book external view

Užimti gyventojai* pagal profesijų grupes ir išsilavinimą

Employed population** by occupational group and educational attainment

Profesijų grupės

Occupational group

Iš viso

Total

Aukštasis

Higher

Aukštesnysis
ir specialusis
vidurinis

Post-secondary tertiary and special secondary

Vidurinis

Upper secondary

Pagrindinis

Lower secondary

Pradinis

Primary

Nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, neraštingi

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

1175447

431465

257626

390698

87482

7926

92

158

Vadovai

Managers

129534

85812

24731

16877

1942

161

2

9

Specialistai

Professionals

268584

214503

39833

12626

1494

120

1

7

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

112409

44849

36402

27683

3219

241

3

12

Tarnautojai

Clerical support workers

45128

12801

12879

16907

2338

199

2

2

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

146672

18568

36836

77846

12570

808

5

39

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

38875

5739

12368

15946

4291

521

6

4

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

158930

12609

37837

83168

23175

2086

13

42

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

113077

6380

24521

65049

15765

1325

13

24

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

103856

6480

20646

54770

19695

2217

39

9

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

5477

2761

776

1758

175

6

1

Nenurodė

Not indicated

52905

20963

10797

18068

2818

242

8

9

Miesto gyventojai

Urban population

863258

353735

184195

268038

52411

4683

53

143

Vadovai

Managers

102655

70263

18179

12714

1370

118

2

9

Specialistai

Professionals

220360

178975

30331

9824

1134

89

1

6

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

89154

37621

28086

20997

2265

172

3

10

Tarnautojai

Clerical support workers

34221

10586

9491

12407

1597

137

1

2

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

107896

14790

27062

56821

8619

564

3

37

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural,
forestry and fishery workers

11297

2534

3803

4204

698

56

2

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

113089

9676

27872

59278

14852

1362

12

37

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

72950

4876

16381

41982

8926

753

10

22

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

65932

4977

13918

34899

10873

1242

14

9

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

4376

2356

604

1293

117

5

1

Nenurodė

Not indicated

41328

17081

8468

13619

1960

185

7

8

Kaimo gyventojai

Rural population

312189

77730

73431

122660

35071

3243

39

15

Vadovai

Managers

26879

15549

6552

4163

572

43

Specialistai

Professionals

48224

35528

9502

2802

360

31

1

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

23255

7228

8316

6686

954

69

2

Tarnautojai

Clerical support workers

10907

2215

3388

4500

741

62

1

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

38776

3778

9774

21025

3951

244

2

2

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

27578

3205

8565

11742

3593

465

6

2

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

45841

2933

9965

23890

8323

724

1

5

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

40127

1504

8140

23067

6839

572

3

2

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

37924

1503

6728

19871

8822

975

25

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

1101

405

172

465

58

1

Nenurodė

Not indicated

11577

3882

2329

4449

858

57

1

1

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.