book external view

Užimti vyrai ir moterys* pagal ekonominės veiklos rūšis ir amžiaus grupes

Employed males and females** by economic activity and age group

Ekonominės
veiklos rūšis

Economic activity

Iš viso

Total

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

≥65

Iš viso

Total

1175447

6078

87256

136129

134523

147926

158951

165561

157749

105692

51243

24339

Vyrai

Males

558623

3548

47003

69269

67232

69499

72830

75390

70029

46480

25186

12157

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

43207

429

3544

3665

4076

5241

6326

6785

6215

4174

1979

773

Pramonė

Industry

117386

843

10300

13744

13443

13938

14639

16037

15791

10986

5833

1832

Statyba

Construction

68986

342

5505

8784

8790

8296

8472

9687

9540

6089

2759

722

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

90570

610

9581

14043

13009

12882

12849

11250

8619

4769

2089

869

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

63577

153

3375

5494

6394

7610

10103

11340

10136

5508

2707

757

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

7111

243

1788

1321

815

721

596

557

509

301

170

90

Informacija ir ryšiai

Information and communication

13371

45

1758

3659

2267

1562

1134

1047

884

557

320

138

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

5239

12

458

1371

865

694

605

448

349

247

134

56

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

7267

23

469

777

700

697

834

992

1068

846

540

321

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

19871

70

1612

3490

3067

2334

1895

2118

2049

1512

976

748

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

19197

215

2505

2429

2139

2195

2377

2389

2376

1551

758

263

Viešasis
valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence; compulsory social security

37480

82

1887

4135

5726

6870

6217

4537

3460

2459

1547

560

Švietimas

Education

28322

92

1226

1959

2063

2346

2703

3726

4612

3979

2869

2747

Žmonių
sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

12903

32

537

1072

1012

1201

1409

1661

1858

1719

1388

1014

Meninė,
pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

7327

68

709

1025

729

738

718

832

913

698

476

421

Kita veikla***

Other activities****

7650

51

536

763

772

877

825

952

916

703

489

766

Nenurodė

Not indicated

9159

238

1213

1538

1365

1297

1128

1032

734

382

152

80

Moterys

Females

616824

2530

40253

66860

67291

78427

86121

90171

87720

59212

26057

12182

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

25623

122

1334

1597

2081

2994

4089

4494

4444

3056

934

478

Pramonė

Industry

91711

330

4470

7870

10818

13358

14440

15365

13754

8252

2479

575

Statyba

Construction

9989

24

562

1306

1199

1107

1153

1383

1611

1113

401

130

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

115020

610

11655

15562

15413

16586

16290

15560

12702

7022

2520

1100

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

23202

77

1383

2716

2605

2893

3270

3589

3400

2302

776

191

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

25225

546

5418

3565

2717

2716

2677

2837

2579

1515

479

176

Informacija ir ryšiai

Information and communication

10991

38

1272

2492

1634

1311

1083

1070

997

705

279

110

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

14052

19

1200

3635

2196

1723

1701

1453

1156

677

220

72

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

6027

24

465

707

654

641

691

815

874

675

311

170

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

27047

97

2374

5351

3985

3116

2778

2854

2938

2003

1024

527

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

16722

128

1658

2106

1837

1729

2007

2355

2455

1619

582

246

Viešasis
valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence; compulsory social security

39059

36

1144

4992

5007

4991

5378

5331

5592

4214

1950

424

Švietimas

Education

102297

99

2457

6282

8334

11535

14719

16546

18359

13219

7155

3592

Žmonių
sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

75032

60

1901

4880

5218

9357

11137

11963

12538

9750

5251

2977

Meninė,
pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

13440

65

1006

1441

1143

1183

1657

1887

2057

1578

881

542

Kita veikla***

Other activities****

16069

71

1133

1611

1890

2505

2402

2029

1701

1206

723

798

Nenurodė

Not indicated

5318

184

821

747

560

682

649

640

563

306

92

74

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.

*** Kita aptarnavimo veikla; namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu; ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla.

**** Other service activities; activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use; activities of extraterritorial organisations and bodies.