book external view

Moterys* pagal pagimdytų
vaikų skaičių ir išsilavinimą

Females** by number of children
delivered and educational attainment

Išsilavinimas

Educational attainment

Moterų
skaičius

Number of females

Pagimdžiusios vaikų moterys

Females who gave birth

Moterys pagal
pagimdytų vaikų skaičių

Females by number of children delivered

Negimdžiusios moterys

Females who never gave birth

1

2

3

4

≥5

Iš viso

Total

1420107

1067253

313793

514239

156407

46604

36210

348344

Aukštasis

Higher

355961

259134

99193

132144

23539

3243

1015

96011

Aukštesnysis ir specialusis vidurinis

Post-secondary tertiary and special secondary

278385

254187

69692

138723

34942

7231

3599

23438

Vidurinis

Upper secondary

414847

303062

93169

145359

43749

12239

8546

110967

Pagrindinis

Lower secondary

186713

120521

30148

51482

22960

8464

7467

65664

Pradinis

Primary

169036

119507

19766

43508

28657

13864

13712

48265

Nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, neraštingos

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

15067

10746

1796

2971

2546

1562

1871

3997

Nenurodė

Not indicated

98

96

29

52

14

1

2

Mieste

Urban areas

974295

719872

244398

365876

81448

17817

10333

251074

Aukštasis

Higher

292028

210831

85165

106506

16550

2041

569

80481

Aukštesnysis ir specialusis vidurinis

Post-secondary tertiary and special secondary

198693

179502

56444

100493

18492

2910

1163

18561

Vidurinis

Upper secondary

280938

199728

69939

100130

22446

4671

2542

80532

Pagrindinis

Lower secondary

109778

68254

20019

32737

10694

2949

1855

41123

Pradinis

Primary

86670

57152

11922

24536

12276

4729

3689

28744

Nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, neraštingos

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

6099

4318

882

1425

979

517

515

1631

Nenurodė

Not indicated

89

87

27

49

11

2

Kaime

Rural areas

445812

347381

69395

148363

74959

28787

25877

97270

Aukštasis

Higher

63933

48303

14028

25638

6989

1202

446

15530

Aukštesnysis ir specialusis vidurinis

Post-secondary tertiary and special secondary

79692

74685

13248

38230

16450

4321

2436

4877

Vidurinis

Upper secondary

133909

103334

23230

45229

21303

7568

6004

30435

Pagrindinis

Lower secondary

76935

52267

10129

18745

12266

5515

5612

24541

Pradinis

Primary

82366

62355

7844

18972

16381

9135

10023

19521

Nebaigė pradinės mokyklos, nelankė mokyklos, neraštingos

Unfinished primary school, no schooling, illiterate

8968

6428

914

1546

1567

1045

1356

2366

Nenurodė

Not indicated

9

9

2

3

3

1

* 15 metų ir vyresnės.

** Aged 15 and older.