book external view

Gyventojai, gyvenę užsienyje vienus metus ar ilgiau, pagal pagrindinę išvykimo į užsienį priežastį ir grįžimo į Lietuvą laikotarpį

Population who lived abroad for one year or longer by main reason of departure and period of return to Lithuania

Iš viso

Total

Dirbti

Work

Mokytis

Studies

Šeiminė
priežastis

Family reasons

Kita
Priežastis

Other reason

Nenurodė

Not indicated

Iš viso

Total

136027

47681

8781

18587

59353

1625

≤1949

1752

92

13

257

1359

31

1950–1969

26244

1588

361

2149

21928

218

1970–1989

33876

3158

1181

3625

25543

369

1990–1999

11898

3268

1668

2654

4143

165

2000–2009

43627

27913

3946

7161

4248

359

2010–2011

17334

11192

1539

2625

1679

299

Nenurodė

Not indicated

1296

470

73

116

453

184