book external view

Skaitlingiausių tautybių gyventojai pagal mokamas kalbas

Population by largest ethnic group and command of languages

Kalbos

Languages

Lietuviai

Lithuanians

Lenkai

Poles

Rusai

Russians

Baltarusiai

Belarusians

Ukrainiečiai

Ukrainians

Žydai

Jews

Totoriai

Tatars

Vokiečiai

Germans

Romai

Romani

Latviai

Latvians

Armėnai

Armenians

Iš viso

Total

2561314

200317

176913

36227

16423

3050

2793

2418

2115

2025

1233

Gyventojai, mokantys kitų kalbų

Population with command of other languages

2003021

178437

140731

30417

13900

2441

2396

2008

1572

1848

1041

Rusų

Russian

1718224

153137

15992

11875

6466

819

1240

1228

1269

1393

680

Anglų

English

834094

32539

42917

4667

3478

1092

638

699

171

455

387

Lietuvių

Lithuanian

9094

131275

117359

21250

10183

1622

1261

737

1124

1167

764

Lenkų

Polish

187821

26847

27249

11248

2368

411

883

197

205

139

80

Vokiečių

German

222050

13886

11616

1999

1073

362

165

785

15

172

62

Prancūzų

French

54801

1350

1593

248

152

59

37

47

31

28

Ispanų

Spanish

16521

551

1152

120

115

23

10

32

3

14

13

Baltarusių

Belarusian

2418

4903

1059

3297

180

27

47

10

5

3

1

Latvių

Latvian

9904

108

493

40

19

4

3

8

42

358

2

Italų

Italian

6591

324

565

68

61

8

8

17

5

5

Ukrainiečių

Ukrainian

1992

695

1674

307

1904

81

13

14

3

9

4

Norvegų

Norwegian

3152

80

194

17

15

3

2

2

4

Lotynų

Latin

2678

88

63

9

6

1

3

5

1

1

Švedų

Swedish

1904

34

119

7

16

1

3

3

Kitos

Other

9603

488

1193

105

164

410

140

28

83

30

196

Nemoka

No command

456870

9028

24406

3273

1276

262

254

224

278

77

77

Nenurodė

Not indicated

101423

12852

11776

2537

1247

347

143

186

265

100

115