book external view

Vidutinis pagimdytų vaikų skaičius
pagal moterų kartas

Average number of children delivered
by female birth cohort

Gimimo metai

Year of birth

2001

2011

iš viso

total

mieste

urban areas

kaime

rural areas

iš viso

total

mieste

urban areas

kaime

rural areas

Iš viso

Total

2,13

1,89

2,62

2,07

1,88

2,47

<1920

3,19

2,92

3,54

3,15

2,93

3,51

1920–1924

2,85

2,48

3,31

2,82

2,53

3,28

1925–1929

2,58

2,24

3,07

2,57

2,29

3,03

1930–1934

2,45

2,11

2,11

2,44

2,14

2,92

1935–1939

2,30

1,99

2,83

2,29

2,01

2,81

1940–1944

2,21

1,93

2,75

2,21

1,96

2,70

1945–1949

2,14

1,93

2,66

2,14

1,94

2,59

1950–1954

2,10

1,92

1,92

2,11

1,93

2,54

1955–1959

2,08

1,90

2,55

2,09

1,92

2,49

1960–1964

2,00

1,83

2,43

2,04

1,87

2,42

1965–1969

1,85

1,68

2,23

2,00

1,82

2,36

1970–1974

1,58

1,44

1,91

1,93

1,78

2,25

1975–1979

1,30

1,21

1,50

1,78

1,66

2,05

1980–1984

1,11

1,07

1,15

1,47

1,39

1,66

1985–1989

1,00

1,00

1,00

1,24

1,19

1,32

1990–1994

1,10

1,07

1,12

1995–1999

1,00

1,00

1,00