

Grant

27083

1,1

9753

0,5

Valstybės išlaikymas

State-supported

20051

0,9

16758

0,8

Šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikymas

Supported by the family and/or other persons

769043

33,0

544799

26,8

Kitas pragyvenimo šaltinis

Other

52370

2,2

26218

1,3

Nenurodė

Not indicated

106857

4,6

350

0,0

Kaimo gyventojai

Rural population

1151874

100,0

1012218

100,0

Darbo užmokestis

Salary or wage

204880

17,8

278752

27,5

Pajamos iš savo ar šeimos verslo

Income from own or family business

9205

0,8

10943

1,1

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Income from farming

92890

8,1

35378

3,5

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų

Income from property or investments

709

0,1

1000

0,1

Pensija

Pension

307968

26,7

260346

25,7

Pašalpa

Benefit

74278

6,4

89475

8,9

Stipendija

Grant

10596

0,9

7023

0,7

Valstybės išlaikymas

State-supported

16093

1,4

12909

1,3

Šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikymas

Supported by the family and/or other persons

391684

34,0

292702

28,9

Kitas pragyvenimo šaltinis

Other

36097

3,1

23585

2,3

Nenurodė

Not indicated

7474

0,7

105

0,0

Vyrai

Males

1629148

100,0

1402604

100,0

Darbo užmokestis

Salary or wage

471553

28,9

523171

37,3

Pajamos iš savo ar šeimos verslo

Income from own or family business

30961

1,9

25643

1,8

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Income from farming

58675

3,6

22086

1,6

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų

Income from property or investments

1401

0,1

2286

0,2

Pensija

Pension

265197

16,3

253669

18,1

Pašalpa

Benefit

49272

3,0

92069

6,6

Stipendija

Grant

17537

1,1

8397

0,6

Valstybės išlaikymas

State-supported

25746

1,6

18180

1,3

Šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikymas

Supported by the family and/or other persons

588432

36,1

423853

30,2

Kitas pragyvenimo šaltinis

Other

59354

3,6

32943

2,3

Nenurodė

Not indicated

61020

3,8

307

0,0

Moterys

Females

1854824

100,0

1640825

100,0

Darbo užmokestis

Salary or wage

525595

28,3

569887

34,7

Pajamos iš savo ar šeimos verslo

Income from own or family business

18127

1,0

18464

1,1

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Income from farming

38462

2,1

15794

1,0

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų

Income from property or investments

900

0,0

1439

0,1

Pensija

Pension

486140

26,2

461903

28,2

Pašalpa

Benefit

100341

5,4

122816

7,5

Stipendija

Grant

20142

1,1

8379

0,5

Valstybės išlaikymas

State-supported

10398

0,6

11487

0,7

Šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikymas

Supported by the family and/or other persons

572295

30,8

413648

25,2

Kitas pragyvenimo šaltinis

Other

29113

1,6

16860

1,0

Nenurodė

Not indicated

53311

2,9

148

0,0