book external view

Gyventojai pagal lytį mieste ir kaime

Urban and rural population by sex

Surašymo metai

Census year

Gyventojų skaičius, tūkst.

Population, thous.

Palyginti su bendru
gyventojų skaičiumi, proc.

Compared to the total population, per cent

iš viso

total

vyrai

males

moterys

females

vyrai

males

moterys

females

Iš viso

Total

1959

2696,7

1238,2

1458,5

45,9

54,1

1970

3118,9

1462,8

1656,1

46,9

53,1

1979

3391,5

1599,4

1792,1

47,2

52,8

1989

3674,8

1739,0

1935,8

47,3

52,7

2001

3484,0

1629,2

1854,8

46,8

53,2

2011

3043,4

1402,6

1640,8

46,1

53,9

Mieste

Urban areas

1959

1025,9

465,4

560,5

45,4

54,6

1970

1557,7

733,6

824,1

47,1

52,9

1979

2034,9

956,0

1078,9

47,0

53,0

1989

2486,8

1171,6

1315,2

47,1

52,9

2001

2332,1

1072,0

1260,1

46,0

54,0

2011

2031,2

912,9

1118,3

44,9

55,1

Kaime

Rural areas

1959

1670,8

772,8

898,0

46,3

53,7

1970

1561,2

729,2

832,0

46,7

53,3

1979

1356,6

643,4

713,2

47,4

52,6

1989

1188,0

567,4

620,6

47,8

52,2

2001

1151,9

557,2

594,7

48,4

51,6

2011

1012,2

489,7

522,5

48,4

51,6