book external view

Užimti gyventojai* pagal ekonominės veiklos rūšis ir amžiaus grupes

Employed population** by economic activity and age group

Ekonominės
veiklos rūšis

Economic activity

Iš viso

Total

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

≥65

Iš viso

Total

1175447

6078

87256

136129

134523

147926

158951

165561

157749

105692

51243

24339

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

68830

551

4878

5262

6157

8235

10415

11279

10659

7230

2913

1251

Pramonė

Industry

209097

1173

14770

21614

24261

27296

29079

31402

29545

19238

8312

2407

Statyba

Construction

78975

366

6067

10090

9989

9403

9625

11070

11151

7202

3160

852

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

205590

1220

21236

29605

28422

29468

29139

26810

21321

11791

4609

1969

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

86779

230

4758

8210

8999

10503

13373

14929

13536

7810

3483

948

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

32336

789

7206

4886

3532

3437

3273

3394

3088

1816

649

266

Informacija ir ryšiai

Information and communication

24362

83

3030

6151

3901

2873

2217

2117

1881

1262

599

248

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

19291

31

1658

5006

3061

2417

2306

1901

1505

924

354

128

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

13294

47

934

1484

1354

1338

1525

1807

1942

1521

851

491

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

46918

167

3986

8841

7052

5450

4673

4972

4987

3515

2000

1275

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

35919

343

4163

4535

3976

3924

4384

4744

4831

3170

1340

509

Viešasis
valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence; compulsory social security

76539

118

3031

9127

10733

11861

11595

9868

9052

6673

3497

984

Švietimas

Education

130619

191

3683

8241

10397

13881

17422

20272

22971

17198

10024

6339

Žmonių
sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

87935

92

2438

5952

6230

10558

12546

13624

14396

11469

6639

3991

Meninė,
pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

20767

133

1715

2466

1872

1921

2375

2719

2970

2276

1357

963

Kita veikla***

Other activities****

23719

122

1669

2374

2662

3382

3227

2981

2617

1909

1212

1564

Nenurodė

Not indicated

14477

422

2034

2285

1925

1979

1777

1672

1297

688

244

154

Miesto gyventojai

Urban population

863258

3916

60833

103687

101012

107156

111700

117976

116021

79748

40620

20589

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

19198

146

1732

2015

2060

2335

2429

2612

2632

1894

987

356

Pramonė

Industry

152910

648

9289

15446

17468

19499

20721

23203

22585

15173

6803

2075

Statyba

Construction

57808

195

3820

7167

7196

6717

6862

8181

8626

5714

2594

736

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

156424

864

15215

22486

21797

22316

21805

20376

16678

9393

3807

1687

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

64564

160

3455

6403

6767

7611

9298

10733

10287

6151

2891

808

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

25019

593

5374

3816

2768

2637

2460

2616

2450

1523

539

243

Informacija ir ryšiai

Information and communication

21421

71

2642

5481

3447

2475

1905

1863

1636

1120

541

240

Finansinė ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

16489

27

1401

4358

2641

2054

1939

1590

1281

773

311

114

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

11221

39

739

1227

1138

1100

1293

1499

1660

1324

749

453

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

39921

138

3382

7691

6108

4620

3896

4060

4119

2964

1759

1184

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

28441

254

3111

3600

3171

2998

3355

3754

3902

2651

1163

482

Viešasis
valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence; compulsory social security

57781

72

2004

7246

8580

9101

8488

7054

6661

5043

2738

794

Švietimas

Education

97772

146

2748

6336

7911

10106

12441

14545

17049

13110

7909

5471

Žmonių
sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

68109

69

1802

4729

4860

7928

9231

10291

11095

9063

5477

3564

Meninė,
pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

16304

108

1399

2063

1537

1503

1736

1982

2272

1785

1099

820

Kita veikla***

Other activities****

19389

84

1279

1917

2102

2696

2579

2428

2173

1597

1084

1450

Nenurodė

Not indicated

10487

302

1441

1706

1461

1460

1262

1189

915

470

169

112

Kaimo gyventojai

Rural population

312189

2162

26423

32442

33511

40770

47251

47585

41728

25944

10623

3750

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Agriculture, forestry and fishing

49632

405

3146

3247

4097

5900

7986

8667

8027

5336

1926

895

Pramonė

Industry

56187

525

5481

6168

6793

7797

8358

8199

6960

4065

1509

332

Statyba

Construction

21167

171

2247

2923

2793

2686

2763

2889

2525

1488

566

116

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

49166

356

6021

7119

6625

7152

7334

6434

4643

2398

802

282

Transportas ir saugojimas

Transportation and storage

22215

70

1303

1807

2232

2892

4075

4196

3249

1659

592

140

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Accommodation and food service activities

7317

196

1832

1070

764

800

813

778

638

293

110

23

Informacija ir ryšiai

Information and communication

2941

12

388

670

454

398

312

254

245

142

58

8

Finansinė
ir draudimo veikla

Financial and insurance activities

2802

4

257

648

420

363

367

311

224

151

43

14

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

2073

8

195

257

216

238

232

308

282

197

102

38

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Professional, scientific and technical activities

6997

29

604

1150

944

830

777

912

868

551

241

91

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Administrative and support service activities

7478

89

1052

935

805

926

1029

990

929

519

177

27

Viešasis
valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Public administration and defence; compulsory social security

18758

46

1027

1881

2153

2760

3107

2814

2391

1630

759

190

Švietimas

Education

32847

45

935

1905

2486

3775

4981

5727

5922

4088

2115

868

Žmonių
sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Human health and social work activities

19826

23

636

1223

1370

2630

3315

3333

3301

2406

1162

427

Meninė,
pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Arts, entertainment and recreation

4463

25

316

403

335

418

639

737

698

491

258

143

Kita veikla***

Other activities****

4330

38

390

457

560

686

648

553

444

312

128

114

Nenurodė

Not indicated

3990

120

593

579

464

519

515

483

382

218

75

42

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.

*** Kita aptarnavimo veikla; namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu; ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla.

**** Other service activities; activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use; activities of extraterritorial organisations and bodies.