book external view

Savivaldybės pagal gyventojų skaičių

Municipalities by size of population

1959

1970

1979

1989

2001

2011

savivaldybių skaičius

number
of municipalities

palyginti su bendru savivaldybių skaičiumi, proc.

compared to the total number of municipalities, per cent

Visos savivaldybės*

Total number of municipalities**

62

44

44

44

60

60

100,0

Jose gyventojų

Population

≤19 999

3

7

10

16,7

20 000–29 999

24

2

4

5

11

17

28,2

30 000–39 999

22

12

9

12

15

11

18,3

40 000–49 999

10

14

18

11

8

10

16,7

50 000–59 999

3

9

8

10

8

4

6,7

60 000–69 999

2

2

3

2

1

1,7

70 000–99 999

5

3

3

4

3

5,0

≥100 000

5

4

6,7

* 1959 m., 1970 m., 1979 m., 1989 m. – rajonai.

** 1959, 1970, 1979, 1989 – districts.