book external view

Užimti vyrai ir moterys* pagal profesijų grupes ir išsilavinimą

Employed males and females** by occupational group and educational attainment

Profesijų grupės

Occupational group

Iš viso

Total

Aukštasis

Higher

Aukštesnysis
ir specialusis vidurinis

Post-secondary tertiary
and special secondary

Vidurinis

Upper secondary

Pagrindinis

Lower secondary

Pradinis

Primary

Nebaigė pradinės
mokyklos, nelankė
mokyklos, neraštingi

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

1175447

431465

257626

390698

87482

7926

92

158

Vyrai

Males

558623

170517

110333

215658

56567

5402

64

82

Vadovai

Managers

71170

46117

13115

10470

1345

116

1

6

Specialistai

Professionals

79727

66793

6665

5538

663

64

1

3

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

45625

16641

12742

14168

1917

149

2

6

Tarnautojai

Clerical support workers

13143

3064

3038

5834

1095

110

1

1

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

42571

6407

10128

21534

4220

270

1

11

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

22465

3154

5872

9932

3130

373

2

2

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

116664

9601

27218

59919

18170

1714

13

29

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

94764

5020

20264

54653

13622

1174

12

19

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

45426

3086

6852

23469

10704

1285

27

3

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

4632

2182

656

1630

158

5

1

Nenurodė

Not indicated

22436

8452

3783

8511

1543

142

4

1

Moterys

Females

616824

260948

147293

175040

30915

2524

28

76

Vadovės

Managers

58364

39695

11616

6407

597

45

1

3

Specialistės

Professionals

188857

147710

33168

7088

831

56

4

Technikės ir jaunesniosios specialistės

Technicians and associate professionals

66784

28208

23660

13515

1302

92

1

6

Tarnautojos

Clerical support workers

31985

9737

9841

11073

1243

89

1

1

Paslaugų sektoriaus darbuotojos ir pardavėjos

Service and sales workers

104101

12161

26708

56312

8350

538

4

28

Kvalifikuotos žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojos

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

16410

2585

6496

6014

1161

148

4

2

Kvalifikuotos darbininkės ir amatininkės

Craft and related trades workers

42266

3008

10619

23249

5005

372

13

Įrenginių ir mašinų operatorės ir surinkėjos

Plant and machine operators and assemblers

18313

1360

4257

10396

2143

151

1

5

Nekvalifikuotos darbininkės

Elementary occupations

58430

3394

13794

31301

8991

932

12

6

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovės

Armed forces occupations

845

579

120

128

17

1

Nenurodė

Not indicated

30469

12511

7014

9557

1275

100

4

8

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.