book external view

Gyventojai pagal gyvenamąją vietovę vieni metai iki surašymo*

Population by locality of residence one year prior to the Census**

Iš viso

Total

Miesto
gyventojai

Urban population

Kaimo
gyventojai

Rural population

Vyrai

Males

Moterys

Females

Iš viso

Total

3012980

2009776

1003204

1387015

1625965

Lietuva

Lithuania

2867014

1903686

963328

1317177

1549837

Ta pati gyvenamoji vietovė

The same locality

2813731

1875299

938432

1292028

1521703

Kita gyvenamoji vietovė

Another locality

53283

28387

24896

25149

28134

Užsienio valstybės

Foreign countries

16095

12126

3969

8915

7180

Airija

Ireland

1780

1258

522

994

786

Baltarusija

Belarus

191

155

36

86

105

Belgija

Belgium

218

191

27

103

115

Čekija

Czech Republic

51

38

13

21

30

Danija

Denmark

699

486

213

430

269

Graikija

Greece

82

72

10

21

61

Islandija

Iceland

99

69

30

63

36

Ispanija

Spain

607

432

175

326

281

Italija

Italy

294

245

49

72

222

Jungtinė Karalystė

United Kingdom

5927

4377

1550

3381

2546

Jungtinės Valstijos

United States

542

455

87

234

308

Kipras

Cyprus

65

52

13

22

43

Latvija

Latvia

153

128

25

101

52

Lenkija

Poland

191

153

38

76

115

Nyderlandai

Netherlands

380

320

60

230

150

Norvegija

Norway

1621

1100

521

1139

482

Prancūzija

France

203

172

31

95

108

Rusija

Russia

535

463

72

288

247

Suomija

Finland

84

67

17

52

32

Švedija

Sweden

491

341

150

357

134

Ukraina

Ukraine

120

105

15

55

65

Vokietija

Germany

876

683

193

373

503

Kitos valstybės

Other countries

872

756

116

388

484

Nenurodyta valstybė

Country not indicated

14

8

6

8

6

Nenurodė

Not indicated

129871

93964

35907

60923

68948

* Neįtraukti vaikai, kurie gimė vėliau nei 2010 m. kovo 1 d.

** Children born after 1 March 2010 are not included.