book external view

Skaitlingiausių tautybių gyventojai pagal išsilavinimą*

Population by largest ethnic group and educational attainment**

Tautybė

Ethnicity

Aukštasis

Higher

Aukštesnysis
ir specialusis
vidurinis

Post-secondary tertiary and special secondary

Vidurinis

Upper secondary

Pagrindinis

Lower secondary

Pradinis

Primary

Lietuviai

Lithuanians

216

168

295

147

156

Lenkai

Poles

138

152

383

157

150

Rusai

Russians

246

203

331

125

85

Baltarusiai

Belarusians

174

225

355

144

92

Ukrainiečiai

Ukrainians

283

261

296

111

46

Žydai

Jews

501

148

209

68

65

Totoriai

Tatars

232

220

302

125

109

Vokiečiai

Germans

243

166

289

134

148

Latviai

Latvians

226

196

308

148

108

Romai

Romani

16

16

155

292

418

Armėnai

Armenians

323

184

295

102

89

* 1 tūkst. 10 metų ir vyresnių atitinkamos tautybės gyventojų teko turinčių išsilavinimą.

** Persons of a certain ethnicity having education per 1 000 population of that ethnicity aged 10 and older.