book external view

0–15 metų, darbingo
ir pensinio amžiaus gyventojai

Population aged 0–15, of working
and retirement age

Surašymo metai

Census year

Iš viso gyventojų, tūkst.

Total population, thous.

iš jų

of whom

Palyginti su bendru
gyventojų skaičiumi, proc.

Compared to the total population, per cent

0–15 metų

aged 0–15

darbingo amžiaus

of working age

pensinio
amžiaus

of retirement age

0–15 metų

aged 0–15

darbingo amžiaus

of working age

pensinio
amžiaus

of retirement age

Iš viso

Total

1959*

2711,4

774,2

1536,5

400,5

28,5

56,7

14,8

1970

3118,9

896,8

1669,4

550,9

28,8

53,5

17,7

1979

3391,5

859,3

1947,0

584,5

25,4

57,4

17,2

1989

3674,8

886,2

2092,3

696,2

24,1

56,9

19,0

2001

3484,0

736,0

2044,0

703,7

21,1

58,7

20,2

2011

3043,4

490,6

1901,9

650,9

16,1

62,5

21,4

Mieste

Urban areas

1959*

1046,0

282,7

654,2

109,0

27,1

62,5

10,4

1970

1557,7

421,0

945,1

190,8

27,0

60,7

12,3

1979

2034,9

506,7

1267,9

259,9

24,9

62,3

12,8

1989

2486,8

609,5

1493,1

384,1

24,5

60,0

15,5

2001

2332,1

473,7

1435,5

422,7

20,3

61,6

18,1

2011

2031,2

319,1

1289,3

422,8

15,7

63,5

20,8

Kaime

Rural areas

1959*

1665,4

491,5

882,3

291,5

29,5

53,0

17,5

1970

1561,2

475,8

724,3

360,1

30,5

46,4

23,1

1979

1356,6

352,6

679,1

324,6

26,0

50,1

23,9

1989

1188,0

276,7

599,2

312,1

23,3

50,4

26,3

2001

1151,9

262,3

608,5

281,0

22,8

52,8

24,4

2011

1012,2

171,5

612,6

228,1

16,9

60,5

22,6

* Esami gyventojai (gyventojų skaičius kartu su laikinai atvykusiais).

* Present population (population, including temporarily present persons).