book external view

Užimti gyventojai* pagal ekonominės veiklos rūšis ir profesijų grupes

Employed population** by economic activity and occupational group

Ekonominės veiklos rūšis

Economic activity

Iš viso

Total

Vadovai

Managers

Specialistai

Professionals

Technikai
ir jaunesnieji
specialistai

Technicians
and associate professionals

Tarnautojai

Clerical support workers

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

Kvalifikuoti
žemės, miškų
ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural,
forestry and fishery workers

Kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai

Craft and related
trades workers

Įrenginių
ir mašinų
operatoriai
ir surinkėjai

Plant and machine operators
and assemblers

Nekvalifikuoti
darbininkai

Elementary
occupations

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces
occupations

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

1175447

129534

268584

112409

45128

146672

38875

158930

113077

103856

5477

52905

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

68830

3227

2992

2130

872

967

37502

3389

8053

9698

Pramonė

Industry

209097

17842

23455

17756

6556

6534

574

78305

37417

20382

276

Statyba

Construction

78975

10789

7592

5822

963

715

13

36839

8735

7429

78

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

205590

33653

30980

18283

8096

69097

193

18544

8418

12561

5765

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

86779

7724

8734

6916

10159

2392

6838

38665

5264

87

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

32336

3589

1457

3137

609

16438

1042

413

5650

1

Informacija ir ryšiai

Information and communication

24362

4132

12819

2812

1435

690

1291

249

460

474

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

19291

3095

6711

5338

2960

543

67

33

223

321

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

13294

2762

2198

2376

596

1371

145

1668

477

1484

217

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

46918

8934

21531

6913

3676

1157

12

1220

729

1795

951

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

35919

3515

4716

2452

1534

7812

87

2088

2635

7210

3870

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

76539

9142

20772

14710

2053

9710

864

1821

3561

5477

8429

Švietimas

Education

130619

10162

70866

5078

2433

11377

27

2717

1971

16689

9299

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

87935

4524

42989

12400

1084

9067

1375

2112

6331

8053

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

20767

3093

6520

2825

1445

1593

33

636

339

1968

2315

Kita veikla***

Other activities****

23719

3120

3591

3039

566

6491

1420

736

2554

2202

Nenurodė

Not indicated

14477

231

661

422

91

718

289

627

274

597

10567

Miesto gyventojai

Urban population

863258

102655

220360

89154

34221

107896

11297

113089

72950

65932

4376

41328

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

19198

1299

1219

764

261

413

10823

1204

1484

1731

Pramonė

Industry

152910

14115

19848

14064

5117

4845

131

55925

25598

13020

247

Statyba

Construction

57808

8652

6408

4600

781

525

8

26731

5254

4772

77

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

156424

26825

25957

14855

6345

51343

89

12843

5516

8787

3864

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

64564

5957

7463

5671

6756

1861

4909

28111

3752

84

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

25019

2902

1236

2555

516

12674

801

304

4030

1

Informacija ir ryšiai

Information and communication

21421

3646

11514

2477

1210

579

1059

190

345

401

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

16489

2677

5971

4345

2538

441

52

31

184

250

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

11221

2372

1909

2057

514

1111

105

1375

353

1251

174

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

39921

7517

18806

5845

3171

945

5

958

499

1408

767

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

28441

2967

4068

2037

1250

5919

57

1586

1698

5775

3084

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

57781

7150

17539

11549

1487

5547

502

902

1904

4376

6825

Švietimas

Education

97772

7676

55381

4045

1771

8179

5

1903

665

10695

7452

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

68109

3710

34392

9207

844

6330

1077

1396

4583

6570

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

16304

2319

5192

2237

1117

1301

29

524

211

1452

1922

Kita veikla***

Other activities****

19389

2687

2921

2502

466

5291

1181

557

1882

1902

Nenurodė

Not indicated

10487

184

536

344

77

592

45

459

181

361

7708

Kaimo gyventojai

Rural population

312189

26879

48224

23255

10907

38776

27578

45841

40127

37924

1101

11577

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

49632

1928

1773

1366

611

554

26679

2185

6569

7967

Pramonė

Industry

56187

3727

3607

3692

1439

1689

443

22380

11819

7362

29

Statyba

Construction

21167

2137

1184

1222

182

190

5

10108

3481

2657

1

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

49166

6828

5023

3428

1751

17754

104

5701

2902

3774

1901

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

22215

1767

1271

