book external view

Užimti gyventojai* pagal vietovę, kurioje dirbo

Employed population** by location of workplace

Iš viso

Total

Miesto
gyventojai

Urban population

Kaimo
gyventojai

Rural population

Vyrai

Males

Moterys

Females

Iš viso

Total

1175447

863258

312189

558623

616824

Toje pačioje vietovėje, kur ir gyveno

In the same locality as the place of residence

896298

747526

148772

396530

499768

Kitoje vietovėje Lietuvoje

In another locality within Lithuania

246628

90609

156019

140459

106169

Užsienyje

Abroad

24407

17471

6936

16625

7782

Nenurodė

Not indicated

8114

7652

462

5009

3105

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.