book external view

Gyventojai pagal religinę bendruomenę, kuriai save priskyrė

Population by religious community to which they attributed themselves

Religinė bendruomenė

Religious community

2001

2011

iš viso

total

proc.

per cent

iš viso

total

proc.

per cent

Iš viso

Total

3483972

100,00

3043429

100,00

Romos katalikų

Roman Catholics

2752447

79,00

2350478

77,23

Stačiatikių (ortodoksų)

Orthodox

141821

4,07

125189

4,11

Sentikių

Old Believers

27073

0,78

23330

0,77

Evangelikų liuteronų

Evangelical Lutherans

19637

0,56

18376

0,60

Evangelikų reformatų

Evangelical Reformed Believers

7082

0,20

6731

0,22

Baltų tikėjimo

Balts’ Belief

1270

0,04

5118

0,17

Jehovos liudytojų

Jehovah’s Witnesses

3512

0,10

2927

0,10

Musulmonų sunitų

Sunni Muslims

2860

0,08

2727

0,09

Sekmininkų

Pentecostalists

1307

0,04

1852

0,06

Baptistų ir „laisvųjų bažnyčių“

Baptists and Free Churches

1249

0,03

1336

0,04

Judėjų

Judaists

1272

0,04

1229

0,04

Tikėjimo žodžio

Word of Faith

995

0,03

Charizminės evangeliškos bažnyčios

Charismatic Evangelical Church

2282

0,07

931

0,03

Septintosios dienos adventistų

Seventh-Day Adventist Church

547

0,01

920

0,03

Graikų apeigų katalikų (unitų)

Greek Catholics (Uniates)

364

0,01

706

0,02

Budistų

Buddhists

408

0,01

626

0,02

Kristaus bažnyčios

Churches of Christ

52

0,00

516

0,02

Naujosios apaštalų bažnyčios

New Apostolic Church

436

0,01

422

0,01

Metodistų

Methodists

211

0,01

364

0,01

Krišnos sąmonės judėjimo

Society for Krishna Consciousness

265

0,01

344

0,01

Karaimų

Karaites

258

0,01

310

0,01

Armėnų apaštališkosios bažnyčios

Armenian Apostolic Church

30

0,00

138

0,01

Pastarųjų dienų šventųjų (mormonų)

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormon)

197

0,01

129

0,01

Kitų

Other

684

0,02

410

0,01

Nurodė evangelikas, protestantas

Referred to him/herself as Evangelist, Protestant

660

0,02

1206

0,04

Nurodė krikščionis

Referred to him/herself as Christian

275

0,01

1310

0,04

Nurodė agnostikas, laisvamanis ir kt.

Referred to him/herself as agnostic, freethinker, etc.

239

0,01

382

0,01

Nė vienai

Not any

331087

9,50

186670

6,13

Nenurodė

Not indicated

186447

5,35

307757

10,13