1245

3403

531

1929

10554

1512

3

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

7317

687

221

582

93

3764

241

109

1620

Informacija ir ryšiai

Information and communication

2941

486

1305

335

225

111

232

59

115

73

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

2802

418

740

993

422

102

15

2

39

71

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

2073

390

289

319

82

260

40

293

124

233

43

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

6997

1417

2725

1068

505

212

7

262

230

387

184

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

7478

548

648

415

284

1893

30

502

937

1435

786

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

18758

1992

3233

3161

566

4163

362

919

1657

1101

1604

Švietimas

Education

32847

2486

15485

1033

662

3198

22

814

1306

5994

1847

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

19826

814

8597

3193

240

2737

298

716

1748

1483

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

4463

774

1328

588

328

292

4

112

128

516

393

Kita veikla***

Other activities****

4330

433

670

537

100

1200

239

179

672

300

Nenurodė

Not indicated

3990

47

125

78

14

126

244

168

93

236

2859

Vyrai

Males

558623

71170

79727

45625

13143

42571

22465

116664

94764

45426

4632

22436

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

43207

2421

1521

1257

279

400

21465

2565

7813

5486

Pramonė

Industry

117386

11949

11159

9366

2333

1952

428

46537

23239

10220

203

Statyba

Construction

68986

9189

4602

4063

298

395

13

35236

8606

6516

68

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

90570

17916

13785

8372

3676

15660

117

14570

7833

6018

2623

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

63577

5081

3964

3743

2914

1136

6357

36651

3667

64

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

7111

1182

350

786

140

2813

433

357

1050

Informacija ir ryšiai

Information and communication

13371

2554

7167

1428

374

242

940

216

177

273

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

5239

1317

1775

1218

480

230

44

33

49

93

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

7267

1658

902

1091

248

559

124

1507

439

622

117

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

19871

4715

8581

2419

975

382

10

900

660

800

429

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

19197

1981

1432

1072

503

5827

59

1654

2425

2204

2040

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

37480

4645

5430

5893

266

8615

710

1721

1293

4632

4275

Švietimas

Education

28322

2598

11269

1617

178

1909

20

2177

1759

4380

2415

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

12903

1073

4503

981

87

1158

1039

1975

851

1236

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

7327

1196

1643

1335

264

588

11

424

291

611

964

Kita veikla***

Other activities****

7650

1538

1291

762

85

503

1033

479

1103

856

Nenurodė

Not indicated

9159

157

353

222

43

202

218

538

267

379

6780

Moterys

Females

616824

58364

188857

66784

31985

104101

16410

42266

18313

58430

845

30469

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

25623

806

1471

873

593

567

16037

824

240

4212

Pramonė

Industry

91711

5893

12296

8390

4223

4582

146

31768

14178

10162

73

Statyba

Construction

9989

1600

2990

1759

665

320

1603

129

913

10

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

115020

15737

17195

9911

4420

53437

76

3974

585

6543

3142

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

23202

2643

4770

3173

7245

1256

481

2014

1597

23

Apgyvendinimo
ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

25225

2407

1107

2351

469

13625

609

56

4600

1

Informacija ir ryšiai

Information and communication

10991

1578

5652

1384

1061

448

351

33

283

201

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

14052

1778

4936

4120

2480

313

23

174

228

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

6027

1104

1296

1285

348

812

21

161

38

862

100

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

27047

4219

12950

4494

2701

775

2

320

69

995

522

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

16722

1534

3284

1380

1031

1985

28

434

210

5006

1830

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

39059

4497

15342

8817

1787

1095

154

100

2268

845

4154

Švietimas

Education

102297

7564

59597

3461

2255

9468

7

540

212

12309

6884

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

75032

3451

38486

11419

997

7909

336

137

5480

6817

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

13440

1897

4877

1490

1181

1005

22

212

48

1357

1351

Kita veikla***

Other activities****

16069

1582

2300

2277

481

5988

387

257

1451

1346

Nenurodė

Not indicated

5318

74

308

200

48

516

71

89

7

218

3787

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.

*** Kita aptarnavimo veikla; namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu; ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla.

**** Other service activities; activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use; activities of extraterritorial organisations and bodies.