book external view

Gyventojai pagal pilietybę ir lytį

Population by citizenship and sex

Iš viso

Total

Miesto
gyventojai

Urban population

Kaimo
gyventojai

Rural population

Vyrai

Males

Moterys

Females

Iš viso

Total

3043429

2031211

1012218

1402604

1640825

Gyventojai, turintys vieną pilietybę

Population with one citizenship

3036820

2025922

1010898

1399200

1637620

Armėnijos Respublikos

Republic of Armenia

241

194

47

137

104

Azerbaidžano Respublikos

Republic of Azerbaijan

138

115

23

91

47

Baltarusijos Respublikos

Republic of Belarus

3379

2833

546

1752

1627

Danijos Karalystės

Kingdom of Denmark

107

85

22

86

21

Estijos Respublikos

Republic of Estonia

82

65

17

47

35

Gruzijos

Georgia

147

115

32

118

29

Izraelio Valstybės

State of Israel

205

183

22

119

86

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

98

75

23

83

15

Jungtinių Amerikos Valstijų

United States of America

310

257

53

184

126

Kazachstano Respublikos

Republic of Kazakhstan

189

141

48

73

116

Kinijos Liaudies Respublikos

People‘s Republic of China

179

170

9

129

50

Latvijos Respublikos

Republic of Latvia

459

343

116

215

244

Lenkijos Respublikos

Republic of Poland

1086

868

218

506

580

Lietuvos Respublikos

Republic of Lithuania

3015535

2007669

1007866

1387642

1627893

Moldovos Respublikos

Republic of Moldova

156

129

27

102

54

Prancūzijos Respublikos

French Republic

76

66

10

63

13

Rusijos Federacijos

Russian Federation

10675

9481

1194

5499

5176

Turkijos Respublikos

Republic of Turkey

110

102

8

94

16

Ukrainos

Ukraine

2067

1729

338

1107

960

Uzbekistano Respublikos

Republic of Uzbekistan

80

60

20

40

40

Vokietijos Federacinės Respublikos

Federal Republic of Germany

366

262

104

265

101

Kitų valstybių

Other countries

1135

980

155

848

287

Gyventojai, turintys daugiau nei vieną pilietybę

Population with more than one citizenship

4097

3497

600

1939

2158

Be pilietybės

Stateless

2429

1733

696

1423

1006

Nenurodė

Not indicated

83

59

24

42

41