book external view

Gyventojai, nurodę dvi gimtąsias kalbas

Population who indicated two mother tongues

Pirma gimtoji kalba

First mother tongue

Iš viso

Total

Antra gimtoji kalba

Second mother tongue

rusų

Russian

lietuvių

Lithuanian

ukrainiečių

Ukrainian

gestų

Sign

vokiečių

German

lenkų

Polish

žydų

Jewish

prancūzų

French

totorių

Tatar

kitos

other

Iš viso

Total

17245

12613

3674

368

147

113

108

28

27

19

148

Lietuvių

Lithuanian

10069

9665

74

135

100

10

21

2

62

Lenkų

Polish

5760

2478

3273

5

2

2

Baltarusių

Belarusian

529

370

44

6

3

100

1

5

Rusų

Russian

320

274

6

10

6

15

9

Anglų

English

122

7

100

1

2

1

11

Latvių

Latvian

80

9

70

1

Romų

Romani

73

8

57

1

1

6

Armėnų

Armenian

31

15

14

2

Estų

Estonian

27

5

20

2

Kitos

Other

234

56

96

6

3

5

12

5

1

50