book external view

Užimti gyventojai* pagal profesijų ir amžiaus grupes

Employed population** by occupational and age group

Ekonominės
veiklos rūšis

Economic activity

Iš viso

Total

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

≥65

Iš viso

Total

1175447

6078

87256

136129

134523

147926

158951

165561

157749

105692

51243

24339

Vadovai

Managers

129534

57

2731

10634

16101

18044

19056

19931

19341

13159

7048

3432

Specialistai

Professionals

268584

181

12635

39454

34582

33062

33642

34255

34585

24669

13414

8105

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

112409

383

9997

16099

13739

14302

14545

14478

13575

9263

4345

1683

Tarnautojai

Clerical support workers

45128

294

4761

6207

5000

5148

5723

6017

5820

3894

1637

627

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

146672

1406

17872

16998

16436

19862

20754

20043

16958

10247

4276

1820

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

38875

225

2715

2894

3180

4605

5851

6467

6125

4234

1710

869

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

158930

942

12712

17460

18763

20866

22095

23345

21259

13498

6086

1904

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

113077

348

6285

8750

10868

13900

18060

20176

18355

10662

4593

1080

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

103856

1575

10193

9183

8697

10337

11994

14376

15761

12095

6052

3593

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

5477

49

491

960

1396

1192

787

403

199

Nenurodė

Not indicated

52905

618

6864

7490

5761

6608

6444

6070

5771

3971

2082

1226

Miesto gyventojai

Urban population

863258

3916

60833

103687

101012

107156

111700

117976

116021

79748

40620

20589

Vadovai

Managers

102655

43

2169

8813

13193

14285

14840

15372

14998

10319

5712

2911

Specialistai

Professionals

220360

144

10303

33432

29045

26966

26864

27258

27889

20183

11111

7165

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

89154

298

7899

13129

11066

11242

11106

11212

10723

7396

3618

1465

Tarnautojai

Clerical support workers

34221

229

3687

4940

3942

3761

4086

4350

4399

2978

1321

528

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

107896

1042

13205

12553

11917

14107

14545

14538

12838

8046

3514

1591

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

11297

84

1157

1218

1179

1367

1388

1499

1489

1121

577

218

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

113089

513

7656

11830

12863

14553

15346

16997

16113

10560

4992

1666

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

72950

173

3624

5558

7015

8812

11055

12774

12293

7392

3400

854

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

65932

910

6035

5752

5032

5880

6787

8824

10457

8504

4623

3128

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

4376

31

341

764

1142

958

631

341

168

Nenurodė

Not indicated

41328

449

4757

5698

4618

5225

5052

4811

4654

3249

1752

1063

Kaimo gyventojai

Rural population

312189

2162

26423

32442

33511

40770

47251

47585

41728

25944

10623

3750

Vadovai

Managers

26879

14

562

1821

2908

3759

4216

4559

4343

2840

1336

521

Specialistai

Professionals

48224

37

2332

6022

5537

6096

6778

6997

6696

4486

2303

940

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technicians and associate professionals

23255

85

2098

2970

2673

3060

3439

3266

2852

1867

727

218

Tarnautojai

Clerical support workers

10907

65

1074

1267

1058

1387

1637

1667

1421

916

316

99

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Service and sales workers

38776

364

4667

4445

4519

5755

6209

5505

4120

2201

762

229

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

27578

141

1558

1676

2001

3238

4463

4968

4636

3113

1133

651

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Craft and related trades workers

45841

429

5056

5630

5900

6313

6749

6348

5146

2938

1094

238

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Plant and machine operators and assemblers

40127

175

2661

3192

3853

5088

7005

7402

6062

3270

1193

226

Nekvalifikuoti darbininkai

Elementary occupations

37924

665

4158

3431

3665

4457

5207

5552

5304

3591

1429

465

Ginkluotųjų pajėgų profesijų atstovai

Armed forces occupations

1101

18

150

196

254

234

156

62

31

Nenurodė

Not indicated

11577

169

2107

1792

1143

1383

1392

1259

1117

722

330

163

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.