book external view

Gyventojai pagal religinę bendruomenę, kuriai save priskyrė, ir amžiaus grupes

Population by religious community to which they attributed themselves and age group

Religinė bendruomenė

Religious community

Iš viso

Total

0–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

≥80

Iš viso

Total

3043429

285360

381246

411324

390098

449926

416418

311734

262984

134339

Romos katalikų

Roman Catholics

2350478

203696

297472

301896

295227

349293

324029

258033

213126

107706

Stačiatikių (ortodoksų)

Orthodox

125189

6493

8332

13628

14411

17091

24186

18029

15261

7758

Sentikių

Old Believers

23330

920

1445

2301

2772

3516

4243

3480

3077

1576

Evangelikų liuteronų

Evangelical Lutherans

18376

1554

2345

2366

2323

2898

2394

1899

1789

808

Evangelikų reformatų

Evangelical Reformed Believers

6731

435

715

687

821

1014

913

858

805

483

Musulmonų sunitų

Sunni Muslims

2727

197

236

382

384

452

464

287

215

110

Judėjų

Judaists

1229

68

94

135

123

130

175

227

149

128

Graikų apeigų katalikų (unitų)

Greek Catholics (Uniates)

706

24

36

77

85

119

126

105

82

52

Karaimų

Karaites

310

12

31

46

30

51

42

37

38

23

Kitų

Other

19926

1495

2663

3224

3531

3649

2514

1530

1020

300

Nė vienai

Not any

186670

22322

22520

31137

28046

30876

26416

14569

7805

2979

Nenurodė

Not indicated

307757

48144

45357

55445

42345

40837

30916

12680

19617

12416