book external view

Užimti gyventojai* pagal užimtumo statusą ir amžiaus grupes

Employed population** by employment status and age group

Užimtumo statusas

Employment status

Iš viso

Total

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

≥65

Iš viso

Total

1175447

6078

87256

136129

134523

147926

158951

165561

157749

105692

51243

24339

Samdomi darbuotojai

Employees

1062045

5565

82945

127903

122604

132305

140585

146325

140831

94942

46536

21504

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

43830

43

931

2967

4975

6266

7332

7454

6625

4055

1980

1202

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

52464

127

2043

3682

5049

7135

8442

9092

7943

5271

2257

1423

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

14065

160

932

1069

1410

1791

2242

2414

2131

1294

434

188

Kiti

Other

1530

196

151

228

242

205

166

130

78

19

15

Nenurodė

Not indicated

1513

83

209

357

257

187

145

110

89

52

17

7

Miesto gyventojai

Urban population

863258

3916

60833

103687

101012

107156

111700

117976

116021

79748

40620

20589

Samdomi darbuotojai

Employees

794140

3619

58279

98063

93056

97302

100587

106758

106240

73741

37734

18761

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

32847

31

707

2363

3889

4711

5519

5428

4853

2914

1492

940

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

30535

76

1309

2527

3297

4392

4801

5032

4301

2713

1271

816

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

3500

56

253

359

389

438

539

553

473

291

97

52

Kiti

Other

1130

83

144

112

177

174

145

122

91

55

13

14

Nenurodė

Not indicated

1106

51

141

263

204

139

109

83

63

34

13

6

Kaimo gyventojai

Rural population

312189

2162

26423

32442

33511

40770

47251

47585

41728

25944

10623

3750

Samdomi darbuotojai

Employee

267905

1946

24666

29840

29548

35003

39998

39567

34591

21201

8802

2743

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

10983

12

224

604

1086

1555

1813

2026

1772

1141

488

262

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

21929

51

734

1155

1752

2743

3641

4060

3642

2558

986

607

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working ina family business or on a family farm

10565

104

679

710

1021

1353

1703

1861

1658

1003

337

136

Kiti

Other

400

17

52

39

51

68

60

44

39

23

6

1

Nenurodė

Not indicated

407

32

68

94

53

48

36

27

26

18

4

1

Vyrai

Males

558623

3548

47003

69269

67232

69499

72830

75390

70029

46480

25186

12157

Samdomi darbuotojai

Employees

489563

3216

44131

63733

59494

59997

61795

63942

60233

40319

22224

10479

Savarankiškai dirbantys ir samdantys darbuotojus asmenys

Self-employed with employees

30286

28

664

2152

3598

4408

5162

5108

4401

2649

1295

821

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbantys asmenys

Self-employed without employees

29119

76

1246

2364

2983

3872

4545

4943

4218

2789

1333

750

Padedantys šeimos nariai, dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

7725

121

679

689

802

923

1116

1240

1077

671

311

96

Kiti

Other

935

61

165

104

168

167

113

78

40

19

12

8

Nenurodė

Not indicated

995

46

118

227

187

132

99

79

60

33

11

3

Moterys

Females

616824

2530

40253

66860

67291

78427

86121

90171

87720

59212

26057

12182

Samdomos darbuotojos

Employees

572482

2349

38814

64170

63110

72308

78790

82383

80598

54623

24312

11025

Savarankiškai dirbančios ir samdančios darbuotojus moterys

Self-employed with employees

13544

15

267

815

1377

1858

2170

2346

2224

1406

685

381

Savarankiškai, be samdomųjų darbuotojų dirbančios moterys

Self-employed without employees

23345

51

797

1318

2066

3263

3897

4149

3725

2482

924

673

Padedančios šeimos narės, dirbančios šeimos įmonėje ar ūkyje

Contributing family members working in a family business or on a family farm

6340

39

253

380

608

868

1126

1174

1054

623

123

92

Kitos

Other

595

39

31

47

60

75

92

88

90

59

7

7

Nenurodė

Not indicated

518

37

91

130

70

55

46

31

29

19

6

4

* 15 metų ir vyresni.

** Aged 15 and older.