book external view

Užimti gyventojai* pagal ekonominės veiklos rūšis ir išsilavinimą

Employed population** by economic activity and educational attainment

Ekonominės
veiklos rūšis

Economic activity

Iš viso

Total

Aukštasis

Higher

Aukštesnysis ir
specialusis vidurinis

Post-secondary tertiary
and special secondary

Vidurinis

Upper secondary

Pagrindinis

Lower secondary

Pradinis

Primary

Nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, neraštingi

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

1175447

431465

257626

390698

87482

7926

92

158

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

68830

10050

18657

28721

10112

1262

24

4

Pramonė

Industry

209097

46746

49035

89121

22180

1966

12

37

Statyba

Construction

78975

18300

16865

33116

9746

923

11

14

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

205590

62995

46088

79645

15664

1154

10

34

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

86779

19442

21622

37706

7440

553

4

12

Apgyvendinimo
ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

32336

7036

5860

16326

2922

187

5

Informacija ir ryšiai

Information and communication

24362

16657

2442

4536

678

45

1

3

Finansinė
ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

19291

14201

2593

2111

367

18

1

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

13294

5415

2946

3980

868

80

4

1

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

46918

34464

4784

6295

1258

113

3

1

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

35919

10813

7246

14600

2981

271

4

4

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

76539

48343

11748

14441

1851

145

3

8

Švietimas

Education

130619

80529

22473

22899

4200

502

4

12

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

87935

33898

32568

17875

3246

331

5

12

Meninė, pramoginė
ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

20767

10396

4818

4631

841

79

1

1

Kita veikla***

Other activities****

23719

7603

5378

8947

1605

177

5

4

Nenurodė

Not indicated

14477

4577

2503

5748

1523

120

1

5

Miesto gyventojai

Urban population

863258

353735

184195

268038

52411

4683

196

Žemės ūkis, miškininkystė
ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

19198

4592

5666

7191

1593

152

4

Pramonė

Industry

152910

38652

36399

62976

13593

1251

39

Statyba

Construction

57808

14920

12658

23400

6207

603

20

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

156424

51928

34910

58246

10524

773

43

Transportas
ir saugojimas

Transportation and storage

64564

16309

15809

26983

5056

392

15

Apgyvendinimo
ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

25019

5805

4592

12430

2044

143

5

Informacija ir ryšiai

Information and communication

21421

14911

2059

3855

554

38

4

Finansinė
ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

16489

12425

2048

1706

295

14

1

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

11221

4686

2512

3251

703

67

2

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

39921

29734

3991

5144

960

88

4

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

28441

9136

5711

11251

2139

197

7

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence;
compulsory social security

57781

39955

7824

8874

1042

76

10

Švietimas

Education

97772

63424

15835

15352

2764

384

13

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

68109

28489

24681

12532

2154

239

14

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

16304

8706

3309

3603

623

61

2

Kita veikla***

Other activities****

19389

6434

4456

7162

1204

126

7

Nenurodė

Not indicated

10487

3629

1735

4082

956

79

6

Kaimo gyventojai

Rural population

312189

77730

73431

122660

35071

3243

39

15

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

49632

5458

12991

21530

8519

1110

22

2

Pramonė

Industry

56187

8094

12636

26145

8587

715

3

7

Statyba

Construction

21167

3380

4207

9716

3539

320

3

2

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles

49166

11067

11178

21399

5140

381

1

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

22215

3133

5813

10723

2384

161

1

Apgyvendinimo
ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

7317

1231

1268

3896

878

44

Informacija ir ryšiai

Information and communication

2941

1746

383

681

124

7

Finansinė
ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

2802

1776

545

405

72

4

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

2073

729

434

729

165

13

3

Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

6997

4730

793

1151

298

25

Administracinė
ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

7478

1677

1535

3349

842

74

1

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence; compulsory social security

18758

8388

3924

5567

809

69

1

Švietimas

Education

32847

17105

6638

7547

1436

118

1

2

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

19826

5409

7887

5343

1092

92

2

1

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

4463

1690

1509

1028

218

18

Kita veikla***

Other activities****

4330

1169

922

1785

401

51

2

Nenurodė

Not indicated

3990

948

768

1666

567

41

* 15 metų ir vyresni.

** aged 15 and older.