book external view

Užimti gyventojai* pagal užimtumo statusą ir išsilavinimą

Employed population** by employment status and educational attainmen

Užimtumo statusas

Employment status

Iš viso

Total

Aukštasis

Higher

Aukštesnysis
ir specialusis vidurinis

Post-secondary tertiary
and special secondary

Vidurinis

Upper secondary

Pagrindinis

Lower secondary

Pradinis

Primary

Nebaigė pradinės
mokyklos, nelankė
mokyklos, neraštingi

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

1175447

431465

257626

390698

87482

7926

92

158

Samdomi darbuotojai

Employees

1062045

391924

230443

353620

78856

6983

71

148

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

43830

22872

10016

9521

1313

103

1

4

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

52464

13504

13651

20481

4336

478

8

6

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

14065

2259

3098

5930

2443

324

11

Kiti

Other

1530

496

245

632

137

20

Nenurodė

Not indicated

1513

410

173

514

397

18

1

Miesto gyventojai

Urban population

863258

353735

184195

268038

52411

4683

53

143

Samdomi darbuotojai

Employees

794140

323043

168802

248407

49293

4415

47

133

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

32847

18257

6930

6750

844

61

1

4

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

30535

10271

7353

11008

1738

157

2

6

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

3500

1410

800

1057

204

27

2

Kiti

Other

1130

398

176

454

90

12

Nenurodė

Not indicated

1106

356

134

362

242

11

1

Kaimo gyventojai

Rural population

312189

77730

73431

122660

35071

3243

39

15

Samdomi darbuotojai

Employees

267905

68881

61641

105213

29563

2568

24

15

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

10983

4615

3086

2771

469

42

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

21929

3233

6298

9473

2598

321

6

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

10565

849

2298

4873

2239

297

9

Kiti

Other

400

98

69

178

47

8

Nenurodė

Not indicated

407

54

39

152

155

7

Vyrai

Males

558623

170517

110333

215658

56567

5402

64

82

Samdomi darbuotojai

Employees

489563

146034

95062

193101

50486

4753

49

78

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

30286

15474

6739

6943

1051

76

1

2

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

29119

7478

6932

11416

2972

314

5

2

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

7725

962

1358

3456

1706

235

8

Kiti

Other

935

337

118

391

79

10

Nenurodė

Not indicated

995

232

124

351

273

14

1

Moterys

Females

616824

260948

147293

175040

30915

2524

28

76

Samdomos darbuotojos

Employees

572482

245890

135381

160519

28370

2230

22

70

Savarankiškai dirbančios ir samdančios darbuotojus moterys

Self-employed with employees

13544

7398

3277

2578

262

27

2

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbančios moterys

Self-employed without employees

23345

6026

6719

9065

1364

164

3

4

Padedančios šeimos narės, dirbančios šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

6340

1297

1740

2474

737

89

3

Kitos

Other

595

159

127

241

58

10

Nenurodė

Not indicated

518

178

49

163

124

4

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.