book external view

Lietuvos respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai

Results of the 2011 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania

Turinys

Contents