book external view

Gyventojai pagal pilietybę ir amžiaus grupes

Population by citizenship and age group

Iš viso

Total

0–19

20–39

40–59

≥60

Iš viso

Total

3043429

666606

801422

866344

709057

Gyventojai, turintys
vieną pilietybę

Population with one citizenship

3036820

665059

799868

863965

707928

Armėnijos Respublikos

Republic of Armenia

241

39

68

107

27

Azerbaidžano Respublikos

Republic of Azerbaijan

138

55

56

Baltarusijos Respublikos

Republic of Belarus

3379

276

1248

1242

613

Danijos Karalystės

Kingdom of Denmark

107

29

44

Estijos Respublikos

Republic of Estonia

82

13

26

24

19

Gruzijos

Georgia

147

16

42

66

23

Italijos Respublikos

Italian Republic

74

15

33

Izraelio Valstybės

State of Israel

205

49

69

58

29

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

98

35

26

Jungtinių Amerikos Valstijų

United States of America

310

136

46

75

53

Kazachstano Respublikos

Republic of Kazakhstan

189

23

55

68

43

Kinijos Liaudies Respublikos

People’s Republic of China

179

91

61

Latvijos Respublikos

Republic of Latvia

459

63

210

98

88

Lenkijos Respublikos

Republic of Poland

1086

92

259

374

361

Lietuvos Respublikos

Republic of Lithuania

3015535

663005

794133

856714

701683

Moldovos Respublikos

Republic of Moldova

156

11

71

60

14

Prancūzijos Respublikos

French Republic

76

37

25

Rusijos Federacijos

Russian Federation

10675

745

2069

3610

4251

Turkijos Respublikos

Republic of Turkey

110

83

Ukrainos

Ukraine

2067

196

662

757

452

Uzbekistano Respublikos

Republic of Uzbekistan

80

14

27

17

22

Vokietijos Federacinės Respublikos

Federal Republic of Germany

366

74

69

119

104

Kitų valstybių

Other countries

1061

185

472

319

85

Gyventojai, turintys daugiau nei vieną pilietybę

Population with more than one citizenship

4097

1443

960

1185

509

Be pilietybės

Stateless

2429

46

582

1190

611

Nenurodė

Not indicated

83

58

12

4

9