book external view

Gyventojai pagal religinę bendruomenę, kuriai save priskyrė, ir tautybę

Population by religious community to which they attributed themselves and ethnicity

Religinė bendruomenė

Religious community

Iš viso

Total

Lietuviai

Lithuanians

Lenkai

Poles

Rusai

Russians

Baltarusiai

Belarusians

Ukrainiečiai

Ukrainians

Žydai

Jews

Totoriai

Tatars

Vokiečiai

Germans

Romai

Romani

Latviai

Latvians

Kitos

Other

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

3043429

2561314

200317

176913

36227

16423

3050

2793

2418

2115

2025

6856

32978

Romos katalikų

Roman Catholics

2350478

2123375

177414

21022

17972

2243

136

218

945

1573

713

1392

3475

Stačiatikių (ortodoksų)

Orthodox

125189

7821

1329

91151

11698

9708

164

171

140

109

122

1756

1020

Sentikių

Old Believers

23330

1559

126

20898

347

185

10

11

41

129

Evangelikų liuteronų

Evangelical Lutherans

18376

16288

112

293

54

54

691

671

179

25

Evangelikų reformatų

Evangelical Reformed Believers

6731

6065

143

293

68

29

12

42

21

Musulmonų sunitų

Sunni Muslims

2727

374

15

73

1441

794

16

Judėjų

Judaists

1229

124

1036

5

14

Graikų apeigų katalikų

Greek Catholics (Uniates)

706

307

52

108

48

139

46

4

Karaimų

Karaites

310

82

25

189

1

Kitų

Other

19926

17061

707

1051

282

184

20

64

29

428

77

Nė vienai

Not any

186670

155294

3039

20647

1888

1711

1052

485

212

56

245

828

1213

Nenurodė

Not indicated

307757

232964

17365

21338

3853

2145

631

414

321

365

222

1156

26983