book external view

Užimti vyrai ir moterys* pagal ekonominės veiklos rūšis ir išsilavinimą

Employed males and females** by economic activity and educational attainment

Ekonominės
veiklos rūšis

Economic activity

Iš viso

Total

Aukštasis

Higher

Aukštesnysis ir
specialusis vidurinis

Post-secondary tertiary
and special secondary

Vidurinis

Upper secondary

Pagrindinis

Lower secondary

Pradinis

Primary

Nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, neraštingi

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

1175447

431465

257626

390698

87482

7926

92

158

Vyrai

Males

558623

170517

110333

215658

56567

5402

64

82

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

43207

5904

9675

19064

7567

975

19

3

Pramonė

Industry

117386

25710

25685

50160

14407

1395

10

19

Statyba

Construction

68986

13638

14473

30644

9326

881

11

13

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

90570

27939

17555

35738

8610

705

7

16

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

63577

11121

15230

30277

6445

489

3

12

Apgyvendinimo
ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

7111

1804

1019

3524

712

51

1

Informacija ir ryšiai

Information and communication

13371

8959

1221

2734

424

30

1

2

Finansinė
ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

5239

4057

432

621

120

9

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

7267

2716

1574

2317

604

54

2

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

19871

14296

1716

3115

672

69

2

1

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

19197

4556

3898

8660

1894

183

3

3

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

37480

18896

6618

10583

1283

92

2

6

Švietimas

Education

28322

15563

4670

6445

1473

169

2

Žmonių sveikatos priežiūra
ir socialinis darbas

Human health and social work activities

12903

6277

2290

3447

812

75

1

1

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

7327

3624

1235

2017

419

32

Kta veikla***

Other activities****

7650

2778

1520

2540

705

103

2

2

Nenurodė

Not indicated

9159

2679

1522

3772

1094

90

1

1

Moterys

Females

616824

260948

147293

175040

30915

2524

28

76

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

25623

4146

8982

9657

2545

287

5

1

Pramonė

Industry

91711

21036

23350

38961

7773

571

2

18

Statyba

Construction

9989

4662

2392

2472

420

42

1

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

115020

35056

28533

43907

7054

449

3

18

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

23202

8321

6392

7429

995

64

1

Apgyvendinimo
ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

25225

5232

4841

12802

2210

136

4

Informacija ir ryšiai

Information and communication

10991

7698

1221

1802

254

15

1

Finansinė
ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

14052

10144

2161

1490

247

9

1

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

6027

2699

1372

1663

264

26

2

1

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

27047

20168

3068

3180

586

44

1

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

16722

6257

3348

5940

1087

88

1

1

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

39059

29447

5130

3858

568

53

1

2

Švietimas

Education

102297

64966

17803

16454

2727

333

4

10

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

75032

27621

30278

14428

2434

256

4

11

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

13440

6772

3583

2614

422

47

1

1

Kta veikla***

Other activities****

16069

4825

3858

6407

900

74

3

2

Nenurodė

Not indicated

5318

1898

981

1976

429

30

4

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.