book external view

Gyventojai, gyvenę užsienyje vienus metus ar ilgiau, pagal pagrindinę išvykimo į užsienį priežastį

Population who lived abroad for one year or longer by main reason of departure

Pagrindinė priežastis

Main reason

Iš viso

Total

Miesto
gyventojai

Urban population

Kaimo
gyventojai

Rural population

Vyrai

Males

Moterys

Females

Iš viso

Total

136027

91455

44572

89114

46913

Dirbti

Work

47681

34893

12788

29973

17708

Mokytis

Studies

8781

7508

1273

4265

4516

Šeiminė priežastis

Family reasons

18587

14082

4505

6746

11841

Kita priežastis

Other reason

59353

33856

25497

47212

12141

Nenurodė

Not indicated

1625

1116

509

918

707