book external view

Gyventojai, gyvenę užsienyje vienus metus ar ilgiau, pagal atvykimo (grįžimo) į Lietuvą laikotarpį ir valstybę, kurioje gyveno

Population who lived abroad for one year or longer by period of arrival in (return to) Lithuania and country where they lived

Iš viso

Total

Rusija

Russia

Baltarusija

Belarus

Jungtinė Karalystė

United Kingdom

Airija

Ireland

Ukraina

Ukraine

Vokietija

Germany

Latvija

Latvia

Jungtinės Valstijos

United States

Ispanija

Spain

Kazachstanas

Kazakhstan

Norvegija

Norway

Kita valstybė,
nenurodė valstybės

Other country, not indicated

Iš viso

Total

205883

81635

24087

20226

10597

10509

9348

7442

6158

4366

3721

3183

24611

≤1949

8012

3831

1721

390

742

151

90

49

1031

1950–1969

46080

30426

7945

2849

481

1470

11

1006

1870

1970–1989

65183

35906

11222

38

4948

1638

3743

45

1969

5637

1990–1999

17683

7039

1374

461

81

1232

1734

1100

941

68

459

78

3116

2000–2009

48589

3130

1243

12951

8144

835

3522

763

4372

3425

175

1254

8775

2010–2011

18378

637

320

6476

2266

172

1127

162

655

819

34

1769

3941

Nenurodė

Not indicated

1958

666

262

279

83

83

104

53

44

39

29

75

241