book external view

Užimti vyrai ir moterys* pagal profesijų ir amžiaus grupes

Employed males and females** by occupational and age group

Ekonominės
veiklos rūšis

Economic activity

Iš viso

Total

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

≥65

Iš viso

Total

1175447

6078

87256

136129

134523

147926

158951

165561

157749

105692

51243

24339

Vyrai

Males

558623

3548

47003

69269

67232

69499

72830

75390

70029

46480

25186

12157

Vadovai

Managers

71170

37

1476

5895

9255

10108

10348

10709

10176

6901

4072

2193

Specialistai

Professionals

79727

94

5313

15536

12430

9247

7994

8305

8150

5891

3777

2990

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

45625

195

4433

6872

5832

6173

5857

5544

4858

3288

1822

751

Tarnautojai

Clerical support workers

13143

155

1982

2221

1576

1526

1536

1419

1261

856

416

195

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

42571

445

5455

5545

4931

5841

6259

5179

4131

2683

1409

693

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

22465

164

1812

1930

2023

2772

3222

3514

3232

2198

1076

522

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

116664

729

10504

14149

13885

14252

14979

15954

15238

10118

5206

1650

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

94764

284

5330

7369

8766

11028

14877

17104

15680

9106

4219

1001

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

45426

1070

7005

5442

4454

4430

4497

5109

5217

4150

2417

1635

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

4632

46

458

845

1269

998

605

293

118

Nenurodė

Not indicated

22436

329

3235

3465

2811

3124

2656

2260

1968

1289

772

527

Moterys

Females

616824

2530

40253

66860

67291

78427

86121

90171

87720

59212

26057

12182

Vadovės

Managers

58364

20

1255

4739

6846

7936

8708

9222

9165

6258

2976

1239

Specialistės

Professionals

188857

87

7322

23918

22152

23815

25648

25950

26435

18778

9637

5115

Technikės ir jaunesniosios specialistės

Technicians and associate professionals

66784

188

5564

9227

7907

8129

8688

8934

8717

5975

2523

932

Tarnautojos

Clerical support workers

31985

139

2779

3986

3424

3622

4187

4598

4559

3038

1221

432

Paslaugų sektoriaus darbuotojos ir pardavėjos

Service and sales workers

104101

961

12417

11453

11505

14021

14495

14864

12827

7564

2867

1127

Kvalifikuotos žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojos

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

16410

61

903

964

1157

1833

2629

2953

2893

2036

634

347

Kvalifikuotos darbininkės ir amatininkės

Craft and related trades workers

42266

213

2208

3311

4878

6614

7116

7391

6021

3380

880

254

Įrenginių ir mašinų operatorės ir surinkėjos

Plant and machine operators and assemblers

18313

64

955

1381

2102

2872

3183

3072

2675

1556

374

79

Nekvalifikuotos darbininkės

Elementary occupations

58430

505

3188

3741

4243

5907

7497

9267

10544

7945

3635

1958

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovės

Armed forces occupations

845

3

33

115

127

194

182

110

81

Nenurodė

Not indicated

30469

289

3629

4025

2950

3484

3788

3810

3803

2682

1310

699

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.